Vaccinatie

Nieuwe (gewijzigde) Covid-19-boosterprik is in het geheel niet getest

Binnenkort zal de overheid opnieuw brieven sturen naar de bevolking om ze uit te nodigen voor de zoveelste Covid-19-boosterprik. De prik zou aangepast zijn aan de huidig circulerende ‘varianten’. Maar wat men daar niet bij vertelt is dat deze ‘aangepaste prik’ in het geheel niet is getest, net zoals Dr. Mike Yeadon, voormalig Vicepresident van Pfizer, had voorspeld in 2021.

Dr. Joseph Mercola schrijft:

Op 15 augustus 2022 werd het VK het eerste land dat de nieuwe bivalente COVID-booster van Moderna goedkeurde, die zowel het originele brouwsel als mRNA bevat om Omicron-varianten te viseren. De booster is ook ter goedkeuring voorgelegd aan autoriteiten in Australië, Canada en de EU, en er is alle reden om te vermoeden dat deze ook zal worden ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration.

De goedkeuring van de nieuwe booster komt precies op de hielen van wijdverbreide klachten over een gebrek aan vraag naar de vaccins. Moderna moest onlangs 30 miljoen doses van zijn oorspronkelijke COVID-prik weggooien, omdat er geen vraag naar was. “We hebben een groot vraagprobleem”, zei Stéphane Bancel, CEO van Moderna, in mei 2022 tijdens een paneldiscussie op de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Evenzo hebben apotheken, staten en federale instanties in de VS 82,1 miljoen COVID-19 vaccindosissen in de prullenbak gegooid, en om dezelfde reden.

De bivalente booster van Moderna zou “een sterke immuunrespons bieden tegen de Omicron BA.1-variant en de originele Wuhan-stam uit 2020”, die voor de goede orde is uitgestorven en nergens meer in omloop is. BA.1 wordt nu ook zelden gevonden. De onderstaande grafiek5,6 van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention toont de infectieverhoudingen van veel voorkomende varianten. Zoals je kunt zien, worden in de VS infecties nu veroorzaakt door de varianten BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 van Omicron. Deze booster bevat dus twee stammen die niet eens meer relevant zijn.

De situatie is precies hetzelfde in Europa, waar Omicron BA.2, BA.4 en BA.5 de huidige “zorgwekkende varianten” zijn. BA.1 is niet eens een ‘interessante variant’, wat de volgende lagere categorie is. Het staat op de lijst met ‘gedeëscaleerde varianten’, die is gebaseerd op een variant die aan een of meer van de volgende criteria voldoet:8 “(1) de variant circuleert niet meer, (2) de variant circuleert al lange tijd zonder enige impact op de algehele epidemiologische situatie, (3) wetenschappelijk bewijs toont aan dat de variant niet geassocieerd is met enige betreffende eigenschappen.” Kortom, BA.1 is ook in Europa niet van belang, omdat het niet in omloop is en/of omdat het geen ernstige ziekte veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor de originele Wuhan-stam, die al lang niet meer bestaat.

Coronavirussen muteren over het algemeen zeer snel en de mRNA-prikken zijn gebaseerd op een oppervlakte-eiwit (het spike-eiwit), dat het snelst muterende deel van het gehele virus is. Wat gebeurt er als je vaccineert tegen een snel muterend virus? Je moedigt het aan om nog sneller te muteren en immuun-ontwijkende eigenschappen te ontwikkelen. Dit is waar we getuige van zijn geweest sinds het begin van de COVID-prikcampagne, en op dit moment is er geen hoop om het virus ooit in te halen. Erger nog, hoewel varianten tot nu toe zijn geëvolueerd tot mildere stammen, winnen ze in feite het vermogen om antilichamen te ontwijken en zouden ze in theorie van koers kunnen veranderen om meer pathogeen te worden. Dit is met name het geval wanneer een vaccin ‘lek’ is, wat betekent dat het infectie niet volledig voorkomt (wat geen van de COVID-shots doet). Net zoals wanneer je een antibioticum te veel gebruikt dat de bacteriën niet uitroeit, waardoor antibioticaresistente bacteriën kunnen gedijen, kan overmatig gebruik van een lekkend vaccin een virus onder druk zetten om dodelijker te worden.

BA.4 en BA.5 zijn tot nu toe het meest resistent, waarbij BA.5 het immuunsysteem omzeilt, zelfs van mensen met natuurlijke immuniteit.12 Gelukkig lijkt het bij de meeste mensen geen ernstige ziekte te veroorzaken. De conclusie hier is dat als natuurlijke immuniteit had mogen plaatsvinden zonder deze prikken, de pandemie voorbij zou zijn en dat herinfecties bijna onbestaande zouden zijn. In plaats daarvan bevinden we ons nu in een pandemie van gevaccineerden, waarbij de overgrote meerderheid van ernstige COVID-infecties optreedt onder degenen die zijn geprikt. We weten dat Pfizer op de hoogte was van deze mogelijkheid, aangezien “vaccin-geassocieerde verhoogde ziekte (VAED)” wordt vermeld als een “belangrijk potentieel risico” in Tabel 5 op pagina 11 van een document genaamd “5.3.6 Cumulatieve analyse van post-autorisatie Rapporten van ongewenste voorvallen.” Dit document maakte deel uit van de door de FOIA vereiste en gerechtelijk bevolen batch vrijgegeven door de FDA op 1 april 2022.

In Duitsland moeten burgers nu elke drie maanden een booster krijgen om te kwalificeren als ‘volledig gevaccineerd’19, aangezien de snel afnemende immuniteit een geaccepteerd feit is geworden, en dat is waarschijnlijk waar we allemaal naar op weg zijn. Duitsers die niet al hun boosters hebben ontvangen, worden dit najaar onderworpen aan maskermandaten en andere COVID-beperkingen. Dit ondanks diepe kritiek van bedrijven die de status van hun klanten moeten bevestigen.

Deze nieuwe boosters zijn in het geheel niet getest

Dr. Mercola wijst erop dat deze nieuwe gewijzigde injecties in het geheel niet getest werden (terwijl deze waar de bevolking reeds mee werd geïnjecteerd nog tot 2023 experimenteel zijn, en dus nog getest worden!):

Het is belangrijk om te beseffen dat deze “next-gen” boosters geen aanvullende veiligheidstests zullen ondergaan. Ze worden uitgerold onder een nieuwe fast-track-standaard waarbij ingrediënten kunnen worden verwisseld zonder aanvullende tests. Dit is het standaardprotocol voor seizoensgriepvaccins. We gebruiken nu echter een geheel nieuw type en in wezen ongeteste technologie. Het is niet te zeggen of variaties in het spike-mRNA dat wordt geïnjecteerd, enorm verschillende bijwerkingen kunnen veroorzaken. Ze kunnen mogelijk verschillende toxiciteiten hebben, maar dat wordt niet onderzocht. Onthoud ook dat de “werkzaamheid” waarnaar ze verwijzen alleen is gebaseerd op metingen van antilichaamconcentraties, wat ons eigenlijk niets zegt over het vermogen om infectie, ernst van ziekte of overlijden te voorkomen. Waarom? Omdat antilichamen slechts een deel van je immuunrespons vormen, en ze zijn niet eens de belangrijkste. Het is veel waarschijnlijker dat je aangeboren immuunsysteem – je eerste verdedigingslinie – een virus vernietigt voordat je adaptieve immuunsysteem zelfs maar de kans krijgt om te reageren en antilichamen aan te maken. Het is belangrijk om te begrijpen dat geen enkel vaccin uw aangeboren immuunrespons verbetert. Het enige dat vaccins ooit kunnen doen, is uw adaptieve humorale immuunsysteem aanspreken en antilichamen aanmaken. Je aangeboren immuunsysteem heeft T-cellen die virussen direct kunnen doden. Als u een krachtige T-celrespons heeft, bent u beschermd, zelfs als uw antilichamen laag zijn. Antilichamen zijn dus geen noodzakelijke maatstaf voor immuniteit. Antilichaamconcentraties zijn wat een ‘surrogaatuitkomst’ wordt genoemd. Het is een vervanging voor de werkelijke klinische uitkomst. Maar het is op geen enkele manier gelijkwaardig, hoe graag de machthebbers het ook willen. Antilichaamconcentraties kunnen hoog zijn, maar in de echte wereld kunnen meer mensen in het ziekenhuis belanden en sterven – hetzij door de infectie of door de injectie. Kortom, een hoge antilichaamconcentratie is geen garantie voor effectiviteit – en het vertelt ons absoluut niets over veiligheid.

Dit is precies waar Dr. Mike Yeadon, ex-VP van Pfizer, ons voor waarschuwde in april 2021:

En hier is het echte enge deel, wereldwijde regelgevende instanties voor geneesmiddelen zoals de FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administration), het Japanse geneesmiddelenagentschap, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), zijn bijeengekomen en hebben aangekondigd: “…Aangezien aanvullende vaccins zo vergelijkbaar zullen worden beschouwd als degenen die we al hebben goedgekeurd voor toelating tot gebruik in noodgevallen, zullen we de farmaceutische bedrijven niet verplichten om klinische veiligheidsstudies uit te voeren.

En Dr. Yeadon ging verder. Hij zei dat het dan zeer makkelijk wordt om een injectie te maken die dodelijk kan zijn:

Als u een kenmerk wil introduceren dat schadelijk en zelfs dodelijk kan zijn, en u kunt het zelfs afstemmen op ‘laten we het in een gen stoppen dat leverbeschadiging zal veroorzaken over een periode van negen maanden’, of, uw nieren zal doen falen, maar niet voordat je dit soort organisme tegenkomt [dat zou heel goed mogelijk zijn]. Biotechnologie biedt u, eerlijk gezegd, grenzeloze manieren om miljarden mensen te verwonden of te doden.

En Dr. Yeadon kan het, met zijn jarenlange expertise in de farma-industrie, weten! En hij kon geen andere mogelijkheid dan massale depopulatie bedenken:

En aangezien ik geen goedaardige verklaring kan bedenken voor één van de stappen: varianten, aanvullende vaccins, geen regelgevende studies… is het niet alleen dat ik geen goedaardige verklaring kan bedenken. De beschreven stappen en het beschreven scenario, en de noodzakelijke oplossing voor dit valse probleem zal toelaten wat ik zojuist heb beschreven: onbekende en onnodige gensequenties die zonder reden in de armen van potentieel miljarden mensen worden geïnjecteerd.

Ik maak me grote zorgen … dat pad zal worden gebruikt voor massale ontvolking, omdat ik geen goedaardige verklaring kan bedenken.

Dr. Mike Yeadon was zeer duidelijk: de reden dat de overheid iedereen voorliegt, is omdat ze iedereen willen vermoorden.

“En als je erkent dat onze regeringen betrokken zijn bij een belangrijke verifieerbare leugen, zet dan niet gewoon je computer uit om aan tafel te gaan. Hou op. Kijk uit het raam en denk, ‘waarom liegt mijn regering tegen me over zoiets fundamenteels?’ Omdat het antwoord volgens mij is dat ze je met deze methode zullen vermoorden. Ze gaan jou en je gezin vermoorden.

De eugenetici hebben de hefbomen van de macht in handen en dit is een heel kunstzinnige manier om je in een rij te doen staan en iets niet nader gespecificeerd te krijgen dat je zal schaden. Ik heb geen idee wat het werkelijk zal zijn, maar het zal geen vaccin zijn, want je hebt er geen nodig. En het zal je niet doden aan het einde van de injectie, omdat je dat zou zien. Het zou iets kunnen zijn dat een normale pathologie zal veroorzaken, het zal op verschillende tijdstippen zijn tussen vaccinatie en de gebeurtenis [die het moet verdoezelen], het zal mogelijk worden ontkend omdat er op dat moment iets anders in de wereld aan de hand is, in de context waarvan uw ondergang , of dat van uw kinderen normaal zal lijken. Dat is wat ik zou doen als ik 90 of 95% van de wereldbevolking kwijt wilde raken. En ik denk dat dat is wat ze aan het doen zijn.

Dr. Yeadon zei dat hij het niet zeker is dat ze deze manier zullen gebruiken, maar hij kon geen andere logische reden bedenken voor deze vaccinatie, en het is voor wereldleiders ook makkelijker, omdat er geen bloedvergieten aan te pas komt.

Mensen kunnen niet omgaan met dit niveau van kwaad, maar de Sovjets, Hitler en Mao laten zien dat het mogelijk is.

Het is me volkomen duidelijk geworden, zelfs als ik met intelligente mensen, vrienden, kennissen praat … en ze kunnen zien dat ik ze iets belangrijks vertel, maar ze komen op het punt waarop ik zeg: ‘je regering liegt tegen je op een manier die zou kunnen leiden tot uw dood en die van uw kinderen,’ en ze kunnen er niet mee beginnen. En ik denk dat misschien 10% van hen begrijpt wat ik zei, en 90% van hen begrijpt het niet omdat het te moeilijk is.

En mijn zorg is dat we dit gaan gaan verliezen, omdat mensen niet zullen omgaan met de mogelijkheid dat iemand zo kwaadaardig is…

Bron: Infowars

Vaccinatie

Luguber: balsemer in de VS vindt bizarre ‘eiwitproppen en -draden’ in aders van de lichamen van overleden Covid-gevaccineerden

OPGELET: Niet voor gevoelige lezers (wie hier niet tegen kan: niet verder lezen).

Mike Adams van Natural News toonde in de Alex Jones Show live enkele stalen met zogenaamde ‘proteïnedraden of proppen’ uit de aderen van overleden Covid-gevaccineerden, bekomen via een balsemer die daarmee naar buiten durft komen. Op Naturalnews werden veel meer gedetailleerde foto’s gepost. Het zijn géén bloedproppen of aderen (want ze zijn geelachtig tot wit en bevonden zich in de aderen), de structuren zijn rubberachtig en rekbaar en bevatten soms stukjes die lijken op grafeenoxide. Adams vermoedt dat het lichaam door het vaccin (via het geïnjecteerde mRNA dat zich eventueel inbedt in ons DNA) geïnstrueerd wordt om deze eiwitstructuren aan te maken. Sommige structuren zijn zo dik als een vinger en verstoppen dan ook volledig de ader of arterie, met necrose of de dood tot gevolg. Een gruwelijke realiteit die naast de vele andere vaccinatieletsels (bloedproppen, orgaanfalen,…) mee verklaring biedt voor de nu in de media gehypte ‘Plotse Volwassen Sterftesyndroom’ (SADS: Sudden Adult Death Syndrome; een zogenaamd “syndroom” waarbij het overlijden plots is en de oorzaak zogezegd “niet kan worden aangetoond”).

Artikel van 8 juni in Mail Online: “Gezonde jonge mensen sterven plots en onverwacht van een mysterieus syndroom.”

Gisteren verscheen Mike Adams van Natural News op de Alex Jones Show waar hij live met een microscoop aan het publiek bizarre draadachtige klonters toonde aan de kijkers. Daarna publiceerde Natural News exclusief een reeks labo microscopiefoto’s van die bizarre ‘klonters’ die nu routinematig worden gevonden in volwassen personen die “plots stierven”, gewoonlijk x aantal maanden nadat ze hun experimentele covid-vaccinaties ontvingen. Dit zijn in geen geval normale bloedproppen of klonters. Deze zogenaamde ‘klonters’ zijn extreem groot, lang, complex en bevatten herhalende structurele elementen die duidelijk geconstrueerd waren in het bloed van de slachtoffers die stierven van deze proppen. Ze werden gehaald uit patiënten binnen enkele uren na overlijden. Ze zijn niet het resultaat van post-mortem bloedstolling; het zijn structuren die gevonden worden in bloedvaten en arteriën tijdens het uitspoelen van de aderen tijdens de balseming. Het is zeker géén gestold bloed.

Adams wenst Dr. Jane Ruby – die vaak in de Stew Peters Show verschijnt – te bedanken die hen in contact bracht met de balsemer Richard Hirschman die hen voorzag van deze proppen of klonters. Hirschman die op een gegeven moment zijn uitleg kwam doen in de Alex Jones Show, vertelde dat om het lichaam te balsemen (en op te baren), het bloed wordt gedraineerd en de bloedbaan wordt schoongemaakt. Het is op dat moment dat die bizarre draden en proppen tevoorschijn komen uit de aderen van de covid-gevaccineerde overledene. Hirschman zegt dat hij dit vóór de covid-vaccinatie van start ging nog nooit had gezien.

Dr. Hirschman aan het woord.

Deze structuren vertonen de volgende schokkende eigenschappen:

 • Ze zijn taai, vezelig en veerkrachtig en vertonen materiaaleigenschappen die vergelijkbaar zijn met kleine elastiekjes.
 • Ze bestaan uit vele strengen van kleine, vezelige strengen.
 • Deze vezelachtige strengen (zie de allerlaatste fotoset hieronder) vertonen herhalende patronen van schubachtig ontwerp, alsof het lichaam is geprogrammeerd om een nieuwe organen te bouwen.
 • Er zijn vreemde kristallijne structuren gevonden op deze stolsels, die transparant zijn en bestand zijn tegen normale gramkleuringstechnieken.

Context door Mike Adams:

 • Ik heb deze “bloedstolsel” -monsters ontvangen van een gerenommeerde balsemer (Richard Hirschman) die actief is op het gebied van balsemen en die heeft bevestigd dat dit geen bloedvaten of andere weefsels zijn. Het zijn structuren die tijdens balsemprocedures uit de bloedvaten zijn geëvacueerd.
 • Ik heb deze monsters gekleurd met behulp van standaard gramkleuringstechnieken die worden gebruikt voor microbiologie om het structurele contrast tijdens microscopie te verbeteren. Een van de onderstaande monsters – het meer gelige monster – was alleen gekleurd met jodium, geen violetkleurige vlekken.
 • De monsters werden vervolgens gewassen met ethylalcohol en bereid op objectglaasjes met behulp van standaard weefselmonsterbereiding voor microscopie. De microscoopvergroting varieert van 20x tot 1500x, afhankelijk van onderstaande foto. Vergrotingen worden bij elke fotoset aangegeven.
 • Ik blijf in het bezit van deze monsters en kan deze foto’s desgewenst reproduceren. Elke bekwame laboratoriummicroscopie-operator zou deze foto’s kunnen reproduceren met dezelfde stalen.
 • Mijn beschrijvingen hieronder zijn slechts mijn eigen waarnemingen en zijn niet bedoeld om zekerheid te geven over de stoffen die worden geïdentificeerd. Als ik het bijvoorbeeld heb over ‘biocircuits’ of ‘nanodraden’, kan ik niet bevestigen dat dit structuren zijn die daadwerkelijk zijn ontworpen voor biocircuits. Ze lijken alleen op structuren die op een dergelijk doel lijken te wijzen, maar verder onderzoek zou nodig zijn om deze waarnemingen te bevestigen

Bijkomende opmerking: de foto’s tonen in dit geval gedroogd weefsel. De foto’s zijn hier te bekijken.

Set 5 toont een staal dat gekleurd werd met Iodine, en waarop precies grafeenoxide te zien is. We tonen de foto’s met vergroting 20x; 100x en 500x.

Set 7 laat precies een soort nanodraad zien, met schubben erop… (neen, het is géén haar):

20x vergroting
100x vergroting
200x vergroting
1000x vergroting

Dit zijn geen bloedcellen of geklonterd bloed: dit zijn proteïnestructuren. Deze structuren die circuleren in het bloed en na verloop van tijd groter worden, worden duidelijk gemaakt door de lichaamscellen zelf. In de cellen in het lichaam maken het mRNA, tRNA met daaraan een aminozuur) en de ribosmomen een eiwit of proteïne aan. De info op het mRNA geeft de info voor het te vormen proteïne. We weten niet wat er in de vaccins zat; welke info op de ingespoten mRNA of DNA (in geval van adenovirusvectorvaccins) stond. Dat kan iets totaal anders geweest zijn dan het zogenaamde “spike-eiwit”. Dat mRNA kan natuurlijk ook gemuteerd zijn. We weten het niet.

Adams vreest dat misschien alle covid-gevaccineerden deze structuren kunnen aanmaken of aan het aanmaken zijn. Wij zijn daar niet zeker van: het kan slechts een % van de gevaccineerden zijn die een vaccin kregen van een bepaalde partij.

Maar het is op z’n minst zorgwekkend te noemen. Gevaccineerden kunnen met tal van problemen te maken krijgen, die niet noodzakelijk (door artsen etc.) gelinkt worden aan het vaccin, maar wel te wijten zijn aan en falend immuunsysteem door dat vaccin: kanker, orgaanfalen, hepatitis (bij kinderen vooral opvallend); enz…. maar ook andere problemen zoals bloedproppen en nu ook eiwitproppen/draden… Enkel God weet wat dat vaccin nog allemaal kan uitrichten. Maar wij zijn ervan overtuigd dat mirakels de wereld nog niet uit zijn, en dat God ook mensen kan genezen van de akelige gevolgen van dit smerig vaccin, voor diegenen die nederig en berouwvol tot Hem naderen.

Een arts in de VS noemde het een gigantische humanitaire ramp; maar het is geen ramp maar een gruwelijk wereldwijd experiment waarbij Joseph Mengele verbleekt in het niet.

En nog iets opvallend: Deagel.com, een Amerikaanse militaire inlichtingenwebsite, “voorspelde” in 2017 dat de populatie van de VS tegen 2025 (dus binnen 3 jaar) met 78% (bijna 80 of 4/5) zou gereduceerd zijn, van 316 miljoen inwoners naar slechts 69 miljoen… De optie “voorspelling” werd in april 2021 verwijderd, daags voordat het experimenteel Covid-vaccin beschikbaar werd voor alle 16 plussers in de VS.

Bron: Infowars

Plandemie

Apenpokken reeds in 17 landen; blijkt ‘labo-variant’ te zijn met onbekende kenmerken; vorig jaar nog ‘simulatie’ omtrent uitbraak gemanipuleerde apenpokken

Opvallend was hoe tv-viroloog Marc Van Ranst weer ‘alomtegenwoordig’ was bij de aankondiging van het nieuwe virus in België, overeenkomstig zijn in 2019 in Chatham House uit de doeken gedane ‘draaiboek’ omtrent pandemieën. Intussen is het apenpokkenvirus reeds in 17 (vnl. Westerse) landen opgedoken: o.a. Noorwegen, Zweden, VK, Frankrijk, Duitsland, België, Spanje, Portugal, Italië, Australië, VS, Canada, Israël,… met in totaal meer dan 200 gevallen. Vorige week donderdag simuleerden de gezondheidsministers van de G7-landen samen met de WHO niet geheel toevallig nog een uitbraak van de pokken, net op het moment dat heel wat landen op het punt staan een ‘pandemieverdrag’ met de WHO te ondertekenen, om bij een volgende ‘pandemie’ de maatregelen van de WHO op te volgen. En een bron binnen de ECDC vertelde onafhankelijk onderzoeker Dr. Braddock dat de eerste analyse van het virus uitwees dat het “afkomstig is uit een lab, dat misschien kan gelinkt zijn aan het Amerikaans biologisch onderzoek in Oekraïne.” Momenteel is het (bij ons) nog rustig, en is er (nog) geen pandemie uitgeroepen. Maar vergis u niet: dit virus is zeer hoogstwaarschijnlijk opzettelijk losgelaten om ‘pandemie twee’ in te luiden.

Pandemieverdrag WHO

Momenteel is de WHO achter gesloten deuren in onderhandeling over het zg. Pandemic Treaty, een pandemieverdrag dat aanbevelingen zal doen voor het onder controle brengen van een volgende pandemie. De angst bestaat dat alle overheden die dit verdrag ondertekenen zodra de WHO een pandemie uitroept, verplicht zullen worden tot nog meer ingrijpende maatregelen dan we de afgelopen twee jaar meemaakten.

Ondertekening van dit verdrag betekent dat landen ermee akkoord gaan om tijdens een nieuwe pandemiedreiging te voldoen aan maatregelen die door de WHO worden opgelegd. De WHO is een private partij die niet democratisch gekozen is en dus ook niet onder democratische controlemechanismen staat.

Veel mensen denken dat ondertekening van dit verdrag geen directe bedreiging van onze democratie hoeft te zijn omdat Nederland altijd zelf de mate van naleving ervan zal kunnen bepalen. Daar hebben wij echter twijfels bij. Als zwaarwegende risico’s zien wij:

 • Modellen en data zijn niet openbaar beschikbaar
  Het uitroepen van een ‘pandemische dreiging’ door de WHO gebeurt op basis van niet-openbare modellen en niet-transparante data – en kan dus niet onafhankelijk worden getoetst.
 • Invloed van lobby’s en andere belangen
 • Verzwakking van democratie en grondrechten
  Er is nog altijd geen grondige evaluatie met een openbare en multidisciplinaire toetsing gedaan van de maatregelen van de afgelopen twee jaar. De gebruikte modellen zijn nog altijd niet gedeeld, er is gebrek aan transparantie. Dit terwijl inmiddels duidelijk is geworden dat de maatregelen niet proportioneel waren en helaas op langere termijn juist schadelijk bleken.
  Het tekenen van dit WHO-pandemieverdrag zal bij een nieuwe dreiging tot eenduidige vrijheidsbeperkende maatregelen binnen heel Europa kunnen leiden, met de mogelijke inzet van nog ernstiger ondemocratische regels dan tijdens de coronapandemie. Regels die ingaan tegen het menselijke grondrecht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking.

En net op het moment dat landen op het punt staan dit verdrag te ondertekenen, is er in diverse landen wereldwijd een plotse uitbraak van de apenpokken…

Simulatie van bio-terroristische ‘aanval’ met de apenpokken

Maar net zoals er enkele maanden vóór de ‘uitbraak’ van Covid-19 een oefening werd gehouden – Event 201 geheten – waarbij een uitbraak van een coronavirus werd gesimuleerd, is er dit keer ook een oefening gehouden. In maart 2021 werkte het Nuclear Threat Initiative (een organisatie gebaseerd in Washington DC) samen met het Munich Security Conference om een simulatie te houden van een uitbraak van de apenpokken, en het reduceren van die dreiging. Er waren onder de deelnemers 19 experts van Afrika, Amerika, Azië en Europa met decennialange gecombineerde ervaring op gebied van publieke gezondheid, biotechnolgie, internationale veilihgeid en filantropie, waaronder: Chris Elias, President van de afdeling Globale Ontwikkeling bij de Bill & Melinda Gates Foundation; Dr. Beth Cameron van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad; Dr. Draghia-Akli, globaal hoofd van Jonhson&Johnson Global Public Health R&D en Janssen Research & Development; Dr. George Gao, Directeur van de Chinese CDC en Dr. Ryan, uitvoerend directeur van het WHO Health Emergencies Programme. Bekende organisaties dus. Velen ervan waren ook op Event 201 vertegenwoordigd.

De bevindingen werden samengebracht in het rapport Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats: Results from the 2021 Tabletop Exercise Conducted in Partnership with the Munich Security Conference.

Opvallend: in deze oefening van maart 2021 werd een uitbraak van een in een lab gemanipuleerde variant van het apenpokkenvirus gesimuleerd in mei 2022… Het virus was vrij dodelijk (na 7 maand reeds 1,3 miljoen doden) en was zodanig gemanipuleerd dat het vaccin-resistent was… Het bleek uiteindelijk te gaan om een ‘terroristische daad’, net zoals Bill Gates – die geen enkel medisch diploma heeft – reeds in 2020 ‘orakelde’ over ‘pandemie twee’.

“Het idee van een bio-terroristische aanval is zowat het nachtmerrie-scenario, omdat een pathogeen met een hoog sterftecijfer zou genomen worden. Het goede nieuws is – hoe deprimerend dit ook klinkt – dat het meeste werk dat we gaan doen om klaar te zijn voor ‘Pandemie 2’ – ik noem dit [COVID-19] ‘Pandemie 1’ – het meeste werk dat we gaan doen om daar klaar voor te zijn, zijn ook de dingen die we moeten doen om de dreiging van bioterrorisme te minimaliseren.”

Bill Gates, 24 april 2020, CBS Late Show

Wat als een bioterrorist de pokken bracht naar 10 luchthavens, hoe zou de wereld daarop reageren? Er zijn natuurlijke epidemieën en door bioterrorisme veroorzaakte epidemieën, en dat zou véél erger kunnen zijn dan wat we vandaag meemaken.”

Bill Gates, november 2021

Onderstaande figuur uit het rapport laat het tijdsverloop zien van de simulatie. Het “toeval” wil dat de echte ‘apenpokken-uitbraak’ effectief ook in mei 2022 plaatsvond.

In de simulatie leidt de uitbraak tot 3,2 miljard ‘besmettingen’ en 271 miljoen overlijdens, en tot meer maatregelen op gebied van ‘bio-veiligheid’.

‘Miljarden gevallen’ en ‘miljoenen doden’ staat onder meer te lezen in de fake nieuwsuitzending van de simulatie (in bovenstaand twitterbericht). Een fictieve correspondent zegt: “We zien veel minder gevallen in landen waar regeringen vroeg en hard hebben ingegrepen.” Dat “ingrijpen” betekent uiteraard: strenge lockdowns en quarantaine.

Het eindverslag van de simulatie bevat aanbevelingen voor het geval er daadwerkelijk een apenpokkenpandemie uitbreekt. Zo valt onder meer te lezen dat ‘de NTI-MSC-oefening en andere studies overtuigend hebben aangetoond dat een radicaal versterkt mondiaal biosurveillancesysteem nodig is’.

Ook moet de WHO ‘een trapsgewijs, transparant, internationaal waarschuwingssysteem voor de volksgezondheid opzetten met een duidelijke specificatie van de verschillende risiconiveaus, ondersteund door data, om snelle beslissingen op nationaal niveau mogelijk te maken’.

Dit lijkt aan te sluiten bij het aanstaande pandemieverdrag van de WHO.

In de aanbevelingen wordt benadrukt dat regeringen vroeg moeten reageren: “Simpel gezegd moeten de nationale regeringen en hun leiders er de voorkeur aan geven vroegtijdig actie te ondernemen. In de wetenschap dat de pandemiedreiging achterloopt op de praktische realiteit, kunnen nationale leiders niet wachten tot het aantal ziektegevallen of sterfgevallen zich opstapelt alvorens te reageren.”

Simulatie van verspreiding van ‘luipaardpokken’

Vorige week donderdag dan, hielden de G7-gezondheidsministers samen met de WHO een oefening waarin een pokkenuitbraak werd gesimuleerd. De nadruk van de oefening lag op ‘toezicht, reactie en paraatheid’, zo meldde het Duitse blad Bild. De oorsprong van de fictieve ziekte was een beet van een luipaard, waarna de fictieve “luipaardpokken” zich verspreiden. Ze vermeden bewust de term ‘apenpokken’, welicht vanwege de timing.

In de simulatie viel het vooral op dat jongeren het zwaarst worden getroffen en het meest kans hebben om te sterven door die zogenaamde “luipaardpokken”.

Het is duidelijk dat de échte “uitbraak” van de apenpokken zorgvuldig georkestreerd is. Hoe het nu in het echt zal gaan, zal pas in de komende maanden duidelijk worden.

Wijlen John Paul Jackson uit de VS zag vele jaren geleden in een visioen de ondergang van Amerika en het einde der tijden. Hij zag ook twee opeenvolgende ziekteplagen. De eerste (vermeende pandemie) zou slechts zeer mild zijn; maar dit is wat hij over de tweede zag:

“Er komt een andere pandemie. Het is niet morgen, maar het komt. En deze is een serieuze. Deze pandemie… , het probleem is dat de eerste die op komst is niet zo zwaar zal zijn, en dat de mensen de volgende zouden onderschatten; maar de volgende zal zo licht niet zijn. De volgende zal een zeer verbijsterende kwestie zijn, en er zullen veel mensen zijn – ik zag het niet goed, maar op één of andere manier zag het eruit als waterpokkenachtig iets, of zoals een pokken type, waar er zweren op de huid komen…. Ik ben geen dokter, zodus ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ik weet niet hoe die symptomen kunnen genoemd worden, maar er waren zweren op de huid die openbarstten, door deze ziekte.”

Eén ding is zeker: de huidige crisis zal enkel verergeren (toelevering, inflatie,…), en er zal wel weer de nodige angstpropaganda over het virus komen in de media, om de mensen uiteindelijk in de rij te doen staan voor het volgende vaccin (wat je uiteraard niet moet gaan doen, want die vaccins zijn er om uw verdere ondergang te bewerken).

We hebben gelukkig nog wat tijd om voorbereidingen te treffen indien dat nog nodig zou zijn.

We zetten ons schrap en blijven bidden.

Bron: Artsencollectief; Blckbx; Infowars

Vaccinatie

Toename in hartproblemen door Covid-19-vaccinatie; bijna 40.000 vaccinatiedoden gemeld in Europa

Klinische pathologen hebben samen met forensische pathologen aan de Yale Universiteit van Michigan een wetenschappelijke paper in een medisch tijdschrift gepubliceerd waarin ze bevestigen dat de tweede dosis van het experimentele Covid-19-vaccin verantwoordelijk was voor de dood van twee tieners. In november vorig jaar berichtte Free West Media dat er op één maand tijd zeker 69 topsporters of atleten problemen kregen met hun hart. En de reguliere (propaganda) media doet er ondertussen alles aan om enerzijds hartaandoeningen door het vaccin te minimaliseren, en anderzijds het te normaliseren door andere oorzaken te noemen, zoals een stijgende energiefactuur.

De gerenommeerde cardioloog Dr. Peter McCullough waarschuwde dat “ouders en kinderen moeten weten dat er meer sterfgevallen zullen zijn”.

De autopsieën van de twee jongens, wiens namen en woonplaatsen geheim werden gehouden, werden bestudeerd in een publicatie in het medisch tijdschrift Archhives of Pathology & Laboratory Medicine. De twee tienerjongens werden respectievelijk 3 en 4 dagen na de tweede dosis van het Pfizer-BioNTech Covid-vaccin dood teruggevonden in hun bed. Onderzoekers vonden dat de fatale myocarditis diagnose niet typisch was, en meer leek op toxische cardiomyopathie. “De microscopische onderzoeken toonden kenmerken aan die lijken op catecholamine-geïnduceerde letsels, niet typsiche myocarditis pathologie.” De onderzoekers gaven aan dat een cytokinestorm mee een rol heeft gespeeld.

Hartspierontstekingen zijn in stijgende trend bij jonge atleten of topsporters. In één maand tijd stuikten zeker 69 atleten in mekaar na de Covid-19-vaccinatie. Sommigen hebben beperkingen voor het leven, anderen stierven. De media doen er alles aan om te ontkennen dat topsporters problemen krijgen, maar de individuele nieuwsberichtgevingen omtrent de gevallen kan men niet ontkennen. Zo zei Jérémy Cardy, een Franse toptenisser, in september vorig jaar dat hij spijt heeft van zijn vaccinatie, omdat hij nu een reeks gezondheidsproblemen heeft.

Ook in België kregen jonge renners hartproblemen na de vaccinatie.

Ook bij jongeren en kinderen zijn er meer en meer hartproblemen. Hieronder een geval van een 6-jarige jongen, Milo Edberg, uit Minnesota, die myocarditis kreeg na zijn Pfizer-vaccin.

Zo zijn er talloze kinderen en jongeren, maar alles wordt in de media doodgezwegen, om dat verdomde vaccin maar te blijven verdedigen en promoten!

In april hadden ze in de VS over een periode van 4 maanden reeds evenveel gemelde doden als de voorbije 13 jaar.

De grafiek van aan vaccinatie gelinkte en aan het Amerikaanse VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System -Vaccinatiebijwerking rapporteringssysteem) gemelde doden ziet er momenteel zo uit:

De vaccinatiedoden in de VS op jaarbasis vanaf 1990.

In september vorig jaar kwam een klokkenluiderverpleegster nog naar buiten met haar openbaring dat ze in het ziekenhuis onder druk worden gezet om vaccinatiebijwerkingen en -doden niet aan VAERS te rapporteren….

Ondertussen werden in de VS aan VAERS reeds 23.615 officiële doden gemeld, dat is meer dan het dubbele van alle andere vaccinatiedoden gecombineerd sinds het jaar 1990 (9524)!

Een volledig overzicht van de gegevens kan gevonden worden op Vaersanalysis.info.

Bij de Europese officiële database van de vaccinatiebijwerkingen EudraVigilance, werden voor het vaccin van Pfizer intussen meer dan 57.541 hartaandoeningen gemeld, inclusief ruim 2500 overlijdens. In totaal reeds 17.578 doden door het vaccin. Voor Moderna staat de teller reeds op 11.008 doden. En dit zijn slechts de ‘officiële cijfers’… De werkelijke aantallen zijn natuurlijk een pak groter.

In een normale situatie was de vaccinatie door het zo hoog aantal bijwerkingen allang stilgelegd, maar nu gaat het maar door, onder een vloed van propaganda door de overheid, in samenwerking met de media. Ondertussen is men in België begonnen met het ‘boosteren’ van de jongeren!

Om de enorme toename in hartaandoeningen door de Covid-vaccinatie bij gewone mensen te verdoezelen, suggereert men sinds eind vorig jaar in de reguliere propagandamedia een hele reeks andere oorzaken, zoals klimaatverandering, ‘pandemische angst’, lockdowns, de stijgende energiefactuur, het weer, teveel vrijheid, en nog een aantal andere bizarre redenen. Het krijgen van een hartaandoening wordt door de reguliere media op die manier genormaliseerd. Maar dat je van het Covid-vaccin iets aan je hart zou krijgen, dat is zéér zeldzaam, zoniet onbestaande! Verder wordt nog de leugen verspreid dat de kans dat je iets aan je hart krijgt door Covid veel groter zou zijn, dan door de vaccinatie, om toch maar weer nog eens het vaccin te promoten!

Bron: Infowars, Naturalnews, Vaccineimpact

Vaccinatie

Wetenschappelijke publicatie op Global Research van 21/11: ‘Hoe hoger vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte’

Een nieuwe Duitse studie door Prof. Dr. Rolf Steyer en Dr. Gregor Kappler die gepubliceerd werd op Global Research, toont duidelijk het verband tussen de vaccinatiegraad en de oversterfte.

In de inleiding van het artikel zeggen de wetenschappers:

De correlatie tussen de oversterfte in de deelstaten (in Duitsland, nvdr.) en hun vaccinatiegraad, gewogen met het relatieve aantal inwoners van de deelstaat, bedraagt 0,31. Dit aantal is verrassend hoog en zou negatief zijn als vaccinatie de sterfte zou verminderen. Voor de beschouwde periode (week 36 tot en met week 40, 2021) geldt: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte. Met het oog op de komende beleidsmaatregelen om het virus terug te dringen, is dit cijfer zorgwekkend en behoeft nadere toelichting bij het nemen van verdere beleidsmaatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Ze haalden hun data van STatist Federaal Bureau en het Koch Instituut en produceerden volgende grafiek:

Hier zie je de sterftegraad per Duitse deelstaat en de vaccinatiegraad (beiden in %). De grootte van de punten toont de grootte van de relatieve populatie in de betreffende staat.

De onderzoekers interpreteerden hun resultaat als volgt:

De correlatie is +0,31, is verbazingwekkend hoog en vooral in een onverwachte richting. Eigenlijk zou deze negatief moeten zijn, zodat men zou kunnen zeggen: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager de oversterfte. Het tegenovergestelde is echter het geval en dit moet dringend worden verduidelijkt. Oversterfte kan in alle 16 deelstaten worden waargenomen. Het aantal door de RKI gerapporteerde Covid-sterfgevallen in de beschouwde periode vertegenwoordigt consequent slechts een relatief klein deel van de sterfte en kan vooral de kritische feiten niet verklaren: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte.

De meest directe verklaring is: 1. Volledige vaccinatie verhoogt de kans op overlijden.

De wetenschappers gaven nog twee andere mogelijke verklaringen voor die oversterfte. Van verklaring nummer 2 gaven ze zelf toe dat die niet zeer plausibel is.

2. Hoe hoger het aandeel ouderen, hoe hoger de vaccinatiegraad en de oversterfte. Daarom correleren vaccinatiegraad en oversterfte ook. (Deze verklaring is echter niet erg aannemelijk, aangezien het aandeel ouderen dan tussen 2016-2020 enerzijds en 2021 anderzijds aanzienlijk zou zijn veranderd.)

3. Hogere vaccinatiepercentages worden bereikt door verhoogde stress en angst in de betreffende deelstaat en dit laatste leidt tot meer sterfgevallen.

Ook verklaring nummer 3 lijkt ons niet erg aannemelijk. Maar wetenschappers zijn nu eenmaal verplicht om diverse mogelijke verklaringen te bieden (hoe onwaarschijnlijk die ook zijn), want anders zouden ze wel eens als “antivaxxer” kunnen bestempeld worden.

Bron: Global Research

Vaccinatie

WHO: “Tijd om verplichte vaccinatie in Europa te overwegen”

De uitvoerend directeur van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voor Europa heeft gisteren gezegd aan Sky News dat het “tijd is om verplichte Covid-19-vaccinatie te overwegen voor heel Europa”. Wat stond er ook alweer in fase 5 (november ’21 – maart ’22) van de tijdslijn van de Grote Reset? “Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.”

Robb Butler vertelde woensdag aan Sky News dat het tijd was “om die conversatie te houden van zowel een individueel als populatie-gebaseerd perspectief.” Hij noemde het “een gezond debat om te houden.”

De WHO kondigde begin november aan dat Europa “in het epicentrum” van de Covid-p(l)andemie was, en dat er komende winter zo’n 2 miljoen mensen zouden kunnen sterven. Europa heeft echter één van ’s werelds hoogste vaccinatiegraden, zo blijkt uit de gegevens van Our World in Data.

Frankrijk, Duitsland en het VK hebben een vaccinatiegraad van 60-70%; Nederland, België, Italië en Ierland een vaccinatiegraad van 70-80% en Spanje en IJsland een vaccinatiegraad van 80-90%.

Dit zijn de landen waar 70-80% van de bevolking zeker één dosis heeft gekregen:

Enkel Spanje en China, Chili doen het nog beter met 80-90%.

In heel Europa is in totaal “slechts” 57% van de bevolking ‘volledig gevaccineerd.’ Het zijn vooral de Oostblok-landen die wat achter lopen. Ze willen dat aantaal uiteraard omhoog krijgen naar 100%.

Het vaccin is reeds verplicht voor de hele bevolking in Oostenrijk, Indonesië, Micronesië en Turkmenistan. Vooral opvallend voor Oostenrijk: de vaccinatie werd verplicht gesteld door kanselier Schallenberg, die niet door de bevolking werd verkozen; hij is namelijk de plaatsvervanger van kanselier Sebastian Kurz die is moeten aftreden omwille van vermeende schandalen. Weigering van vaccinatie in Oostenrijk (verplicht tegen 1 februari) kan leiden tot zware boetes of zelfs gevangenisstraf.

Bron: RT

Geen categorie

Tijdslijn van de Grote Reset – we gaan nu fase 5 in

Eind oktober publiceerde Dr. Mike Yeadon een tijdslijn of een stappenplan voor het ontrollen van de Grote Reset, welke hij had toegestuurd gekregen. Of anders gezegd: de introductie van wereldwijde tirannie in een Nieuwe Wereldorde. Merk op dat dit in ieder land in de wereld gebeurt, dus óók Rusland en China (daar worden eveneens lockdowns, vaccinatie etc, gedaan, én is men bezig met introductie van digitale munt).

We weten de precieze bron van deze tijdslijn niet, maar gezien alles wat erin staat, lijkt deze de waarheid te weerspiegelen. Fase 1 tot en met 4 is effectief uitgekomen. De rest volgt. We zullen nu fase 5 ingaan. Hieronder volgen de zes verschillende fases met bijbehorende data.

Fase 1: Simuleer een bedreiging en zorg dat er angst wordt gecreëerd. (december 2019 – maart 2020)

 • Zorg voor een pandemie in China.
 • Zorg ervoor dat duizenden oude mensen sterven.
 • Vergroot het aantal zieken en sterfgevallen.
 • Verkondig vanaf het prille begin dat alleen vaccinaties de mensheid kunnen redden.
 • Focus alle aandacht op covid-19.
 • Het resultaat zal algehele paniek zijn.

Fase 2: Zaai het onkruid en zorg voor verdeling (maart 2020 – december 2020)

 • Stel meerder onnodige, vrijheidsbeperkende en ongrondwettelijke dwingende maatregelen in.
 • Verlam de handel en economie.
 • Observeer hoe de meerderheid zal gehoorzamen en een minderheid zal dwarsliggen.
 • Demoniseer de dwarsliggers en creëer een horizontale scheiding.
 • Zorg dat de leiders van de dissidenten geen platform krijgen.
 • Bestraf ongehoorzaamheid.
 • Zorg dat de PCR test gemeengoed wordt.
 • Zorg voor verwarring met betrekking tot gevallen, geïnfecteerden, zieken, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.
 • Verbiedt alle effectieve behandelingen.

Fase 3: Kom met een verraderlijke en dodelijke oplossing (december 2020 – juni 2021)

 • Biedt iedereen een gratis vaccin aan.
 • Beloof bescherming en een terugkeer tot normaal.
 • Stel een (vaccinatie) doel voor het bereiken van groepsimmuniteit.
 • Doe net alsof een deel van de economie hersteld is.
 • Verberg cijfers over bijwerkingen en sterfgevallen van vaccins.
 • Doe voorkomen alsof de bijwerkingen “natuurlijke” gevolgen zijn van het virus en de ziekte.
 • Doe voorkomen alsof varianten natuurlijke mutaties van het virus zijn.
 • Verantwoordt de instandhouding van de dwingende maatregelen door de drempel voor groepsimmuniteit steeds te verhogen.
 • Bestraf artsen die “illegale behandelingen” uitvoeren die mensen beter maken.
 • Het resultaat zal zijn twijfel en het gevoel verraden te zijn bij gevaccineerden, terwijl tegenstanders ontmoedigd zullen raken.

Fase 4: Installeer apartheid en de QR code (juni 2021 – oktober 2021)

 • Zorg dat er tekorten aan dingen ontstaan.
 • Introduceer de coronapas (QR code) om de gevaccineerden te belonen en de dwarsliggers te bestraffen.
 • Zorg voor een apartheidsmaatschappij waarbij gevaccineerden en ongevaccineerden tegen elkaar opgezet worden.
 • Haal het recht om te mogen werken of studeren weg bij de ongevaccineerden.
 • Haal basisrechten weg bij ongevaccineerden.
 • Laat ongevaccineerden betalen voor PCR testen.
 • Resultaat zal zijn de eerste fase van digitale controle, verarming van tegenstanders.

Fase 5: Zorg voor chaos en staat van beleg (november 2021 – maart 2022)

 • Zorg voor grote tekorten van goederen en voedsel.
 • Zorg dat de economie verlamd raakt en dat er fabrieken en winkels gesloten worden.
 • Laat het aantal werkelozen exploderen.
 • Zorg voor een derde prik (boosterinjecties).
 • Zorg voor meer doden onder ouder mensen.
 • Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.
 • Zorg dat de mythe van varianten, de effectiviteit van het vaccin en de groepsimmuniteit wordt uitvergroot.
 • Demoniseer alle antivaxxers en houdt hen verantwoordelijk voor alle doden.
 • Arresteer de leiders van de dwarsliggers.
 • Zorg dat iedereen een digitale identiteit krijgt (QR code): geboorteakte, identiteitsdocument, paspoort, rijbewijs, verzekeringsbewijs.
 • Stel staat van beleg in om de tegenstanders uit te kunnen schakelen.
 • Resultaat zal zijn de tweede fase van digitale controle. Gevangenis voor of opruiming van tegenstanders.

Fase 6: Schrap alle schulden en zorg dat geld verdwijnt (maart 2022 – september 2022)

 • Zorg dat dat de economische, financiële- en aandelenmarkt in elkaar stort en dat banken failliet gaan.
 • Zorg dat de klanten betalen voor het faillissement van de banken en gebruik daarvoor het geld op hun rekening.
 • Activeer de Great Reset.
 • Geld zoals wij dat kennen verdwijnt.
 • Schrap schulden en leningen.
 • Introduceer de digitale portemonnee.
 • Neem land en grond in beslag.
 • Alle niet goedgekeurde medicijnen worden verboden.
 • Maak duidelijk dat er een plicht is voor halfjaarlijkse of jaarlijkse vaccinaties.
 • Zorg voor voedsel rationering.
 • Breidt de maatregelen uit naar derdewereldlanden.
 • Resultaat: derde fase van digitale controle. De gehele wereld is nu onderdeel van de New World Order.

Momenteel is de Covid-vaccinatie reeds verplicht gemaakt voor de hele bevolking in Oostenrijk (tegen 1 februari). Andere landen zullen ongetwijfeld volgen. Staat van beleg kan worden afgekondigd wanneer de vijandelijkheden tussen Oekraïne en Rusland beginnen, en uit de hand lopen.

Plandemie

Ook ziekenhuisgroep AZ Delta in West-Vlaanderen: “Onze cijfers zijn toch iets anders dan er in de media gecommuniceerd is”

In een reportage van 9 november 2021 op de Vlaamse regionale zender Focus WTV, vertelde Karin Decaestecker van AZ Delta over de situatie in de drie ziekenhuizen in Roeselare, Menen en Torhout. Die was iets voorzichtiger in haar bewoordingen dan de hoofden van de ziekenhuizen in de provincie Antwerpen, waar we eerder over berichtten.

Decaestecker van AZ Delta zei:

Wat we nu terug meer zien, is dat het oudere mensen zijn, de gemiddelde leeftijd 77-78 jaar. […] Onze cijfers zijn toch iets anders dan dat er in de media gecommuniceerd is. Ons percentage van vaccinatie is is gelukkig zeer hoog. Maar jammer genoeg zien we dat ondanks die hoge vaccinatiegraad, de mensen die dubbel gevaccineerd zijn, toch nog in het ziekenhuis kunnen belanden.

Met andere woorden: het zijn voornamelijk oudere gevaccineerden die in het ziekenhuis belanden.

Verder valt ook op dat in de andere berichtgevingen rond de situatie in de ziekenhuizen, steevast wordt gemeld dat het personeel aan het wegvallen is, doordat ze ziek zijn, of “besmet” en in quarantaine moeten. Vele verpleegkundigen zijn ook gewoon “op”, vooral door de maandenlange ziekenhuismaatregelen (ontsmetting, handschoenen, gezichtsschermen,…). Nu moeten verpleegkundigen bvb. weer in overalls rondlopen (zoals te zien in AZ Damiaan in Oostende, in de afbeelding). In vrijwel alle reportages wordt gewag gemaakt van “personeelstekort”, waardoor de situatie in de ziekenhuizen “precair” dreigt te worden. Maar de link met de vaccinatie of de zwaar overdreven sanitaire “maatregels” wordt hier niet gelegd.

Bron: Focus WTV

Geen categorie

In België gaan steeds meer geluiden op om de Covid-19-vaccinatie te verplichten, maar dat kan wettelijk gezien niet (download de pdf)

In België laten steeds meer politici en politieke partijen hun voorkeur blijken voor de verplichting van de Covid-19-vaccinatie voor de hele bevolking. Daarom hebben wij de verklaringen en artikels die duidelijk stellen dat dit verboden is, in een documentje gegoten, dat makkelijk kan worden afgedrukt, om zo toch iets achter de hand te hebben.

Geen categorie

Medisch directeur GZA Antwerpen: “De patiënten die wij nu op intensieve hebben liggen, zijn allemaal gevaccineerd”

ATV Antwerpen (een regionale Belgische tv-zender) bracht een nieuwsreportage over de toestand in twee ziekenhuizen in de provincie Antwerpen. Daarin werd onomwonden duidelijk gemaakt dat de ziekenhuizen nu vol liggen met gevaccineerden, in tegenstelling tot wat onder meer de grotere nieuwsmedia en ministers van Volksgezondheid De Jonge (NL) of Vandenbroucke (B) beweren.

Dr. Jo Leysen, bestuurder AZ Turnhout:

“De patiënten die wij opnemen zijn meer en meer gevaccineerde patiënten, ik weet dat men soms andere geruchten hoort, maar de grote meerderheid van de patiënten die wij nu opnemen, zijn gevaccineerde mensen”

Wie zou denken dat de IC vol ligt met niet-gevaccineerden: dat klopt niet, zegt de commentator. Dr. Kristiaan Deckers, medisch directeur van de Antwerpse ziekenhuisgroep GZA voegt daaraan toe:

Bij ons, op dit moment, zien wij toch wel een grote meerderheid zogenaamde doorbraakinfecties, dat is anders dan een aantal weken geleden, toen we inderdaad een meerderheid niet-gevaccineerde patiënten op intensieve hadden. Op dit moment is dat niet meer zo. De patiënten die wij – op GZA – op intensieve hebben liggen – ik heb het gisteren nog nagekeken – die zijn eigenlijk allemaal gevaccineerd.

De waarschijnlijke reden is dat de immuniteit van de gevaccineerden almaar lager wordt (zoals uiteen gezet in dit artikel) en zij bijgevolg vatbaarder worden en zwaarder ziek worden in geval van besmetting met bvb. de seizoensgriep (wij van Eindtijdklok gaan er van uit dat “Covid” gewoon de griep was/is, nvdr). We staan nog maar aan het begin van het griepseizoen, en de klinieken liggen nu al vol. Een derde prik voor de bevolking is uiteraard enkel olie op het vuur. En opvallend: weer wordt er met geen woord gerept over de griep. Het gaat enkel maar over ‘Covid’. De griep bestaat niet meer!

Zoals we reeds maanden geleden waarschuwden, zullen de ziekenhuizen inderdaad overspoeld worden door gevaccineerden, waardoor het zorgsysteem dreigt te imploderen.