Vaccinatie

Wetenschappelijke publicatie op Global Research van 21/11: ‘Hoe hoger vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte’

Een nieuwe Duitse studie door Prof. Dr. Rolf Steyer en Dr. Gregor Kappler die gepubliceerd werd op Global Research, toont duidelijk het verband tussen de vaccinatiegraad en de oversterfte.

In de inleiding van het artikel zeggen de wetenschappers:

De correlatie tussen de oversterfte in de deelstaten (in Duitsland, nvdr.) en hun vaccinatiegraad, gewogen met het relatieve aantal inwoners van de deelstaat, bedraagt 0,31. Dit aantal is verrassend hoog en zou negatief zijn als vaccinatie de sterfte zou verminderen. Voor de beschouwde periode (week 36 tot en met week 40, 2021) geldt: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte. Met het oog op de komende beleidsmaatregelen om het virus terug te dringen, is dit cijfer zorgwekkend en behoeft nadere toelichting bij het nemen van verdere beleidsmaatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Ze haalden hun data van STatist Federaal Bureau en het Koch Instituut en produceerden volgende grafiek:

Hier zie je de sterftegraad per Duitse deelstaat en de vaccinatiegraad (beiden in %). De grootte van de punten toont de grootte van de relatieve populatie in de betreffende staat.

De onderzoekers interpreteerden hun resultaat als volgt:

De correlatie is +0,31, is verbazingwekkend hoog en vooral in een onverwachte richting. Eigenlijk zou deze negatief moeten zijn, zodat men zou kunnen zeggen: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager de oversterfte. Het tegenovergestelde is echter het geval en dit moet dringend worden verduidelijkt. Oversterfte kan in alle 16 deelstaten worden waargenomen. Het aantal door de RKI gerapporteerde Covid-sterfgevallen in de beschouwde periode vertegenwoordigt consequent slechts een relatief klein deel van de sterfte en kan vooral de kritische feiten niet verklaren: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte.

De meest directe verklaring is: 1. Volledige vaccinatie verhoogt de kans op overlijden.

De wetenschappers gaven nog twee andere mogelijke verklaringen voor die oversterfte. Van verklaring nummer 2 gaven ze zelf toe dat die niet zeer plausibel is.

2. Hoe hoger het aandeel ouderen, hoe hoger de vaccinatiegraad en de oversterfte. Daarom correleren vaccinatiegraad en oversterfte ook. (Deze verklaring is echter niet erg aannemelijk, aangezien het aandeel ouderen dan tussen 2016-2020 enerzijds en 2021 anderzijds aanzienlijk zou zijn veranderd.)

3. Hogere vaccinatiepercentages worden bereikt door verhoogde stress en angst in de betreffende deelstaat en dit laatste leidt tot meer sterfgevallen.

Ook verklaring nummer 3 lijkt ons niet erg aannemelijk. Maar wetenschappers zijn nu eenmaal verplicht om diverse mogelijke verklaringen te bieden (hoe onwaarschijnlijk die ook zijn), want anders zouden ze wel eens als “antivaxxer” kunnen bestempeld worden.

Bron: Global Research

Vaccinatie

WHO: “Tijd om verplichte vaccinatie in Europa te overwegen”

De uitvoerend directeur van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voor Europa heeft gisteren gezegd aan Sky News dat het “tijd is om verplichte Covid-19-vaccinatie te overwegen voor heel Europa”. Wat stond er ook alweer in fase 5 (november ’21 – maart ’22) van de tijdslijn van de Grote Reset? “Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.”

Robb Butler vertelde woensdag aan Sky News dat het tijd was “om die conversatie te houden van zowel een individueel als populatie-gebaseerd perspectief.” Hij noemde het “een gezond debat om te houden.”

De WHO kondigde begin november aan dat Europa “in het epicentrum” van de Covid-p(l)andemie was, en dat er komende winter zo’n 2 miljoen mensen zouden kunnen sterven. Europa heeft echter één van ’s werelds hoogste vaccinatiegraden, zo blijkt uit de gegevens van Our World in Data.

Frankrijk, Duitsland en het VK hebben een vaccinatiegraad van 60-70%; Nederland, België, Italië en Ierland een vaccinatiegraad van 70-80% en Spanje en IJsland een vaccinatiegraad van 80-90%.

Dit zijn de landen waar 70-80% van de bevolking zeker één dosis heeft gekregen:

Enkel Spanje en China, Chili doen het nog beter met 80-90%.

In heel Europa is in totaal “slechts” 57% van de bevolking ‘volledig gevaccineerd.’ Het zijn vooral de Oostblok-landen die wat achter lopen. Ze willen dat aantaal uiteraard omhoog krijgen naar 100%.

Het vaccin is reeds verplicht voor de hele bevolking in Oostenrijk, Indonesië, Micronesië en Turkmenistan. Vooral opvallend voor Oostenrijk: de vaccinatie werd verplicht gesteld door kanselier Schallenberg, die niet door de bevolking werd verkozen; hij is namelijk de plaatsvervanger van kanselier Sebastian Kurz die is moeten aftreden omwille van vermeende schandalen. Weigering van vaccinatie in Oostenrijk (verplicht tegen 1 februari) kan leiden tot zware boetes of zelfs gevangenisstraf.

Bron: RT

Geen categorie

Tijdslijn van de Grote Reset – we gaan nu fase 5 in

Eind oktober publiceerde Dr. Mike Yeadon een tijdslijn of een stappenplan voor het ontrollen van de Grote Reset, welke hij had toegestuurd gekregen. Of anders gezegd: de introductie van wereldwijde tirannie in een Nieuwe Wereldorde. Merk op dat dit in ieder land in de wereld gebeurt, dus óók Rusland en China (daar worden eveneens lockdowns, vaccinatie etc, gedaan, én is men bezig met introductie van digitale munt).

We weten de precieze bron van deze tijdslijn niet, maar gezien alles wat erin staat, lijkt deze de waarheid te weerspiegelen. Fase 1 tot en met 4 is effectief uitgekomen. De rest volgt. We zullen nu fase 5 ingaan. Hieronder volgen de zes verschillende fases met bijbehorende data.

Fase 1: Simuleer een bedreiging en zorg dat er angst wordt gecreëerd. (december 2019 – maart 2020)

 • Zorg voor een pandemie in China.
 • Zorg ervoor dat duizenden oude mensen sterven.
 • Vergroot het aantal zieken en sterfgevallen.
 • Verkondig vanaf het prille begin dat alleen vaccinaties de mensheid kunnen redden.
 • Focus alle aandacht op covid-19.
 • Het resultaat zal algehele paniek zijn.

Fase 2: Zaai het onkruid en zorg voor verdeling (maart 2020 – december 2020)

 • Stel meerder onnodige, vrijheidsbeperkende en ongrondwettelijke dwingende maatregelen in.
 • Verlam de handel en economie.
 • Observeer hoe de meerderheid zal gehoorzamen en een minderheid zal dwarsliggen.
 • Demoniseer de dwarsliggers en creëer een horizontale scheiding.
 • Zorg dat de leiders van de dissidenten geen platform krijgen.
 • Bestraf ongehoorzaamheid.
 • Zorg dat de PCR test gemeengoed wordt.
 • Zorg voor verwarring met betrekking tot gevallen, geïnfecteerden, zieken, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.
 • Verbiedt alle effectieve behandelingen.

Fase 3: Kom met een verraderlijke en dodelijke oplossing (december 2020 – juni 2021)

 • Biedt iedereen een gratis vaccin aan.
 • Beloof bescherming en een terugkeer tot normaal.
 • Stel een (vaccinatie) doel voor het bereiken van groepsimmuniteit.
 • Doe net alsof een deel van de economie hersteld is.
 • Verberg cijfers over bijwerkingen en sterfgevallen van vaccins.
 • Doe voorkomen alsof de bijwerkingen “natuurlijke” gevolgen zijn van het virus en de ziekte.
 • Doe voorkomen alsof varianten natuurlijke mutaties van het virus zijn.
 • Verantwoordt de instandhouding van de dwingende maatregelen door de drempel voor groepsimmuniteit steeds te verhogen.
 • Bestraf artsen die “illegale behandelingen” uitvoeren die mensen beter maken.
 • Het resultaat zal zijn twijfel en het gevoel verraden te zijn bij gevaccineerden, terwijl tegenstanders ontmoedigd zullen raken.

Fase 4: Installeer apartheid en de QR code (juni 2021 – oktober 2021)

 • Zorg dat er tekorten aan dingen ontstaan.
 • Introduceer de coronapas (QR code) om de gevaccineerden te belonen en de dwarsliggers te bestraffen.
 • Zorg voor een apartheidsmaatschappij waarbij gevaccineerden en ongevaccineerden tegen elkaar opgezet worden.
 • Haal het recht om te mogen werken of studeren weg bij de ongevaccineerden.
 • Haal basisrechten weg bij ongevaccineerden.
 • Laat ongevaccineerden betalen voor PCR testen.
 • Resultaat zal zijn de eerste fase van digitale controle, verarming van tegenstanders.

Fase 5: Zorg voor chaos en staat van beleg (november 2021 – maart 2022)

 • Zorg voor grote tekorten van goederen en voedsel.
 • Zorg dat de economie verlamd raakt en dat er fabrieken en winkels gesloten worden.
 • Laat het aantal werkelozen exploderen.
 • Zorg voor een derde prik (boosterinjecties).
 • Zorg voor meer doden onder ouder mensen.
 • Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.
 • Zorg dat de mythe van varianten, de effectiviteit van het vaccin en de groepsimmuniteit wordt uitvergroot.
 • Demoniseer alle antivaxxers en houdt hen verantwoordelijk voor alle doden.
 • Arresteer de leiders van de dwarsliggers.
 • Zorg dat iedereen een digitale identiteit krijgt (QR code): geboorteakte, identiteitsdocument, paspoort, rijbewijs, verzekeringsbewijs.
 • Stel staat van beleg in om de tegenstanders uit te kunnen schakelen.
 • Resultaat zal zijn de tweede fase van digitale controle. Gevangenis voor of opruiming van tegenstanders.

Fase 6: Schrap alle schulden en zorg dat geld verdwijnt (maart 2022 – september 2022)

 • Zorg dat dat de economische, financiële- en aandelenmarkt in elkaar stort en dat banken failliet gaan.
 • Zorg dat de klanten betalen voor het faillissement van de banken en gebruik daarvoor het geld op hun rekening.
 • Activeer de Great Reset.
 • Geld zoals wij dat kennen verdwijnt.
 • Schrap schulden en leningen.
 • Introduceer de digitale portemonnee.
 • Neem land en grond in beslag.
 • Alle niet goedgekeurde medicijnen worden verboden.
 • Maak duidelijk dat er een plicht is voor halfjaarlijkse of jaarlijkse vaccinaties.
 • Zorg voor voedsel rationering.
 • Breidt de maatregelen uit naar derdewereldlanden.
 • Resultaat: derde fase van digitale controle. De gehele wereld is nu onderdeel van de New World Order.

Momenteel is de Covid-vaccinatie reeds verplicht gemaakt voor de hele bevolking in Oostenrijk (tegen 1 februari). Andere landen zullen ongetwijfeld volgen. Staat van beleg kan worden afgekondigd wanneer de vijandelijkheden tussen Oekraïne en Rusland beginnen, en uit de hand lopen.

Plandemie

Ook ziekenhuisgroep AZ Delta in West-Vlaanderen: “Onze cijfers zijn toch iets anders dan er in de media gecommuniceerd is”

In een reportage van 9 november 2021 op de Vlaamse regionale zender Focus WTV, vertelde Karin Decaestecker van AZ Delta over de situatie in de drie ziekenhuizen in Roeselare, Menen en Torhout. Die was iets voorzichtiger in haar bewoordingen dan de hoofden van de ziekenhuizen in de provincie Antwerpen, waar we eerder over berichtten.

Decaestecker van AZ Delta zei:

Wat we nu terug meer zien, is dat het oudere mensen zijn, de gemiddelde leeftijd 77-78 jaar. […] Onze cijfers zijn toch iets anders dan dat er in de media gecommuniceerd is. Ons percentage van vaccinatie is is gelukkig zeer hoog. Maar jammer genoeg zien we dat ondanks die hoge vaccinatiegraad, de mensen die dubbel gevaccineerd zijn, toch nog in het ziekenhuis kunnen belanden.

Met andere woorden: het zijn voornamelijk oudere gevaccineerden die in het ziekenhuis belanden.

Verder valt ook op dat in de andere berichtgevingen rond de situatie in de ziekenhuizen, steevast wordt gemeld dat het personeel aan het wegvallen is, doordat ze ziek zijn, of “besmet” en in quarantaine moeten. Vele verpleegkundigen zijn ook gewoon “op”, vooral door de maandenlange ziekenhuismaatregelen (ontsmetting, handschoenen, gezichtsschermen,…). Nu moeten verpleegkundigen bvb. weer in overalls rondlopen (zoals te zien in AZ Damiaan in Oostende, in de afbeelding). In vrijwel alle reportages wordt gewag gemaakt van “personeelstekort”, waardoor de situatie in de ziekenhuizen “precair” dreigt te worden. Maar de link met de vaccinatie of de zwaar overdreven sanitaire “maatregels” wordt hier niet gelegd.

Bron: Focus WTV

Geen categorie

In België gaan steeds meer geluiden op om de Covid-19-vaccinatie te verplichten, maar dat kan wettelijk gezien niet (download de pdf)

In België laten steeds meer politici en politieke partijen hun voorkeur blijken voor de verplichting van de Covid-19-vaccinatie voor de hele bevolking. Daarom hebben wij de verklaringen en artikels die duidelijk stellen dat dit verboden is, in een documentje gegoten, dat makkelijk kan worden afgedrukt, om zo toch iets achter de hand te hebben.

Geen categorie

Medisch directeur GZA Antwerpen: “De patiënten die wij nu op intensieve hebben liggen, zijn allemaal gevaccineerd”

ATV Antwerpen (een regionale Belgische tv-zender) bracht een nieuwsreportage over de toestand in twee ziekenhuizen in de provincie Antwerpen. Daarin werd onomwonden duidelijk gemaakt dat de ziekenhuizen nu vol liggen met gevaccineerden, in tegenstelling tot wat onder meer de grotere nieuwsmedia en ministers van Volksgezondheid De Jonge (NL) of Vandenbroucke (B) beweren.

Dr. Jo Leysen, bestuurder AZ Turnhout:

“De patiënten die wij opnemen zijn meer en meer gevaccineerde patiënten, ik weet dat men soms andere geruchten hoort, maar de grote meerderheid van de patiënten die wij nu opnemen, zijn gevaccineerde mensen”

Wie zou denken dat de IC vol ligt met niet-gevaccineerden: dat klopt niet, zegt de commentator. Dr. Kristiaan Deckers, medisch directeur van de Antwerpse ziekenhuisgroep GZA voegt daaraan toe:

Bij ons, op dit moment, zien wij toch wel een grote meerderheid zogenaamde doorbraakinfecties, dat is anders dan een aantal weken geleden, toen we inderdaad een meerderheid niet-gevaccineerde patiënten op intensieve hadden. Op dit moment is dat niet meer zo. De patiënten die wij – op GZA – op intensieve hebben liggen – ik heb het gisteren nog nagekeken – die zijn eigenlijk allemaal gevaccineerd.

De waarschijnlijke reden is dat de immuniteit van de gevaccineerden almaar lager wordt (zoals uiteen gezet in dit artikel) en zij bijgevolg vatbaarder worden en zwaarder ziek worden in geval van besmetting met bvb. de seizoensgriep (wij van Eindtijdklok gaan er van uit dat “Covid” gewoon de griep was/is, nvdr). We staan nog maar aan het begin van het griepseizoen, en de klinieken liggen nu al vol. Een derde prik voor de bevolking is uiteraard enkel olie op het vuur. En opvallend: weer wordt er met geen woord gerept over de griep. Het gaat enkel maar over ‘Covid’. De griep bestaat niet meer!

Zoals we reeds maanden geleden waarschuwden, zullen de ziekenhuizen inderdaad overspoeld worden door gevaccineerden, waardoor het zorgsysteem dreigt te imploderen.

Vaccinatie

Spaans Ministerie van Volksgezondheid geeft toe dat geen enkel lab in het land beschikt over het geïsoleerd SARS-CoV-2 virus

In een reactie op een verzoek op grond van de Transparantiewet (2013), erkende het ministerie van Volksgezondheid in Spanje dat “het geen SARS-CoV-2-cultuur heeft” noch een “register van laboratoria met kweek- en isolatiecapaciteit voor testen. ” Het antwoord legde ook alle verantwoordelijkheid voor diagnoses en behandelingen bij gezondheidswerkers en erkende dat “tests op zich meestal niet voldoende zijn om de ziekte te bepalen.”

Op 30 september meldde El Diestro: “die ‘tests’ die zijn gebruikt om beslissingen te rechtvaardigen die zijn genomen over opsluitingen, sluitingen, isolaties, behandelingen van patiënten, vaccinatie en dictatoriale maatregelen die gericht zijn op het beëindigen van de vrijheden van iedereen, ‘zijn meestal niet voldoende om de ziekte te bepalen’, aldus het ministerie van Volksgezondheid.”

In mei 2021 publiceerde The Exposé een artikel met de titel ‘Honderden FOI’s onthullen dat gezondheids-/wetenschappelijke instellingen over de hele wereld geen bewijs hebben van COVID-19-isolatie/-zuivering, waar dan ook, ooit‘. Op dat moment was de status van verzoeken aan de Spaanse autoriteiten als volgt:

Op 15 februari 2021 diende Kepa Ormazabal een verzoek om vrijheid van informatie in met betrekking tot isolatie of zuivering van het fantoom-“virus” bij het Baskenland (Spanje) kantoor van de President en het Ministerie van Volksgezondheid en alle afhankelijke instellingen. Maanden later schreef Kepa: “Volgens de wet hebben ze 30 dagen om te reageren; 60 als de vraag bijzonder complex is. Het is vandaag 2 mei en ik heb niets van ze gehoord.”

Op 30 maart 2021 diende Kepa Ormazabal opnieuw een FOI-verzoek in om het fantoom “virus” opnieuw te isoleren/zuiveren bij het Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Hogere Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek). Maanden later schrijft Kepa: “Nogmaals, ze hebben niet gereageerd en daarom weigeren ze met hun stilzwijgen toegang tot de informatie die ze mogelijk hebben met betrekking tot mijn vraag.”

“De CSIC en de Baskische regering zijn openbare instellingen en moeten zich daarom houden aan de wet van transparantie, goed bestuur en toegang tot openbare informatie. Artikel 20.4 van deze wet bepaalt dat, indien er na 30 dagen geen reactie van het openbaar bestuur is, dit stilzwijgen moet worden begrepen in die zin dat het verzoek om toegang tot de gevraagde openbare informatie is afgewezen.”

Sinds ons vorige artikel, op 22 juli 2021, hebben La Asociación Liberum (Liberum Association); Biólogos por la Verdad (Biologen voor de Waarheid); en een individueel persoon een verzoek ingediend bij het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid om openbare informatie over het SARS-CoV-2-virus. In het verzoek werd onder meer gevraagd om een monstercultuur van het virus die onafhankelijk getest kon worden.

De autoriteiten ontvingen het verzoek op 10 augustus en volgens de Transparantiewet had het Ministerie van Volksgezondheid een maand om te reageren. Zij gaven hun reactie, inclusief de bovenstaande verklaringen, op 8 september 2021, die HIER (Spaans) te vinden is.

Dit is een belangrijk fragment uit de verklaring van het Ministerie van Volksgezondheid:

“Het ministerie van Volksgezondheid heeft geen SARS-CoV-2-cultuur om te testen, en het heeft geen register van laboratoria met kweek- en isolatiecapaciteit om te testen.

Met betrekking tot de diagnostische tests van SARS-COV-2, en in het algemeen, met kwesties in verband met de SARS-Cov-2-pandemie, werkt het ministerie van Volksgezondheid met de bovengenoemde documenten, die worden bijgewerkt volgens de epidemiologische behoefte, om een beslissing mogelijk te maken met betrekking tot de beheersing van de pandemie, en de verspreiding van informatie aan derden die deze in hun specifieke omgeving kunnen gebruiken. In die zin blijven de meest conceptuele en definitiekwesties meer in academische en onderwijsomgevingen, waarbij het ministerie van Volksgezondheid een meer secundaire rol speelt en niet in zijn macht handelt over deze kwesties.

Ten slotte is de evaluatie van patiënten met betrekking tot hun gezondheidstoestand, of het nu COVID-19 is of een andere ziekte of pathologie, de verantwoordelijkheid van de referentiegezondheidswerkers. De tests op zichzelf zijn meestal niet voldoende om de ziekte vast te stellen, en vereisen een deskundige evaluatie van de persoon die is getest.

Dus samengevat: geen enkel lab heeft het zogenaamde SARS CoV-2-virus geïsoleerd. Als men het virus niet heeft geïsoleerd, en dus het genoom ervan niet heeft, hoe kan men dan testen op dat virus en er een vaccin tegen maken?

Moet er nog zand zijn?

Bron: The Exposé

Vaccinatie

Richting 0 immuniteit: rapport suggereert dat volledig gevaccineerden langzaam immuniteit verliezen en op langere termijn een aandoening krijgen die lijkt op AIDS (verworven immunodeficiëntiesyndroom )

Een explosief rapport gepubliceerd door de Britse website ‘The Exposé’ heeft als titel: “Een vergelijking van officiële regeringsrapporten suggereert dat de volledig gevaccineerden Acquired Immunodeficiency Syndrome ontwikkelen.” Omdat dit wordt veroorzaakt door de covid-injecties, noemt Mike Adams van Natural News het ‘geïnjecteerd immunodeficiëntiesyndroom’ of ‘IIDS’.

The Exposé legt uit, na een gedetailleerde analyse van de UK PHE Vaccine Surveillance data:

De laatste cijfers van het UK PHE Vaccine Surveillance Report over Covid-gevallen laten zien dat dubbel gevaccineerde 40-70-jarigen 40% van hun immuunsysteem hebben verloren in vergelijking met niet-gevaccineerde mensen. Hun immuunsysteem verslechtert met ongeveer 5% per week (tussen 2,7% en 8,7%). Als dit zo doorgaat, zullen 30-50-jarigen tegen Kerstmis 100% aantasting van het immuunsysteem hebben, geen virale verdediging meer hebben en zullen alle dubbel gevaccineerde mensen boven de 30 hun immuunsysteem in maart volgend jaar hebben verloren.

Volgens de trend die door de huidige data wordt weergegeven, voegt The Exposé eraan toe:

Iedereen boven de 30 zal binnen 6 maanden 100% van zijn volledige immuunvermogen (tegen virussen en bepaalde vormen van kanker) hebben verloren. 30-50-jarigen zullen het vóór Kerstmis kwijt zijn. Deze mensen zullen dan effectief een volledig verworven immunodeficiëntiesyndroom hebben en de NHS (Nationale Gezondheidsdienst (in het VK), of anders gezegd: het gezondheidssysteem) vernietigen.

Boostershots versnellen de vernietiging van het immuunsysteem verder, wat verklaart waarom 90% van de ziekenhuisopnames in ten minste één van de Amerikaanse ziekenhuizen onder gevaccineerde personen waren, volgens een nieuwe klokkenluider die naar voren is getreden via The Highwire.

De dalende immuunrespons onder vaccinslachtoffers betekent dat het aantal sterfgevallen door kanker – en door veelvoorkomende infecties zoals winterverkoudheid en griep – de komende zes maanden omhoog zal schieten. Het is tenslotte een volledig functionerend immuunsysteem dat kanker onder controle houdt en voorkomt dat veelvoorkomende wildtype ziekteverwekkers schade aanrichten in het hele lichaam.

De immuunfunctie wordt ondersteund en versterkt door vitamine D, zink en andere essentiële voedingsstoffen, en dat is precies waarom de pro-genocidemedia en zogenaamde “wetenschappelijke” tijdschriften voeding (evenals ivermectine) aanvallen. Een tekort aan voedingsstoffen schaadt de immuunfunctie, daarom worden mensen met een vitamine D-tekort veel vaker ziek dan anderen. En nu vaccins de immuunfunctie letterlijk met de week vernietigen, hebben we de opzettelijke afname van de menselijke immuunfunctie gecombineerd met voedingstekorten en kunstmatige beperkingen op medische interventies die levens kunnen redden.

De enige plausibele verklaring voor dit alles is dat de vaccins inderdaad een depopulatiemiddel zijn, en dat ze functioneren door het immuunsysteem van een slachtoffer te vernietigen, waardoor ze worden gedood door kanker of gewone infecties. Onlangs nog stierf de “volledig gevaccineerde” ex Minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Colin Powell (zogezegd) aan Covid.

Zoals AIDS-patiënten heel goed weten, kunnen personen die lijden aan een sterk onderdrukte immuunfunctie worden gedood door een lichte winterverkoudheid of grieppathogenen die normaal gesproken geen enkel risico vormen voor een gezond persoon.

Het kwaadaardige genie in dit ontvolkingsplan is dat door vaccins veroorzaakte sterfgevallen door immuunvernietiging nooit aan het vaccin zelf zullen worden toegeschreven. Degenen die aan kanker overlijden nadat vaccins hun immuunsysteem hebben vernietigd, worden geregistreerd als sterfgevallen door “kanker”, niet als sterfgevallen door vaccins. En degenen die sterven aan gewone verkoudheden of influenzastammen zullen worden beschreven als zijnde geïnfecteerd met “supergriep” -stammen die natuurlijk – zo zal men zeggen – veroorzaakt zullen zijn door de niet-gevaccineerden.

Om het nog erger te maken, worden verpleegsters en ziekenhuismedewerkers met natuurlijke immuniteit nu ontslagen van hun baan omdat ze weigeren spike-eiwitinjecties te nemen. Dit veroorzaakt ernstige personeelstekorten in sommige gebieden (zoals New York), en we zijn nog niet eens in het griepseizoen. Zodra de vitamine D-spiegels dalen tijdens de donkere, koude maanden december, januari en februari, is het zeer waarschijnlijk dat ziekenhuizen in een personeelscrisis geraken op precies hetzelfde moment dat de golf van immuungecompromitteerde vaccinslachtoffers begint.

De reden waarom ze willen dat 100% van het publiek wordt gevaccineerd, is dat er geen controlegroep is om te vergelijken met de gevaccineerden. Zolang er een controlegroep van niet-gevaxte mensen bestaat, kan de sterfte die gepaard gaat met vaccininjecties niet onder het tapijt worden geveegd. In feite is er, zoals Alex Berenson nu meldt, een oversterfte na vaccinatie in Schotland en in heel Duitsland (en elders ook).

Bron: Naturalnews

Plandemie

Is ‘Covid’ eigenlijk gewoon de griep? De puzzelstukken ineen gelegd

Foto: Pixabay (publiek domein)

Zeer weinig mensen hebben eigenlijk een notie van de griep. Je hebt bijvoorbeeld twee soorten ‘griep’, waarvan één griep niets met griep te maken heeft. We zullen er even nader op ingaan, en vergelijken met Covid. Dit artikel zal u van uw stoel blazen!

Buikgriep

Lezen we even van op Wikipedia:

Buikgriep (gastro-enteritis) is de verzamelnaam voor klachten die vaak veroorzaakt worden door maag-darmontstekingen. Zoals alle ontstekingen kan een darmontsteking gepaard gaan met en/of veroorzaakt worden door een infectie (darminfectie), maar er kan ook een infectie zonder een ontsteking zijn.

De ziekten worden gekenmerkt door een infectie aan de slijmvliezen van de maag en de darmen. De meest algemene symptomen zijn buikpijn, weinig eetlust, koorts, diarree en braken. Als alleen de maag is aangedaan, wordt gesproken van een gastritis (maagontsteking). Als alleen de darmen zijn betrokken, is er sprake van een enteritis (darmontsteking).

[…]

Buikgriep kan worden veroorzaakt door een besmettelijk virus zoals rotavirus of norovirus, een bacterie zoals Salmonella.

Buikgriep heeft dus in feite niets met ‘de griep’ te maken. De ‘griep’ wordt namelijk veroorzaakt door een influenzavirus.

Griep

Lezen we even vanop Wikipedia:

Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte wat met koorts worden getroffen, maar dan gaat het meestal om een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt tot ernstiger symptomen en heeft een niet te verwaarlozen sterfte tot gevolg.

Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 290.000 tot 650.000 doden.

[…] Griep kan snel op komen zetten. Kenmerkende symptomen van griep zijn koorts, hoofdpijn, hoesten, keelpijn, spierpijn, verstopte neus, gevoel van zwakte en verlies van eetlust

Op gezondheid.nu lezen we:

Griep of Influenza is een acute infectie van de bovenste luchtwegen (neus, keel, longen) en wordt veroorzaakt door het influenzavirus dat jaarlijks opduikt in de winterperiode. Vandaar ook de naam Influenza. Van dit virus bestaan er drie types, A, B en C.

Het A-type is verantwoordelijk voor de meest ernstige infecties. Het griepvirus is bijzonder besmettelijk. Het is vaak al voldoende in contact te komen met een besmet persoon opdat de virussen kunnen doordringen in het neusslijmvlies, de luchtpijp en de bronchi en zich daar uitbreiden. Op enkele weken tijd kan een griepepidemie 5 tot 10% van de bevolking aantasten.

[…]

Veel mensen verwarren een gewone verkoudheid met griep. Het gaat in beide gevallen om een infectie van de bovenste luchtwegen door virussen. Van griep ben je meestal ernstiger ziek dan van een verkoudheid. Koorts en spierpijn treden meestal niet op bij verkoudheid. De symptomen van een verkoudheid verdwijnen in het algemeen ook sneller en complicaties zoals een longontsteking komen zelden voor.

[…]

Het griepvirus wordt vooral overgebracht via de lucht met speekseldruppeltjes die vrijkomen door te hoesten of te niezen. Deze druppeltjes, die zich in de lucht verplaatsen, kunnen iemand rechtstreeks besmetten via de ademhaling.

Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Via de lucht komen virussen ook terecht op allerlei voorwerpen. Iemand kan besmet worden als hij een voorwerp aanraakt (bv. een deurknop, speelgoed) waarop zich virussen bevinden en daarna zijn ogen, neus of mond aanraakt. Het speeksel kan ook overgedragen worden door de handen (door de mond af te schermen tijdens het hoesten) via voorwerpen die erdoor aangeraakt zijn.

Wat zijn nu de kenmerkende symptomen van griep?

 • Koorts en rillerig gevoel
 • Spierpijn, hoofdpijn,
 • vermoeidheid, uitgeput zijn
 • keelpijn
 • hoesten
 • en jawel, ook reuk- en smaakverlies
 • in geval van complicatie: longontsteking

Op Radboudumc.nl lezen we over reukstoornissen:

De meest voorkomende oorzaak van reukverlies is een virale bovenste luchtweginfectie. Na een ogenschijnlijk normale griep is uw reuk dan grotendeels of geheel verdwenen.

En over smaakverlies lezen we op Simpto.nl:

Smaakverlies is een veel voorkomende klacht waarvoor men niet snel naar de dokter gaat. Vaak is de oorzaak meteen duidelijk en van voorbijgaande aard, bijvoorbeeld verbranden van de tong door heet voedsel, verkoudheid of griep.

De puzzelstukken

Een paar opmerkelijke feiten op een rijtje:

 • In oktober 2019 werd Event 201 georganiseerd, een pandemiesimulatie voor de uitbraak van een coronavirus (daar CAPS genoemd) georganiseerd door de Bill & Melinda Gates Foundation, het John Hopkins Centrum voor Gezondheidszekerheid en het World Economic Forum. Ook in die simulatie werd gesproken over griepachtige symptomen.
 • Viroloog Marc Van Ranst gaf in een video van Universiteit Vlaanderen in april 2020 aan dat alle kenmerken van Covid dezelfde zijn als die van de griep (symptomen, verwikkelingen en risicogroepen), als “verschil” vermeldde hij onder meer dat er geen vaccin was voor Covid…
 • Geen enkel zogezegd symptoom van Covid, zoals keelpijn, hoesten, reuk- en smaakverlies, koorts,… is uniek voor Covid. Dit zijn ook allemaal klassieke symptomen van de griep of van een flinke verkoudheid. Covid gedraagt zich ook identiek zoals de griep: het is vooral actief in de wintermaanden en verspreidt zich op precies dezelfde wijze als de griep.
 • Bij de minste keelpijn of hoest, of andere normale verkoudheidssymptomen wordt men aangemaand (door bvb. ‘viroloog’ Steven van Gucht) om zich te laten testen op Covid.
 • Het officiële sterftecijfer (Infection Fatality Rate) voor Covid lag op 0,23%, dat was een pak lager dan de initieel geprojecteerde 3%. Voor mensen jonger dan 70 lag dat zelfs op 0,05%. Dat zijn gelijkaardige cijfers zoals bij de griep.
 • Het stimuleren van het immuusysteem door extra inname van vitamines (vitamine C, D,…) en supplementen zou het ziekteverloop van Covid veel minder erg maken. Dat geldt evenzeer voor de griep.
 • Nog nooit in de geschiedenis moest men “testen” met een PCR-test om “met het zo gevaarlijke coronavirus besmette individuen” te kunnen onderscheiden van mensen die de griep hebben, of een verkoudheid, of zelfs van gezonden personen. Sommigen die positief testten, hadden helemaal geen symptomen en waren kerngezond. Toch moesten die dan voor bepaalde tijd in “quarantaine”.
 • Statistieken op de verslagen van de ‘Influenza Update’ van de WHO laten zien dat de griepepidemie in 2020 een stuk ‘milder’ was dan 2019, en dat die in de winter van 2020/2021 geheel verdwenen leek… Let goed op de titels en de aantallen. ((Bronnen: WHO (1) (2) (3)). In maart 2020 hadden ze nog geen PCR-test, dus werden mensen met symptomen in heel wat landen vaak nog als grieppatiënten bestempeld, terwijl men vanaf halverwege 2020 de PCR-test is beginnen gebruiken, en vanaf dan is de griep “miraculeus” verdwenen uit de samenleving. Nu, na de vaccinatie, is het gebruik van de PCR-test sterk afgenomen.
 • Elk jaar is het in de ziekenhuizen zeer druk tijdens het griepseizoen, zo getuigden diverse zorgkundigen in december 2020. “Ik heb 20 jaar als intensive care-verpleegkundige gewerkt en elke winter was het drama om patiënten geplaatst te krijgen welke ten gevolge van griep onderuit gingen. Het is nu niet anders dan voorheen. Mensen, laat u zich toch niet voorliegen!” Het enige verschil is dat in voorgaande jaren tijdens het griepseizoen de media er met geen woord over repte. Ook oversterfte door de griep is een normaal fenomeen. Nu werd daar door de media zeer sterk op ingezoomd. Iets dat voorgaande jaren eigenlijk normaal was, was nu ineens een rampscenario waar men moord en brand over schreeuwde.
 • De ziekenhuizen kregen geldsommen indien ze patiënten als Covid-patiënten bestempelden en behandelden, en ze kregen riante bedragen indien ze iemand aan de beademing legden, en bovendien kregen ze bonussen voor elke dode die als ‘Covid-geval’ werd bestempeld. Erin Maria Olewski, een zorgkundige die klokkenluider werd, getuigde: “Ik heb opgenomen hoe ze patiënten vermoorden. Ik registreerde de totale en absolute minachting voor menselijk leven, zei ze. Volgens de video onthulde Olzewski hoe patiënten die herhaaldelijk negatief testten voor COVID-19 werden beschreven als “COVID bevestigd” in hun grafieken, wat leidde tot een hogere vergoeding van uitbetalingen door de overheid. In die tijd voorzag het Department of Health and Human Services (HHS) in wat sommigen “perverse stimulansen” noemden, ingesteld door de overheid COVID-19 relief financiering, die aanzienlijk meer compensatie toekende aan ziekenhuizen als patiënten als COVID-19 positief werden geclassificeerd ($13.000) of als ze aan een ventilator werden gelegd ($39.000). Olzewski gaf aan dat deze stimuleringsmaatregelen een dramatische invloed hadden op wat er in Elmhurst gebeurde. “Weet je, $13.000 om COVID-19 geclassificeerde patiënten op te nemen, en ze namen gewoon iedereen op.” Ze beweerde verder dat met de $39.000 stimulans, het ziekenhuis vervolgens opgenomen patiënten “aan een beademing zou leggen waarvan ze wisten dat ze er dood aan zouden gaan”. Bovendien was er “in sommige gevallen” een bonus van “$10.000 voor elke dode”. Met families die werden weggestuurd en niet in staat waren om toezicht te houden, was het “de perfecte storm, en mensen maakten er misbruik van.
 • Wij hebben weet van een persoonlijke kennis die in het ziekenhuis werd opgenomen in maart 2020 met een aandoening aan de voet. Toen hij werd ontslagen uit het ziekenhuis – waar het toen zo kalm was dat het verplegend personeel zich bijna verveelde – stond op zijn formulier dat hij ‘Covid’ had gehad, terwijl hij nooit die diagnose heeft gekregen, noch werd getest.
 • De meesten die in het ziekenhuis belandden waren oudere mensen met onderliggende aandoeningen of comorbiditeiten, wat eveneens het geval is in een normaal griepseizoen. Daarenboven werden (zoals hierboven reed vernoemd) behandelingen toegepast die anders nooit werden toegepast, namelijk intubatie aan de beademingsmachine (een buis wordt in de keelholte gestopt, om lucht in de longen te pompen). Daardoor werden de dodenaantallen kunstmatig opgevoerd, zodat de “pandemie” erg leek. Zie citaat uit de Volkskrant: Dat beademing ook nadelige effecten heeft, is al langer bekend. Ernstig zieke patiënten kunnen zelfs aan de gevolgen ervan overlijden. Aan de ernstigste vorm van beademingsgerelateerde longschade, het acute respiratory distress syndrome, sterft 30 tot 40 procent van de patiënten. ‘Zij hebben ten gevolge van een ziekte of een ongeval al tal van ontstekingen in hun lichaam en als daar een beademingsontsteking bijkomt, ontspoort de zaak en vallen organen uit’, zegt Vaneker. Hij spreekt van ‘de ironie van kunstmatige beademing’: het is een levensreddend middel dat de dood van patiënten kan bespoedigen. Als een long wordt beademd, ontstaat druk van buitenaf op de longblaasjes, legt hij uit, en komen ten gevolge van die stress moleculen vrij. Die hechten aan de Toll 4 receptor, de belangrijkste receptor die is betrokken bij de immuunrespons. Die wordt geactiveerd en maakt ontstekingseiwitten aan, waardoor weer ontstekingscellen worden gevormd. (Bron). Het is bekend dat de griep in geval van complicaties een longontsteking kan veroorzaken. Indien iemand met een longontsteking dan aan zo’n machine wordt gelegd, dan kan de dood in dat geval bespoedigd worden.
 • Laboratoria in de VS konden in geen enkel staal van “voor Covid positief geteste” personen ‘Covid’ terugvinden onder de elektronenmicroscoop, enkel Influenza A en B. Toen de CDC (Centra voor Ziektecontrole) werd gevraagd (door Dr. Derek Knauss) om stalen te sturen met het levende Covid virus, konden ze dit niet doen, omdat ze dit niet hadden.
 • Het Duitse Team van Samuel Eckert en het Isolate Truth Fund looft 1,5 miljoen euro uit voor de wetenschapper die het onomstotelijke bewijs kan leveren dat het Covid-19-virus is geïsoleerd en dus bestaat. Ook zij wezen op het feit dat nog niet één lab ter wereld dit coronavirus heeft weten te isoleren. Indien Covid werkelijk bestond, zou dit geld toch rap te verdienen moeten zijn? Maar tot op heden is er blijkbaar nog geen enkele wetenschapper ingegaan op dit aanbod…
 • De landen met de hoogste vaccinatiegraden (Noord-Amerika en West-Europa) zijn net ook de landen die worden vermeld in het boek van H. G. Wells, The Open Conspiracy – Blueprints for a World Revolution, gepubliceerd in 1928. De populatie van Canada, West-Europa en de VS zal sneller decimeren dan op andere continenten, tot de wereld een beheersbaar niveau van 1 miljard overhoudt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Aziatische rassen, bijzonder geselecteerd omdat zij eeuwenlang gedisciplineerd werden voor het gehoorzamen aan autoriteiten zonder zich vragen te stellen.”

Dit zijn stuk voor stuk ontnuchterende feiten, die wij niet kunnen negeren.

En dan de experimentele Covid-vaccins, die nu werken met nog nooit eerder gebruikte technieken: namelijk d.m.v. mRNA. Sciensano gaf toe dat een deel van de inhoud “geheim” is. Er werden door onafhankelijke onderzoekers zaken in gevonden zoals grafeenoxide, stukjes metaal,… Allerlei zaken die er niet in horen te zitten, en die ook niet op de ingrediëntenlijst staan. Van de zaken waarvan we zogezegd weten dat ze erin zitten, bestaat ook onzekerheid, zoals ook reeds immunologe Dr. Dolores Cahill aanstipte. De sequentie van het mRNA bijvoorbeeld, is ons niet bekend. Ze kunnen daar gelijk welk mRNA in steken, niemand kan dat controleren. En ook het PEG (Polyethyleenglycol) in bvb. de vaccins van Pfizer, is potentieel schadelijk, en kan in bepaalde personen anafylaxie veroorzaken.

Indien nu Covid-19 eigenlijk gewoon de griep is (we zeggen niet persé dat het zo is, maar er zijn toch wel een heel aantal “toevalligheden” die we niet onder de mat kunnen vegen), dan kunnen ze uiteraard de mensen niet injecteren met mRNA van Covid (omdat Covid dan niet bestaat)…

Er zijn dus diverse scenario’s:

Scenario 1: Covid = griep

Doordat mensen weinig notie hebben van wat de griep precies is, wat de mogelijke symptomen allemaal zijn, heeft men het gros van de bevolking om de tuin kunnen leiden met het verhaal over een nieuw virus, dat eigenlijk identiek dezelfde symptomen heeft als de seizoenale griep. De voortdurende door de overheid aangestuurde propaganda in de media heeft de mensen angst ingeboezemd voor dit nieuwe “onbekende” virus, waardoor iedereen braaf de maatregelen opvolgde. Het uiteindelijke streefdoel was een vaccin voor iedereen, want pas nadat het gros van de bevolking dubbel werd geïnjecteerd (zoals in Vlaanderen 90%), werden de maatregelen aanzienlijk versoepeld. Het feit dat de uitbraak van dit virus dan zogezegd begon in Wuhan, waar het Wuhan Institute of Virology zich bevindt, en waar door de VS gesponsord onderzoek op coronavirussen wordt gevoerd, kan dan een afleidingsmanoeuvre zijn.

Het is mogelijk dat het mRNA in het vaccin de informatie bevat voor de aanmaak van een spike-eiwit van een influenzavirus (waarvan heel wat varianten bestaan onder de A, B, en C groepen)… De mogelijkheid is dan opnieuw dat er een niet-neutralisrend antilichaam wordt aangemaakt, waardoor de ziekte – in geval van besmetting met dus de griep – door middel van antilichaam afhankelijke versterking (ADE), wordt verergerd. Maar ook los van dat mRNA is men na vaccinatie vatbaarder voor ziekten, omdat het immuunsysteem onderdrukt is en het eigen lichaam aanvalt, zoals recent uiteengezet in dit artikel. Dat wil zeggen dat het immuunsysteem sowieso verzwakt is en men dus vatbaarder is voor virale infecties, en er dus ook zieker van kan worden.

De aanwezigheid van die niet-neutraliserende antilichamen is essentieel voor die ADE . Dat kan de reden zijn dat men nu beweert dat de antilichamen (waarvan men uiteraard niet zegt dat die averechts werken) reeds na 6 maanden na vaccinatie zijn verdwenen, waardoor er een “boosterinjectie” moet worden gegeven, bij voorkeur dan nét voor het aanbreken van het griepseizoen.

Nu lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht, maar dat komt omdat het griepseizoen nog niet is begonnen. Het griepseizoen begint doorgaans in december met het hoogtepunt rond eind januari – begin februari. Dat gevaccineerden dan massaal ziek zullen worden, zullen ze wijten aan “een variant” van Covid waartegen de vaccins niet beschermen, waarna ze met een zoveelste ‘boosterprik’ zullen komen aandraven.

Indien Covid eigenlijk gewoon de griep is, dan is het ook makkelijk voor de elites om deze zogenaamde ‘pandemie’ te controleren, omdat men influenza perfect kent. Men kan perfect de “golven” voorspellen en doen verschijnen door middel van die PCR-tests, en in de wintermaanden lockdonws invoeren. De paar wereldleiders die dan “besmet werden met Covid” (zoals Donald Trump, Boris Johnson) hadden eigenlijk gewoon de griep.

Wat ook opvalt is dan men nu spreekt over een aanstaand “zwaar griepseizoen”, omdat mensen zogezegd geen immuniteit meer hebben tegen de griep, omdat die doodleuk “een jaartje met vakantie” is geweest. Alle gevaccineerden die nu zwaar ziek zullen worden en/of zullen sterven, zullen nu “besmet zijn met een erge variant van de griep” waartegen ze – zo zal hen wijsgemaakt worden – geen immuniteit meer hebben, terwijl de niet-gevaccineerden verder getest zullen worden en – indien die dan ziek worden – zullen die “Covid hebben” (terwijl beiden gewoon de griep zullen hebben).

Dit levert weer een voordeel op: de elites hebben opnieuw alles onder controle: de gevaccineerden leggen de link van hun zware griep niet met de vaccinatie (want zij zijn nu ‘beschermd’ tegen Covid), terwijl de niet-gevaccineerden dan “Covid” zullen hebben, waardoor zij met de vinger zullen nagewezen worden omdat zij het zorgsysteem onnodig belasten voor diegenen die nu de griep hebben, en aangemaand/gedwongen worden om toch maar hun Covid-vaccin te halen. Dat is tevens de reden waarom politici (waaronder De Croo) spreken over een “pandemie van de niet-gevaccineerden.”

Dit is zo geraffineerd en zo ongelofelijk, dat niemand het dan ook gelooft. Niemand kan zich indenken dat onze leiders, journalisten en tv-virologen zó tegen ons zouden staan liegen. Dat ze de hele wereld zo hebben kunnen belazeren!

Scenario 2: Covid bestaat toch, en is bijna niet te onderscheiden van de griep

In dat geval: herhaling van hierboven, maar griep vervangen door Covid. Covid circuleert dus samen met de griep en de gewone verkoudheidsvirussen, en is er bijna niet van te onderscheiden (en is nu reeds fel afgezwakt). Alle griepgevallen werden (zeker in de winter 2020-21) ook als Covid bestempeld om de cijfers erger te laten lijken. Patiënten met gewone griep kregen een Covid-behandeling. Het vaccin is effectief ontworpen voor Covid, en in geval van een besmetting kan een ADE optreden, waarbij men zwaar ziek kan worden (en eventueel sterven). Doordat gevaccineerden quasi niet meer getest worden, zullen zij die ziek worden, verteld worden dat ze nu een zware griep hebben opgelopen (terwijl ze misschien Covid hebben, met ADE). Een link met het vaccin wordt niet gelegd.

Scenario 3: Het virus waarvoor het vaccin werd ontworpen moet nog worden losgelaten

Dit is uiteraard ook een mogelijkheid. Scenario 1 of 2 geldt dan eveneens voor hier, behalve dan dat het vaccin geen mRNA bevat voor de aanmaak van een spike-eiwit van een reeds circulerend virus. Dit vaccin maakt via mRNA spike-eiwitten aan van een toekomstig (in het lab ontworpen) virus dat nog moet worden losgelaten (en dat misschien géén coronavirus is). Want niemand kan die mRNA sequentie controleren. Indien dat virus wordt losgelaten en zich onder de bevolking verspreidt, zal dat onder gevaccineerden massale sterfte tot gevolg hebben, waardoor er effectief depopulatie optreedt. Dat kan ook een reden zijn waarom overheden er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen ingeënt te krijgen met dat vaccin, zodat er geen significante controlegroep (de niet-gevaccineerden) is, zodat er geen enkele link kan/zal gelegd worden met de vaccinatie. De elites, die niet gevaccineerd zijn (of ingespoten werden met een zoutoplossing) hebben dan ook niets te vrezen bij deze ‘toekomstige pandemie’, omdat zij niet of weinig vatbaar zullen zijn, zodanig dat ze ook hier de volledige controle behouden. Ook andere niet-gevaccineerden hebben dan niets te vrezen. Dit kan ook een verklaring bieden voor de bewering van Bill Gates in april 2020 dat de volgende pandemie wél aandacht zou krijgen, en dat ‘pandemie twee’ een bioterroristische aanval zou inhouden met een ‘pathogeen met een hoog sterftecijfer’.

Dokter M. Yeadon, voormalig vicepresident bij Pfizer, zei in april dit jaar:

“En als je erkent dat onze regeringen betrokken zijn bij een belangrijke verifieerbare leugen, zet dan niet gewoon je computer uit om aan tafel te gaan. Hou op. Kijk uit het raam en denk, ‘waarom liegt mijn regering tegen me over zoiets fundamenteels?’ Omdat het antwoord volgens mij is dat ze je met deze methode zullen vermoorden. Ze gaan jou en je gezin vermoorden.

De eugenetici hebben de hefbomen van de macht in handen en dit is een heel kunstzinnige manier om je in een rij te doen staan en iets niet nader gespecificeerd te krijgen dat je zal schaden. Ik heb geen idee wat het werkelijk zal zijn, maar het zal geen vaccin zijn, want je hebt er geen nodig. En het zal je niet doden aan het einde van de injectie, omdat je dat zou zien. Het zou iets kunnen zijn dat een normale pathologie zal veroorzaken, het zal op verschillende tijdstippen zijn tussen vaccinatie en de gebeurtenis [die het moet verdoezelen], het zal mogelijk worden ontkend omdat er op dat moment iets anders in de wereld aan de hand is, in de context waarvan uw ondergang , of dat van uw kinderen normaal zal lijken. Dat is wat ik zou doen als ik 90 of 95% van de wereldbevolking kwijt wilde raken. En ik denk dat dat is wat ze aan het doen zijn. 

De tijd zal ons leren welk scenario het juiste is… Hoe dan ook is hun duivels plan buitengewoon geraffineerd!

Vaccinatie

Sciensano geeft aan vzw Hippocrates toe dat inhoud van Covid-19-vaccin “deels geheim” is

Foto: pixabay (publiek domein).

In een brief van Sciensano (de Belgische “federale wetenschappelijke instelling en het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid van België”, die zich momenteel bezighoudt met het bijhouden van de ‘corona-‘ en ‘vaccinatiecijfers, en waarvan veearts ‘viroloog’ Steven van Gucht de spreekbuis voor Vlaanderen is) aan vzw Hippocrates, een samenwerking van artsen en zorgverleners die zich kritisch opstellen tegenover de coronamaatregelen en de Covid-19-vaccins, geven ze toe dat de inhoud van het Covid-19-vaccin “deels geheim” is.

In een video die op de website van vzw Hippocrates werd gepubliceerd naar aanleiding van de vaccinatie van de jongeren, wordt de brief geciteerd die de vzw van Sciensano ontving omtrent de Covid-19-vaccinatie. Daarin staat:

Wat de precieze samenstelling van het vaccin betreft, zie ik niet in hoe deze informatie – die zeer technisch en deels geheim is – de ‘geïnformeerde’ toestemming van de patiënt zou kunnen bevorderen. Het lijkt me dat jullie op de eerste rij staan om de literatuur over de gezondheid van de patiënt te promoten en vorm en inhoud geven aan diens geïnformeerde toestemming, hen terugsturen naar een wetenschappelijke website lijkt me niet overeen te stemmen met de medische deontologie.

Sciensano geeft daarmee dus expliciet toe dat

 • er dingen in het vaccin zitten die niet op de officieel vrijgegeven ingrediëntenlijst staan;
 • het effectief gaat om een experiment (want er wordt gesproken over geïnformeerde toestemming);
 • men de patiënt niet moet verwijzen naar wetenschappelijke websites waar meer informatie te vinden is over dat vaccin.

Verder heeft de Orde van Geneesheren op 23 juni 2021 een nieuwe deontologische regel gepubliceerd, die stelt dat alle artsen de mensen moeten overtuigen om zich te laten vaccineren!

De vzw Hippocrates, die uiteraard tegen dit vaccin is, heeft inmiddels ook Alexander De Croo in gebreke gesteld, vanwege zijn harde taal richting de niet-gevaccineerden.

Bron: vzw Hippocrates