Vaccinatie

Getuigenis van een Vlaamse verpleegkundige: ‘We zien wekelijks patiënten binnenkomen met bloedingen, en een toename van patiënten met hersentrombose’; ‘nooit wordt enige pathologie in verband gebracht met het vaccin’

Ingezonden getuigenis van Catharina Van der Hart [pseudoniem], verpleegkundige op een geriatrische afdeling in een ziekenhuis in Vlaanderen. Dit getuigenis werd ingezonden na een persoonlijke ontmoeting en is dus 100% betrouwbaar.

Begin 2020 was een van de twee geriatrische afdelingen volledig gesloten. Deze was reeds gedurende een langere periode gereduceerd tot een kleine ziekenhuisafdeling vanwege gebrek aan personeel. Er was een grote afvloei van personeel geweest wegens onhoudbare werkomstandigheden. 

Deze lege afdeling werd eind maart 2020 omgevormd tot een COVID-afdeling. De ééndagskliniek werd eveneens ingenomen als tweede COVID-afdeling.  In de eerste weken in april 2020 getuigden collega’s dat het aantal sterfgevallen heel hoog lag en dat de werkdruk enorm hoog lag. Zelf werkte ik daar niet en kan dus niet getuigen of dit klopt maar dit getuig je zomaar niet. Alle andere niet acute zorgen, onderzoeken en ingrepen werden afgelast. Op acute afdelingen, chirurgische afdelingen waren bijgevolg praktisch geen patiënten te bespeuren. Alles lag stil. Heel eigenaardig. Mensen waren blijkbaar ook zodanig bang gemaakt dat ze niet meer naar het ziekenhuis durfden komen. 

Wij zijn als verpleegkundigen heel gewoon om elk jaar een enorme toevloed van grieppatiënten te zien passeren. Niet alleen de geriatrie-afdeling ligt dan vol maar ook de acute diensten. Een hele drukke periode die er elk jaar opnieuw isDit jaar was er een mirakel gebeurd! De griep was verdwenen! Nu was het enkel druk op de COVID-afdelingen en de rest lag volledig stil. Er is nooit een personeelstekort geweest in ons ziekenhuis ondanks een grote afvloei van personeel. Heel veel personeel van de acute diensten werd ingeschakeld om op de COVID-afdelingen te werken. Ook ik werd ingeschakeld in de “tweede golf”, een golf die ik feitelijk nooit gezien heb. Een gemiddelde van 5 a 10 patiënten. Al snel na maximaal twee maanden in de tweede golf was er uiteindelijk nog één COVID-afdeling open met een patiëntenaantal van minder dan 10 terwijl een volledige afdeling rond de 24 bedraagt. Het was blijkbaar altijd in de andere ziekenhuizen dat het verschrikkelijk druk was. In het ziekenhuis zijn er ook verschillende keren lokale uitbraken (4 à 5 maal) geweest en konden opnieuw weer wat mensen van de acute afdeling verhuizen naar de COVID-afdeling. 

En dan had je de IZ covid-patiënten. Als je aan de beademing geraakte was je meestal een vogel voor de kat. Het maakte me enorm kwaad dat heel wat patiënten misschien niet aan de beademing geraakt waren als ze de juiste medicatie gekregen. Ik volgde op alternatieve media de successen van voornamelijk prof. Raoult in zijn instituut in het Franse Marseille. Hij gebruikte namelijk hydroxychloroquine in combinatie met azytromycine en zink wat enorm goede resultaten gaf. Ik begrijp het niet. Mensen laten sterven terwijl er een middel is dat ongevaarlijk en werkzaam is. Onder artsen in ons ziekenhuis werd hierover met geen woord gerept. Dat was volstrekt taboe. Als je eens keek wat er allemaal in de patiënten werd gepompt. Dit kan je gewoon niet overleven! Huisartsen die mensen thuis behandeld hebben met hydroxychloroquine, azytromycine en zink die na enkele dagen beter waren met soms heel ernstige klachten van desaturatie en kortademigheid. Andere patiënten van huisartsen verkozen liever opgenomen te worden en kwamen niet meer terug naar huis. 

Ik heb nog nooit zoveel werkeloos neergezeten dan op de COVID-afdeling in de tweede golf. Ik begreep het niet. Het was er heel kalm.

De mensen die we nu op onze afdeling (acute interne, gastrologie, enterologie, neurologie) zien zijn mensen die allemaal gevaccineerd zijn. Mensen stellen soms vragen als er een verband is met het vaccin maar daar wordt in alle talen over gezwegen.  Het is nu al enkele maanden dat het heel druk is op onze afdeling.  Verbanden mag je als verpleegkundige zeker niet maken.  Dan wordt je letterlijk verbannen. Enkele voorbeelden.

Eerste voorbeeld:

Een actieve vrouw rond de 70 jaar die een halfzijdige verlamming krijgt. Ze is heel aangedaan over haar situatie. Ze kan niet meer uit de voeten en wordt nu afhankelijk van iedereen. Ze is opstandig en vraagt haar continue af wat de oorzaak van haar trombose is. Ik vraag haar of ze gevaccineerd is en ze zei dat ze niets gewaar geworden was na haar eerste inspuiting.  Ze was totaal niet op de hoogte dat één van de bijwerkingen een trombose kon zijn. Ik vertelde dit haar en zei dat ze haar tweede vaccin niet wou hebben. Ik melde dit aan de hoofdverpleegkundige en deelde dit mee aan de dokter. De dokter maakte er korte metten mee. Het is niet van het vaccin en hij zei: ze moet haar tweede vaccin krijgen. Ik was geschokt. Ik zei dat die vrouw toch de vrije keuze moest hebben om zelf te beslissen wat ze haar liet inspuiten. De wil van deze vrouw werd volledig genegeerd en de herhaling van het vaccin ging haar enkele dagen later gegeven worden.  Deze vrouw is dan verhuisd naar de sp-afdeling en ik weet uiteindelijk niet of ze het effectief gekregen heeft.

Tweede voorbeeld:

Er lag een man bij ons op de afdeling die er al enkele weken lag en hij was nog niet gevaccineerd.  Hij was begin de 60 en ze hadden voor hem besloten dat hij het vaccin moest krijgen. Zonder zijn toestemming stonden ze er op een dag met zijn vaccin. Ik was weer geschokt! Gelukkig weigerde hij het. Heel wat verpleegkundigen bekritiseerden hem. Er was totaal geen empathie.  Reacties als “Hij moet het maar weten, als hij dood gaat aan covid moet hij niet komen klagen, hij heeft de kans gekregen.” Kortom:  grove taal!

Derde voorbeeld:

Een jonge man van 29 jaar met psychiatrische voorgeschiedenis wordt opgenomen op de psychiatrie omwille van zware gedragsstoornissen. Na enkele dagen beslissen ze toch om een lumbale punctie te doen. Er wordt een auto-immuun encephalitis vastgesteld. De man kreeg zijn eerste vaccin een week voordien toegediend. Er wordt geen enkel mogelijk verband gelegd met de vaccinatie.

Vierde voorbeeld:

Een vrouw van rond de 50 jaar die gevaccineerd was die haar rode bloedcellen afbreekt. Ze vroeg of er een verband was met vaccin maar kreeg daar geen reactie op.

We zien nu wekelijks patiënten binnenkomen die bloedingen hebben (gastro-intestinaal, hersenbloedingen, inwendige bloedingen die niet gelokaliseerd kunnen worden) waar de oorzaak niet van gekend is.

Ook zien we een heel duidelijke toename aan patiënten, ook jonge mensen (40- en 50-ers) met hersentrombose.

Nooit wordt enige pathologie in verband gebracht met de vaccinatie. Dit is echte vooringenomenheid: Dat het vaccin de oorzaak zou kunnen zijn wordt op voorhand volledig uitgesloten. Dit wordt nooit opgenomen in de differentiaaldiagnose! Het vaccin wordt niet geacht verantwoordelijk te zijn voor welke bijwerking dan ook. Het is alsof dit zo vooraf is vastgelegd op een hoger niveau.

Geen categorie

Dr. McCullough, hoogleraar, cardioloog, epidemioloog, en redacteur van twee medische tijdschriften: ‘Vaccinatie is misdaad tegen de mensheid’

Dr. Peter McCullough heeft onberispelijke academische referenties. Hij is internist, cardioloog, epidemioloog en hoogleraar geneeskunde aan het Texas A&M College of Medicine in Dallas. Hij heeft ook een masterdiploma in volksgezondheid en staat bekend als één van de vijf meest gepubliceerde medische onderzoekers in de Verenigde Staten en is redacteur van twee medische tijdschriften. In een interview met Dr. Joseph Mercola, bespreekt Dr cCullough uitvoerig Covid-19 en de wereldwijde Covid-19-vaccinatie. We geven hier enkele belangrijke fragmenten uit het interview.

Een globale samenzwering om patiënten schade te berokkenen

Als je kijkt naar hoe uitgebreid en intens de censuur en onderdrukking van vroege behandelingen waren, is het moeilijk om tot een andere conclusie te komen dan dat dit een strategie was die gericht was op het verkrijgen van autorisatie voor noodgebruik (EUA) voor COVID-gentherapieën.

Om een EUA te krijgen, kunnen er geen veilige en effectieve alternatieven zijn, en aangezien de COVID-shots een gloednieuwe, nooit eerder gebruikte technologie gebruiken, was het cruciaal om ervoor te zorgen dat er geen effectieve behandelingen beschikbaar waren voor het succes van de uitrol van deze opnamen. Prestigieuze medische tijdschriften zoals The Lancet werden zelfs betrapt op samenspanning met de geneesmiddelenindustrie en publiceerden een volledig verzonnen onderzoek over HCQ, waaruit bleek dat het gevaarlijk was. Zoals opgemerkt door Dr McCullough:

Wat zo interessant is, is hoe luchtdicht de samenzwering was. Het was buitengewoon. Kijk naar The Lancet paper [op HCQ]. Je had een dokter van Harvard, een bedrijf genaamd Surgisphere dat data had, je had de recensenten bij Lancet, de associate editor en de editor bij Lancet. Hoe konden ze allemaal samenspannen om een ​​vervalst document te publiceren? Toen die paper uitkwam, hebben we ernaar gekeken. Ik controleerde de literatuur heel zorgvuldig. [Als hoofdredacteur van twee medische tijdschriften] heb ik meer artikelen beoordeeld en meer gegevens geanalyseerd, denk ik, dan wie dan ook in het spel. En ik kan je zeggen, ik keek naar die paper en binnen twee seconden wist ik dat het nep was. Ik bedoel, ik doe dit elke dag. Ik ben ook de senior associate editor van het American Journal of Cardiology. Dat is het meest vereerde tijdschrift in ons hele vakgebied. En ik kan je vertellen dat zo’n krant nooit langs mijn redactie zou komen omdat het zo duidelijk nep was. Het was een enorme steekproefomvang waarvan we wisten dat die op dat moment niet mogelijk was. En het waren mensen van in de veertig die in het ziekenhuis werden opgenomen met astronomische sterftecijfers. Het was gewoon op geen enkele manier legitiem. En The Lancet liet dat daar twee weken staan, waardoor de hele wereld bang werd voor hydroxychloroquine – wat een van de veiligste en meest effectieve middelen blijkt te zijn die op grote schaal worden gebruikt bij mensen met COVID-19. En toen ze het neerhaalden, was het onbeschaamd. Mijn interpretatie hiervan is dat dit zeer opzettelijk was. Wat er gebeurde met het gebruik van ivermectine op de IC was ook zeer opzettelijk en een samenzwering … Dr. J.J Rashtak had het bij honderden en honderden patiënten in Florida gebruikt en gepubliceerd in CHEST, een van de beste longtijdschriften, dat ivermectine de mortaliteit verminderde. Maar tot op de dag van vandaag weigeren ziekenhuizen in de Verenigde Staten ronduit om ivermectine te gebruiken. Wanhopige patiënten en families moeten gerechtelijke bevelen krijgen om deze artsen te bevelen ivermectine te gebruiken. Er is dus een massale mentaliteit om patiënten bijna opzettelijk te schaden. Er is absoluut geen reden voor artsen en beheerders … om patiënten ivermectine te weigeren. Er is een wereldwijde collusie, met name in Amerikaanse ziekenhuizen, om zoveel mogelijk schade en dood te veroorzaken als mogelijk is. Het is niet te geloven … Deze gevallen waarin de families gerechtelijke bevelen moesten krijgen om de artsen en beheerders te dwingen een eenvoudig generiek medicijn toe te dienen, dit zullen de komende decennia casestudies in de medische ethiek zijn.

Het doel = massavaccinatie

Wat betreft de vraag waarom schade aan de patiënt wenselijk was, gelooft McCullough dat het einddoel was om de uitrol van een massale vaccinatiecampagne veilig te stellen. Alle propaganda die we de afgelopen anderhalf jaar hebben gekregen, wijst in die richting.

“Propaganda is de verspreiding van valse of misleidende informatie door mensen met autoriteit op een heimelijke manier. En dat is precies wat er aan de hand is. We hebben een gepropageerde campagne voor massale vaccinatie. Er is geen twijfel over. Het is eigenlijk heel openlijk … En geloof me, er zijn honderden miljoenen mensen onder de gepropageerde betovering dat het COVID-19-vaccin ons uit deze crisis gaat verlossen.”

Wat we meemaken is echt een misdaad tegen de menselijkheid, en hopelijk zullen de verantwoordelijke personen uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden en schuldig worden bevonden aan een dergelijke aanklacht. Zoals opgemerkt door McCullough:

Hoe kan men ooit een groot klinisch onderzoek doen, individuen vragen om toestemming te tekenen, en dan geen veiligheidsmechanismen voorzien, werkelijk niets opleveren met betrekking tot de veiligheid van individuen? Alles aan het vaccin draait om veiligheid. De rapporten die zijn verzameld, zijn zo omvangrijk dat als de belanghebbenden wilden beweren dat de vaccins veilig zijn, ze het met gegevens zouden moeten maken. Dat doen ze niet, ze zeggen gewoon dat de vaccins veilig zijn. En de medische verenigingen zijn net zo medeplichtig. Als je naar de American Medical Association, het American College of Physicians, het American College of Obstetricians and Gynecologists gaat, zeggen ze hetzelfde: ‘Het vaccin is veilig.’ Binnen die organisaties is er een grote groep individuen die zullen moeten verantwoording afleggen [voor hun daden].

Het spike-eiwit is geen geneesmiddel, het is een ziekteverwekker

Op 18 juni 2021 hebben we 387.087 meldingen van bijwerkingen ingediend bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), waaronder 6.113 sterfgevallen, waarvan een groot deel binnen enkele dagen na injectie, en 6.435 levensbedreigende reacties. We hebben ook zeer goed bewijs om te suggereren dat dit een grove ondertelling is, deels als gevolg van algemene onderrapportage, en deels omdat VAERS weigert rapporten te accepteren – met name die met sterfgevallen – en het schrappen van rapporten die al zijn ingediend. Dus deze toch al alarmerende cijfers vertegenwoordigen waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. “We hebben roodgloeiende problemen, zoals kinderen en jonge volwassenen die myocarditis ontwikkelen, een ontsteking van het hart. Ik heb gisteren net zo’n patiënt gezien’, zegt McCullough. “Dit zijn bewezen gevallen. Dit is niet doen geloven. Dit is echt.”

Dus je kunt de vraag stellen, hoe kon dit in hemelsnaam gebeuren? Welnu, het eerste element van dit gebeuren zijn de vaccins zoals ze vandaag bestaan, met ofwel messenger RNA, ofwel adenoviraal DNA, het werkingsmechanisme is niet veilig. Het werkingsmechanisme vormt een biologisch gevaar. Deze vaccins misleiden allemaal het lichaam om het spike-eiwit van het virus te maken. Het spike-eiwit zelf is pathogeen. Het is eigenlijk wat het virus gevaarlijk maakt. Het was het onderwerp van gain-of-function-onderzoek. Het heeft dus een gevaarlijk werkingsmechanisme. Waarom? Omdat het spike-eiwit op een ongecontroleerde manier wordt geproduceerd. Het is niet zoals een tetanusinjectie waarbij er slechts een bepaalde hoeveelheid eiwit wordt geïnjecteerd. Dit is een ongecontroleerde hoeveelheid spike-eiwit. Waarschijnlijk is elke persoon anders, dus kan er een [lagere] productie van zijn. Ze hebben heel weinig symptomen na het vaccin, ze zijn in orde. Hopelijk is dat de meerderheid van de individuen, maar er zijn ongelukkige individuen die een enorme hoeveelheid spike-eiwit moeten hebben, en dat spike-eiwit verwoest het lichaam waar het spike-eiwit lokaal wordt gemaakt, en we weten dat het messenger-RNA en het adenovirale DNA naar alle organen verspreid word. Dus als messenger-RNA zich in de hersenen bevindt en we beginnen met het produceren van spike-eiwit in de hersenen, veroorzaken we lokaal hersenletsel. Er zijn nu goed beschreven gevallen van neurologische letsels met het vaccin. Veel van hen. In het hart veroorzaakt het myocarditis [een ontsteking] en hartletsel. In de lever veroorzaakt het leverbeschadiging, in de long, longbeschadiging, in de nier, nierbeschadiging. En heel belangrijk, het spike-eiwit beschadigt endotheelcellen en veroorzaakt bloedstolling. Dus de bloedstolling, de gevreesde complicatie van de infectie zelf, wordt nu veroorzaakt door het vaccin. Alles wat we over het vaccin te weten zijn gekomen sinds de introductie ervan, is slecht geweest.’

Wat kunnen we verwachten in de toekomst?

Voorbij de acute letselfase is er de zeer reële mogelijkheid van gezondheidsrisico’s op de lange termijn. Als je de eerste paar maanden zonder noemenswaardige problemen doorkomt, ben je nog steeds niet uit het bos. Mijn grootste zorg is de mogelijkheid van paradoxale immuunversterking (PIE), ook bekend als pathogene priming, of antilichaamafhankelijke versterking (ADE), wat in wezen resulteert in een cascade van immunologische overreacties die je uiteindelijk doden.

What can we expect to happen in the future?

[De COVID-vaccinatiecampagne] zal de geschiedenis ingaan als verreweg de grootste catastrofe op het gebied van medisch-biologische productveiligheid in de menselijke geschiedenis. Er komt niets in de buurt … Je kunt je voorstellen hoeveel koppen er zullen rollen als dit ding uiteindelijk tot zijn eind komt.

Dr. Peter McCullough

De herfst en winter van 2021 wordt onze eerste ‘vuurproef’. We zullen gewoon moeten afwachten hoeveel volledig “gevaccineerde” mensen uiteindelijk bezwijken aan de seizoensgriep en andere infecties. Dat geeft ons een maatstaf voor hoe vaak PIE zou kunnen zijn.

DNA veranderingen, kanker en chronische ziekten

De vraag is, als het synthetische mRNA of adenovirale DNA in feite blijvende veranderingen in het genoom teweegbrengt, welke effecten zal dat dan hebben? Kan het bijvoorbeeld kanker bevorderen? McCullough citeert een recent artikel dat aangeeft dat het spike-eiwit in feite twee belangrijke kankersuppressorgenen kan beïnvloeden.

Dit is verontrustend omdat we nieuw genetisch materiaal gebruiken en het is mogelijk dat ze oncogeen zijn. We weten dat sommige andere virussen oncogeen zijn, waaronder het Epstein-Barr-virus. Dus toen die krant kwam, zeiden we: ‘Oh nee, zijn we mensen aan het opleiden voor kankerrisico op kanker van vaste organen, zoals borstkanker, darmkanker, longkanker, enzovoort.’ Het is een ziek gevoel wat we hebben daar geleerd. We begrijpen nu dat er celbeschadiging moet zijn die optreedt met dit spike-eiwit in cellen. En dat als het niet is uitgeschakeld, die eiwitproductie met spikes zou kunnen eindigen met een soort chronische ziekte. Er zijn elementen van het spike-eiwit die vergelijkbaar zijn met prionen die bijvoorbeeld voorkomen bij neurologische aandoeningen. Er kunnen intracellulaire veranderingen zijn als het lichaam het spike-eiwit blijft aanzwengelen dat je niet hoort aan te zwengelen, dat andere problemen in cellen veroorzaakt … Toekomstige ontwikkeling van hartfalen komt voor de geest, maag-darmziekten, longfibrose, neurodegeneratieve ziekten. We zouden aan het begin kunnen staan ​​van een heel nieuw genre van chronische ziekten in Amerika dankzij deze massale experimenten met genetische producten in het menselijk lichaam.”

In een verstandige en rationele wereld die niet met een verborgen agenda werkt om een deel van de bevolking te vermoorden, zouden deze vaccins alleen zijn uitgerold naar de personen met het hoogste risico. De rest van de populatie zou zijn uitgesloten van het experiment.

McCullough besluit dat we slechts één antwoord mogen hebben op deze vaccinaties: NEEN, IK NEEM HET NIET.

Bron: LifeSiteNeWS

Vaccinatie

Vaccinatieschade na het coronavaccin: een greep uit de getuigenissen op het Telegramkanaal van ‘Artsen voor Vrijheid’

Een greep uit de getuigenissen:

Vandaag te horen gekregen. Neef van mijn vader 74 jaar liep wel al bij een longarts. Maar verder ging het goed met hem. Heeft 1ste vaccinatie gekregen daarna gelijk opgenomen in ziekenhuis en na 2 weken overleden😪😪

Ilja Cornet

Hetgeen waar ik heel bang voor was : Dat gevaccineerde vrienden van mijn kinderen (28, 25 en 20jr) gaan overlijden IS GEBEURD!!!😭 Zaterdagavond hoorde mijn 20jr dochter dat een vriend van haar ineens was overleden. 22 jaar! Een week na het Janssen “vaccin” Ze wist op dat moment alleen te vertellen dat hij gelijk erna helemaal niet lekker was… en na een week overleden. Zij huilen, ik huilen…😭 Wat een nachtmerrie, wat een verdriet.😫😭 Morgenavond de condoleance avond en hopen we meer te horen, maar dit MOET naar buiten komen, dit MAG gewoon niet wéér verzwegen en ontkend worden als het zoveelste “Toevallige” overlijden! Zijn dood wordt nu onderzocht, maar de arts zei gelijk al de volgende dag tegen zijn ouders: het komt niet door de prik. VRESELIJK, VRESELIJK, VRESELIJK, wat een zieke wereld, alleen al dat dat weer onmiddellijk wordt gezegd. Het Zoveelste ‘toevallige’ sterfgeval wat stilletjes wordt weggemoffeld. Een lieve, super creatieve jongen in de bloei van zijn jonge leven. 😫 En het kan ongestoord maar door en doorgaan. Zijn hele vriendengroep stuk van verdriet, om nog maar niet te spreken van de ouders en fam. Mijn dochter kan ook alleen maar huilen.😭 Genoeg Telegram-groepen waar de gruwelijke verhalen staan van soortgelijke gevallen. Ook daar door de medici gelijk gezegd: Het komt NIET door de prik! Alles wat iedereen plaatst:  verhalen  video’s en foto’s worden verwijderd! DUIVELS IS DEZE PRIKCAMPAGNE en de Echte cijfers houden ze uit de pers. DIT MOET NAAR BUITEN KOMEN!!!!😤
Ik ben WOEST!😡😭

Mootje

Mijn dochter begraaft morgen een 22jr vriend van haar. Iedereen is er kapot van. Het is om GEK van te worden. Ik ben zoooo BOOOS 😩 Ik volg ook de Telegram : ‘mRNA Death Toll’
Zoo veel afgrijselijke verhalen, video’s en foto’s. Absolute HORROR! Iemand die slaapt zou een Telegram account moeten aanmaken en daar eens gaan kijken.

Mootje

Vandaag mijn buurman gezien ongeveer 2 maand na tweede vaccin.
Ik stond versteld, hij ziet geel en is erg vermagerd
Heeft een week in het ziekenhuis gelegen en moet een nieuwe hartklep krijgen.
Deze is 20 jaar geleden al vervangen geweest en hij was supergoed.
Ik ben er niet goed van,ik zie dit niet goedkomen hoor.
Hij heeft zich laten vaccineren om op reis te kunnen gaan. Nu heeft hij alles moeten annuleren.

Atina Sleetsob

Een cliënt van mij (62jaar), heeft kort na haar eerste prik AstraZeneca een kleine hersentrombose gekregen, kleine week in het ziekenhuis verbleven, ze is er nog goed uitgekomen, neemt nu medicatie.

Julie

Mijn collega kreeg 2 uur na haar eerste moderna prik ook overal bulten en jeuk en is er na drie maanden nog niet vanaf. Zit al die maanden thuis (is Verpleegkundige in een ziekenhuis), kan zelfs niet slapen van de jeuk. Heeft al vanalles geprobeerd en krijgt nu prednison😢😢

Gera F.

Mijn dochter heeft zich, niettegenstaande mijn sterke bezwaren, ten gevolge van de chantage toch laten injecteren met door Gates gepushte experimentele vloeistoffen.
Mijn dochter is vandaag niet op het werk verschenen en ligt ziek in haar bed.
Weet dat ik de overheid hiervoor verantwoordelijk houdt, en er alles aan zal doen, mee te streven om te proberen deze kliek op termijn ter verantwoording te roepen voor jullie volksverraad, chantage, etc.

Bamp

De dochter van een kennis, +/- 25 jaar; na haar 2de prik van Moderna de dag erna opgestaan met uitslag over haar ganse lichaam. Deze werd erger met de minuut. Naar het ziekenhuis gegaan en de bultjes stonden toen al tot in haar keel. Als ze iets langer had gewacht, hadden ze haar adrenaline moeten geven, want ze stond op het punt om in shock te gaan.

Sandra H

Ik ken iemand die na vaccin niets meer hoort (doof dus), 2 mensen die met zeer ernstige hartproblemen (pas begonnen NA vaccinatie) werden opgenomen in ziekenhuis en nog steeds niet stabiel zijn. Een familielid zegt moeilijk te kunnen zien en valt constant neer.
Collega heeft een opgezwollen tong met heel rare vlekken en een andere collega heeft sinds vaccinatie altijd maar rillingen en beeft. Dit zijn géén gewone bijwerkingen meer. Chapeau als u dit wil afdoen als normaal 🙄

Meggie DS

Fysio van nichtje altijd kerngezond , had nog tegen haar heel blij gezegd van yes volledig gevaccineerd ,en week erna hartinfarct en in coma , drie weken in coma gisteren overleden
Wordt geen verband gelegd met vaccinatie

Eva v Veldhuizen

Lees meer getuigenissen hier: https://t.me/s/AVVvaccinatieschade

Vaccinatie

Artikel in de Standaard maakt mensen warm voor nieuwe golf: ‘Deltavariant zal óók gevaccineerden ziek maken’

Deze Vlaamse mainstreamkrant stoomt mensen klaar voor de volgende zogenaamde “golf” en “waarschuwt” in een (betalend) artikel dat ook de gevaccineerden ziek zullen worden. In het bijschrift onder de foto zijn ze iets genuanceerder, en geven ze toe dat het vooral de gevaccineerden zijn die nu in het ziekenhuis belanden! Eigenlijk geven ze zwart op wit toe dat het vaccin niet helpt!

“In Engeland zijn méér volledig gevaccineerde vijftigplussers dan ongevaccineerde met de deltavariant opgenomen in het ziekenhuis.”

De Standaard, 7 juli 2021

Uiteraard zullen ze nooit toegeven dat het vaccin de eigenlijke boosdoener is, maar zullen ze ijveren voor een derde boostervaccin.

Vaccinatie

Spaanse wetenschappers ontdekken toxisch grafeenoxide in coronavaccin Pfizer

Een team Spaanse onderzoekers en professoren onder leiding van biostatisticus Ricardo Delgado en dr. José Sevillano heeft het coronavaccin van Pfizer (bekend onder de handelsnaam ‘Comirnaty’) onder de loep genomen. De uitkomsten zijn zorgwekkend. De vaccins blijken toxisch grafeenoxide te bevatten.

De onderzoekers legden de inhoud van het vaccin onder een transmissie-elektronenmicroscoop (TEM). De vaccins bleken voor een groot deel uit grafeenoxide te bestaan, iets dat niet op de ingrediëntenlijst vermeldt staat.

Ze vergeleken de figuur die ze bekwamen met hun microscoop, met een figuur uit de wetenschappelijke literatuur:

RD1 is het coronavaccin van Pfizer.

Dit is wat er op wikipedia staat over grafeenoxide:

Vaccins

Grafeenoxide nanopartikels hebben buitengewone kenmerken voor toediening van medicijnen of vaccin-ontwikkeling, zoals het ultra grote oppervlak voor hoog-densiteit antigen lading; en het vaccin toonde superieure immunoverbeterende eigenschappen in vitro en in vivo. Het nanoplatform zou gemakkelijk kunnen aangepast worden voor het vervaardigen van mucosale vaccins voor verschillende ademhalingsziekten.

Toxiciteit

Verschillende typische mechanismen die toxiciteit van grafeenoxide nanomaterialen weergeven, werden openbaar gemaakt, zoals fysische vernietiging, oxidatieve stress, DNA schade, inflammatoire respons, apoptose (afsterven van cellen), autofagie, en necrose (afsterven van lichaamsdelen). […] Vele experimenten hebben getoond dat grafeen (oxide) nanomaterialen toxische bijwerkingen hebben in veel biologische toepassingen, maar diepgaande studie van toxiciteitsmechanismen is dringend nodig. Volgens de Amerikaanse FDA bewerken grafeen, grafeenoxide en gereduceerde grafeenoxide toxische effecten zowel in vitro als in vivo. Nanomaterialen uit de grafeen-familie zijn niet goedgekeurd door de FDA voor menselijke consumptie.

Wikipedia

Deze nanodeeltjes grafeen zijn giftig, maken mensen mogelijk magnetisch en veroorzaken bloedstolsels en sterfte. Daarnaast kan grafeenoxide een instorting van het immuunsysteem en vervolgens een cytokinestorm veroorzaken, aldus de groep onderzoekers.

De experts die de analyse hebben uitgevoerd, hebben maandag een voorlopig rapport gepubliceerd over hun bevindingen, dat hier kan worden bekeken. Het rapport is opgesteld door professor Pablo Campra Madrid van de Universiteit van Almeria in Spanje.

“Houd je kinderen, jezelf en je familieleden uit de buurt van dit materiaal,” waarschuwde Delgado. “Laat jezelf onder geen beding inenten met grafeenoxide, want dat is wat er in het vaccin zit.”

Dr. Ruby, die het verslag heeft doorgenomen en vertaald in het Engels, verwees tijdens een interview in de Stew Peters Show naar een studie uit 2016 in het tijdschrift Particle and Fibre Toxicology die duidelijk maakt wat er gebeurt als grafeen, zoals de Spaanse onderzoekers dat in het Pfizer-vaccin aantroffen, terechtkomt in onze cellen.

Het veroorzaakt oxidatieve stress, ontstekingen, cytokinen en vernietigt letterlijk alles in de cel waaronder de mitochondriën. Verder kan het ervoor zorgen dat long-, hart- en hersenweefsel ontstoken raakt.

Bron: Ninefornews (1) (2); Docroid.net

Vaccinatie

ALLE Covid-vaccinfabrikanten hebben een verontrustend strafrechterlijk verleden

Politici en bedrijfs-CEO’s die mensen aanmoedigen hun mouwen op te stropen voor COVID-19-vaccins, hebben de neiging niet te praten over de verontrustende geschiedenis van illegale handelspraktijken van de vaccinbedrijven, waaronder frauduleuze marketing, octrooi-inbreuk en het niet informeren van consumenten over giftige ingrediënten . Tussen 1991 en 2017 hebben Johnson & Johnson, Pfizer en AstraZeneca – drie vaccinproducenten wiens COVID-vaccins op grote schaal worden gebruikt over de hele wereld – samen in totaal $ 8,62 miljard uitbetaald om civiele en strafrechtelijke beschuldigingen te vereffenen in 67 staats- en federale schikkingen.

Moderna, een relatieve nieuwkomer, is onder de loep genomen vanwege geheimhouding over zijn financiering en de resultaten van zijn klinische onderzoeken. De beladen juridische geschiedenis van de bedrijven heeft de neiging om legitimiteit te verlenen aan het scepticisme dat velen voelen over de veiligheid en werkzaamheid van de vaccins die ze hebben geproduceerd. In een rapport van december 2020, gepubliceerd door de in het VK gevestigde organisatie voor sociale rechtvaardigheid Global Justice Now, schreven directeur Nick Dearden en Dr. James Angel dat “het huidige farmaceutische model in feite zeer gebrekkig is en resultaten oplevert die voor de publieke sector weinig waar voor hun geld bieden, die de wereldwijde ongelijkheid verergeren en die worden gedreven door de doelstelling om torenhoge rendementen voor aandeelhouders te maken, niet een gezondere bevolking.”

Het rapport van Global Justice Now, waarin de Bill and Melinda Gates Foundation wordt bekritiseerd voor het “op onverklaarbare wijze de richting van internationale ontwikkeling te verschuiven”, beschreef het farmaceutische model als een model dat stimulansen geeft voor “het meest afschuwelijke gedrag, waaronder agressieve marketing van ongeschikte geneesmiddelen, smeergeld aan artsen, beweringen over het testen van medicijnen op kinderen zonder de juiste toestemming, enorme prijsstijgingen voor essentiële medicijnen, woekerwinsten, het blokkeren van concurrentie en geheimhouding … Sommige van deze gedragingen hebben geleid tot ernstige juridische uitdagingen en zelfs enkele van de grootste boetes in de geschiedenis.” Zo heeft GlaxoSmithKline reeds $7,9 miljard uitbetaald aan boetes, en Pfizer $4,7 miljard. AstraZeneca heeft reeds $1 miljard aan boetes betaald.

Image

Een recent voorbeeld van dergelijk gedrag is dat Johnson & Johnson waarschijnlijk een schikking van meerdere miljarden dollars zal betalen nadat het Hooggerechtshof eerder deze maand een beroep verwierp om een ​​beslissing uit 2018 van een Missouri Circuit Court, die een uitbetaling van $ 4,7 miljard toekende aan 22 vrouwen die eierstokkanker ontwikkelden waarvan zij beweerden dat deze werd veroorzaakt door asbest in het talkpoeder van het bedrijf. In juni 2020 verlaagde een hof van beroep in Missouri het vonnis tot $ 2,12 miljard, maar handhaafde de bevinding van “aanzienlijke laakbaarheid” in de acties van J&J, door te zeggen dat het farmaceutische bedrijf de consumenten niet voor het gevaar had gewaarschuwd. Dit jaar werd de uitrol van het COVID-19-vaccin van Johnson & Johnson in april tijdelijk onderbroken nadat zes gevallen van mogelijk levensbedreigende bloedstolsels in verband met het vaccin waren gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Civiele en strafrechtelijke procedures voor gevaarlijke en illegale praktijken zijn niet nieuw voor de vaccinbedrijven. In 2013 werd Johnson en Johnson veroordeeld tot het betalen van meer dan $ 2 miljard omwille van strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit beschuldigingen met betrekking tot de voorgeschreven medicijnen Risperdal, Invega en Natrecor, inclusief promotie voor gebruik dat niet als veilig en effectief is goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) en de betaling van smeergeld aan artsen en aan de grootste aanbieder van langdurige zorgapotheken”, aldus het ministerie van Justitie.

In 2009, in de grootste farmaceutische schikking in de geschiedenis van het toenmalige Amerikaanse ministerie van Justitie, werd de Farmagigant Pfizer, die vorig jaar een mRNA COVID-19-vaccin produceerde in samenwerking met het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech, gedwongen een schikking van $ 2,3 miljard te betalen “omwille de strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de illegale promotie van bepaalde farmaceutische producten.” Volgens het DOJ heeft Pfizer een ontstekingsremmend medicijn dat van de markt was gehaald een verkeerd merk gegeven en de verkoop ervan gepromoot “voor verschillende toepassingen en doseringen die de FDA specifiek weigerde goed te keuren vanwege veiligheidsproblemen.”

De dochterondernemingen van Pfizer pleitten schuldig aan een misdrijf voor het verkeerd merken van het medicijn “met de bedoeling om te bedriegen of te misleiden”, en het bedrijf werd veroordeeld tot het betalen van een strafrechtelijke boete van in totaal $ 1,3 miljard, “de grootste strafrechtelijke boete die ooit in de Verenigde Staten is opgelegd voor welke zaak dan ook.” Pfizer betaalde nog eens $ 1 miljard “om beschuldigingen op te lossen” met betrekking tot de illegale promotie van drie andere medicijnen. Net als bij de Pfizer- en Johnson & Johnson-zaken, stemde collega-vaccinfabrikant AstraZeneca ermee in om in 2010 $520 miljoen te betalen omwille van beschuldigingen dat het “het antipsychoticum Seroquel illegaal op de markt heeft gebracht voor gebruik dat niet als veilig en effectief is goedgekeurd door de Food and Drug Administration. ” De Amerikaanse procureur voor het oostelijke district van Pennsylvania, Michael L. Levy, zei over de AstraZeneca-schikking: “Mensen hebben het wettelijke recht om te weten dat farmaceutische bedrijven hun medicijnen alleen op de markt brengen voor gebruik dat is goedgekeurd door de FDA en dat het oordeel van hun artsen niet is aangetast door verkeerde informatie van een farmaceutisch bedrijf dat probeert de inkomsten te verhogen.”

De juridische problemen van Big Pharma, die een breed scala aan strafrechtelijke en civiele overtredingen bestrijken, omvatten ook octrooi-inbreuken en het niet vrijgeven van informatie over overheidsfinanciering en klinische proeven. Ondertussen is het door de Gates Foundation gefinancierde farmaceutische bedrijf Moderna, dat vorig jaar een onderzoek onderging door de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) wegens vermeende overtreding van de federale wetgeving door geen overheidssteun voor zijn patenten en toepassingen bekend te maken, “bekritiseerd voor de manier waarop het zijn onderzoek naar buiten brengt”, aldus het Global Justice Now-rapport. Volgens het rapport: “Nadat het bedrijf had aangekondigd dat het positieve resultaten had gezien van zijn Fase I-studie in mei 2020”, stelden wetenschappers “vragen over de beweringen van het bedrijf, wat suggereert dat er geen significante gegevens waren vrijgegeven om ze te bewijzen. Moderna maakte de eerste resultaten bekend van slechts 8 van de 45 proefdeelnemers.”

Het rapport citeerde een zorg die werd geuit door Anna Durbin, een vaccinonderzoeker aan de Johns Hopkins University, die zei: “Het is een beetje een zorg dat ze de resultaten van hun lopende onderzoeken die ze in hun persbericht noemen, niet hebben gepubliceerd. Daar hebben ze niets van gepubliceerd.” Moderna’s geheimhouding is door voormalige functionarissen van de Securities and Exchange Commission (SEC) “zeer problematisch” genoemd en “het waard om te worden onderzocht op mogelijke marktmanipulatie”. In een artikel gepubliceerd door Transparency International, schreef professor Jillian Kohler, directeur van het WHO Collaborating Centre for Governance, Transparency and Accountability in the Pharmaceutical Sector: “Farmaceutische bedrijven moeten nu meer dan ooit de normen van sociale verantwoordelijkheid handhaven.” Kohler voegde eraan toe dat “aandeelhouders niet de enigen zijn aan wie farmaceutische bedrijven verantwoording moeten afleggen; het grote publiek zijn ook belangrijke investeerders.”

Bron: LifeSiteNews

Geen categorie

Vermaarde vaccin-onderzoeker over Covid-19-vaccins: ‘Spike-eiwit is een gevaarlijk toxine’

Nieuw onderzoek toont aan dat het spike-eiwit van de Covid-19-vaccinatie “onverwacht” in de bloedbaan terechtkomt, wat een plausibele verklaring biedt voor duizenden ‘bijwerkingen’ van bloedklonters tot hartaandoeningen en hersenschade, alsook problemen met het voortplantingsstelsel, zo zei Byram Bridle, een virale immunoloog en professor aan de Universiteit van Guelph in Ontario vorige week donderdag in een interview met Alex Pierson.

Bridle, een vaccinonderzoeker die vorig jaar een overheidssubsidie ​​van $ 230.000 ontving voor onderzoek naar de ontwikkeling van COVID-vaccins, zei dat hij en een groep internationale wetenschappers een verzoek om informatie hebben ingediend bij de Japanse regelgevende instantie om toegang te krijgen tot wat de “biodistributiestudie” wordt genoemd.”

“Het is de eerste keer dat wetenschappers kunnen zien waar deze messenger RNA [mRNA]-vaccins na vaccinatie heen gaan”, zegt Bridle. “Is het een veilige veronderstelling dat het in de schouderspier blijft? Het korte antwoord is: absoluut niet. Het is heel verontrustend.

Vaccinonderzoekers waren ervan uitgegaan dat nieuwe mRNA COVID-vaccins zich zouden gedragen als “traditionele” vaccins en dat het vaccin-spike-eiwit – verantwoordelijk voor infectie en de ernstigste symptomen ervan – grotendeels op de vaccinatieplaats bij de schouderspier zou blijven. In plaats daarvan toonden de Japanse gegevens aan dat het beruchte spike-eiwit van het coronavirus in het bloed terechtkomt waar het enkele dagen na de vaccinatie circuleert en zich vervolgens ophoopt in organen en weefsels, waaronder de milt, het beenmerg, de lever, de bijnieren en in “ vrij hoge concentraties” in de eierstokken.

We weten al heel lang dat het spike-eiwit een pathogeen eiwit is. Het is een toxine. Het kan schade aanrichten in ons lichaam als het in omloop komt”, aldus Bridle. Het SARS-CoV-2 spike-eiwit zorgt ervoor dat het menselijke cellen kan infecteren. Vaccinfabrikanten kozen ervoor om zich op het unieke eiwit te richten, waardoor cellen in de gevaccineerde persoon het eiwit produceren dat dan, in theorie, een immuunrespons op het eiwit zou opwekken, waardoor het de cellen niet zou infecteren.

“Wat door de wetenschappelijke gemeenschap is ontdekt, is dat het spike-eiwit op zichzelf bijna volledig verantwoordelijk is voor de schade aan het cardiovasculaire systeem, als het in omloop komt”, vertelde Bridle aan luisteraars.

Proefdieren die gezuiverd spike-eiwit in hun bloedbaan geïnjecteerd kregen, ontwikkelden cardiovasculaire problemen, en het is ook aangetoond dat het spike-eiwit de bloed-hersenbarrière passeert en schade aan de hersenen veroorzaakt. Een ernstige “fout”, volgens Bridle, was de overtuiging dat het spike-eiwit niet in de bloedsomloop zou ontsnappen. “Nu hebben we duidelijk bewijs dat de vaccins die de cellen in onze deltaspieren maken, dit eiwit produceren – dat het vaccin zelf, plus het eiwit – in de bloedsomloop terechtkomt”, zei hij.

Een zogezegde “fout”, of opzettelijk zo ontworpen? Dat laatste lijkt, gezien de onthullingen van o.a. voormalig Vicepresident van Pfizer, Dr. Yeadon, meer waarschijnlijk.

Bridle gaf aan dat het spike-eiwit zich kan binden aan ACE2-receptoren op de bloedplaatjes en de cellen die bloedvaten vormen. Het kan zorgen dat de bloedplaatjes gaan klonteren, waardoor bloedproppen of bloedklonters ontstaan. Het kan ook leiden tot inwendige bloedingen. Verder kan het ook de hartproblemen verklaren die bij jonge mensen zijn ontstaan na injectie.

ACE2-receptoren zijn ook algemeen in de hersenen, waardoor ook daar problemen kunnen ontstaan.

In de VS werden in de staat Connecticut 18 tieners opgenomen in het ziekenhuis nadat ze hartproblemen ontwikkelden volgend op het Covid-19-vaccins. Ook in Israël wordt nu de ‘waarschijnlijke’ link gelegd tussen het vaccin en de vele jonge mannen die hartproblemen ontwikkelden.

Opvallend is dat de neurologische aandoeningen ook als bijwerking van het vacccin staan vermeld in de SPARS-pandemiesimulatie, die quasi gelijk loopt aan de huidige ‘covid-crisis’:

10 maanden na het begin van de vaccinatiecampagne, beginnen er meldingen te komen van ouders die kinderen hebben die dezelfde symptomen krijgen als de dieren die het GMI-vaccin kregen en zware bijwerkingen ontwikkelden.

In het bijzonder wordt mentale vertraging (in de ontwikkeling) bij kinderen genoemd, ten gevolge van een ontsteking aan de hersenen.

Aan het eind van 2027 – dus vanaf ca. 15 maanden na het begin van de vaccinatie, begonnen nieuwe berichten van neurologische aandoeningen naar buiten te komen. Nadat de gevaccineerden bijna één jaar lang geen bijwerkingen vertoonden, begonnen verschillende gevaccineerden symptomen te krijgen, zoals een vertroebeld zicht, hoofdpijnen en een verdoofd gevoel in de extremiteiten.

Bron: LifeSiteNews

Vaccinatie

Nederlandse ambulancechauffeur getuigt bij de BPOC dat hij de afgelopen tijd veel mensen moest vervoeren die net een Covid-19-vaccin gekregen hadden

Ambulancechauffeur Raymond Zuidwijk verscheen zaterdag bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 om zijn verhaal te doen. Hij heeft de afgelopen weken veel patiënten vervoerd die voorheen altijd gezond waren. De grote gemene deler was dat al deze mensen drie tot vijf dagen na de eerste coronaprik of soms een week na de tweede prik uitvalsverschijnselen kregen: benauwdheid, embolieën, tia-achtige verschijnselen en beroertes.

“Dat vind ik raar,” zei hij. “Vanmiddag nog een man van 60 met een infarct terwijl hij drie dagen geleden is gevaccineerd. Het rottige is dat dit verband niet is aan te tonen. Maar het is toch wel heel toevallig dat de bijwerkingen bloedstolsels zijn en dat deze mensen allemaal deze klachten hebben.” Zuidwijk heeft dit patroon naar eigen zeggen nog nooit eerder ontdekt.

De ambulancechauffeur wees erop dat een collega van de spoedeisende hulp na haar vaccin enkele uren uitvalsverschijnselen heeft gehad, waaronder een afhangende mondhoek. Ze raakte vervolgens in paniek.

“Er zijn duizenden mensen die geen last hebben van die vaccinatie, maar als ik dan zie dat dit soort dingen gebeuren en we stellen er vragen over, dan word je meteen weggezet. En daar kan ik niet zo goed tegen,” zei Zuidwijk, die zich niet laat vaccineren tegen corona. “Mensen moeten zich goed kunnen laten informeren.”

Bron: Artsenvoorvrijheid.be

Plandemie

Sciensano geeft op website toe dat vaccinatie eigenlijk niet helpt

Onafhankelijk onderzoeker Sam Brokken heeft op de website van Sciensano, het Belgische orgaan dat de zogenaamde ‘coronacrisis’ monitort, verklaringen gevonden die in feiten aangeven dat vaccinatie niet zal helpen om verlost te worden van de ‘maatregelen’, puur omwille van het simpele feit dat u na vaccinatie nog steeds ‘positief’ kunt testen met een PCR-test bij eventuele verkoudheidssymptomen.

SCIENSANO EN HET CERTIFICAAT
In navolging van mijn eerdere posts over de zinloosheid van het ‘Vaccinatiepaspoort’ krijgt u hier het relaas van Sciensano. Ze bevestigen eindelijk dat gevaccineerden evenzeer een risico blijven.
Quotes:


“Geen enkel vaccin beschermt echter 100%. Personen die gevaccineerd zijn en mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen moeten daarom nog steeds getest worden, bij voorkeur met een PCR-test.”


“Er zijn momenteel beperkte gegevens dat personen die gevaccineerd zijn het virus ook minder zouden overdragen. De bescherming lijkt echter onvolledig, de vaccinatiegraad in de risicogroepen ligt momenteel nog laag en de druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Over het algemeen gelden dan ook dezelfde regels voor gevaccineerde personen als voor ongevaccineerde personen.”


“Asymptomatische gevaccineerde reizigers worden ook verder aan dezelfde voorwaarden (testen en quarantaine) onderworpen als ongevaccineerde reizigers, omwille van het risico op introductie van nieuwe varianten van het SARS-CoV-2 vaccin.”

MIJN BESLUIT: Het CV-Certificaat doelt tot niets, althans toch niet als het op het bestrijden van het virus aankomt. Alles wat binnenkort fout loopt zal desalniettemin in de schoenen van de niet-gevaccineerden worden geschoven.

Bron: Artsenvoorvrijheid.be


Vaccinatie

Johns Hopkins Center for Health Security publiceerde in 2018 een verslag waarin ‘zichzelf verspreidende vaccins’ uit de doeken worden gedaan

In 2018 publiceerde het Johns Hopkins Center for Health Security een rapport waarin het idee werd gelanceerd om vaccins te ontwikkelen die zichzelf verspreiden. Onder de sectie “Zichzelf verspreidende vaccins” stelt het Johns Hopkins document dat “zelf verspreidende vaccins genetisch ontworpen zijn om doorheen populaties te bewegen zoals overdraagbare ziekten”, maar in plaats van ziekte te veroorzaken, bieden ze volgens het document “bescherming”. De visie is dat een klein aantal individuen van een populatie kunnen gevaccineerd worden, en het vaccin zou dan doorheen de populatie circuleren zoals een besmettelijk virus, “resulterend in snelle, wijdverspreide immuniteit.” De vaccinweigeraars zouden op die manier ook “gevaccineerd” kunnen worden.

In het document noemen ze bij de soorten vaccins die hiervoor in aanmerking komen “recombinante vectorvaccins.” Opvallend: de coronavaccins van AstraZeneca zijn recombinante vectorvaccins op basis van een adenovirus. Maar ook het coronavaccin van Pfizer bijvoorbeeld, waarbij het mRNA gecoat wordt met polyethyleenglycol is zeer gelijkaardig.

In het verslag wordt toegegeven dat zichzelf verspreidende vaccins ingevoerd worden, uitdagingen zouden bieden zoals vrijwillige instemming nadat men voldoende geïnformeerd is.

Dit is uiteraard bij de huidige Covid-vaccins die zich eveneens onder de niet-gevaccineerden lijken te verspreiden, niet het geval.


In de Pfizer studie wordt het zichzelf verspreiden van het vaccin toch beschouwd als iets dat potentieel schade kan veroorzaken. Daarin wordt gewaarschuwd dat mensen die in nauw contact komen met de proefpersonen die geïnjecteerd zijn, eveneens een bijwerking of reactie kunnen ontwikkelen.

Familieleden van proefpersonen worden geadviseerd om geen contact te hebben met die proefpersoon. In de sectie “Blootstelling tijdens zwangerschap” wordt gezegd dat indien iemand zwanger is en contact heeft gehad met de proefpersoon door inademing of huidcontact, dit binnen 24 uur moet worden gemeld.

In september 2020 verscheen een artikel door post-doctorale onderzoeker Guy Reeves en Dr. Filippa Lentosz, een toponderzoeker uit Noorwegen, met als titel: “Wetenschappers werken aan vaccins die zich verspreiden zoals een ziekte. Wat kan er nu verkeerd gaan?

Daarin zeggen ze dat men reeds 20 jaar aan het experimenteren is met zichzelf verspreidende vaccins, en dat dit de aandacht trok van het Amerikaanse Leger, omdat dit als biowapen interessant kan zijn.

In het artikel staat dat “Australische onderzoekers een zich viraal verspreidende immunocontraceptie hebben onderzocht, die het immuunsysteem van geïnfecteerde dieren ‘hackte’ – in dit geval een niet-inheemse muizensoort in Australië – en ze verhinderde van het verwekken van nakomelingen.”

Dan worden een aantal suggesties naar voor geschoven, zoals: “Je zou kunnen ‘stimulansen’ in een virus kunnen stoppen, die zorgen voor immuundeficiëntie in geïnfecteerde mensen of dieren, zoals HIV op natuurlijke wijze doet. Of je zou kunnen ‘stimulansen’ in een virus stoppen die een schadelijke auto-immuunrespons veroorzaken, wanneer het lichaam z’n eigen gezonde cellen en weefsels begint aan te vallen.”

Het zou kunnen gebruikt worden als een biowapen, en één voorbeeld dat wordt genoemd is een menselijk antivruchtbaarheidsvaccin, en dat in Zuid Afrika in Project Coast naar voor werd gebracht.

Is het dan vreemd te noemen dat tienduizenden vrouwen over heel de wereld abnormale menstruatiecycli, miskramen en andere gezondheidsproblemen berichten, nadat ze in de buurt kwamen van recent gevaccineerde mensen?

Is dit een teken dat de huidige Covid-19-vaccins reacties veroorzaken in de niet-gevaccineerde populatie?

De voormalige Vicepresident van Pfizer Dr. Michael Yeadon zei onlangs dat hij gelooft dat deze vaccins zullen gebruikt worden voor depopulatie.

Bron: Infowars