Plandemie

Apenpokken reeds in 17 landen; blijkt ‘labo-variant’ te zijn met onbekende kenmerken; vorig jaar nog ‘simulatie’ omtrent uitbraak gemanipuleerde apenpokken

Opvallend was hoe tv-viroloog Marc Van Ranst weer ‘alomtegenwoordig’ was bij de aankondiging van het nieuwe virus in België, overeenkomstig zijn in 2019 in Chatham House uit de doeken gedane ‘draaiboek’ omtrent pandemieën. Intussen is het apenpokkenvirus reeds in 17 (vnl. Westerse) landen opgedoken: o.a. Noorwegen, Zweden, VK, Frankrijk, Duitsland, België, Spanje, Portugal, Italië, Australië, VS, Canada, Israël,… met in totaal meer dan 200 gevallen. Vorige week donderdag simuleerden de gezondheidsministers van de G7-landen samen met de WHO niet geheel toevallig nog een uitbraak van de pokken, net op het moment dat heel wat landen op het punt staan een ‘pandemieverdrag’ met de WHO te ondertekenen, om bij een volgende ‘pandemie’ de maatregelen van de WHO op te volgen. En een bron binnen de ECDC vertelde onafhankelijk onderzoeker Dr. Braddock dat de eerste analyse van het virus uitwees dat het “afkomstig is uit een lab, dat misschien kan gelinkt zijn aan het Amerikaans biologisch onderzoek in Oekraïne.” Momenteel is het (bij ons) nog rustig, en is er (nog) geen pandemie uitgeroepen. Maar vergis u niet: dit virus is zeer hoogstwaarschijnlijk opzettelijk losgelaten om ‘pandemie twee’ in te luiden.

Pandemieverdrag WHO

Momenteel is de WHO achter gesloten deuren in onderhandeling over het zg. Pandemic Treaty, een pandemieverdrag dat aanbevelingen zal doen voor het onder controle brengen van een volgende pandemie. De angst bestaat dat alle overheden die dit verdrag ondertekenen zodra de WHO een pandemie uitroept, verplicht zullen worden tot nog meer ingrijpende maatregelen dan we de afgelopen twee jaar meemaakten.

Ondertekening van dit verdrag betekent dat landen ermee akkoord gaan om tijdens een nieuwe pandemiedreiging te voldoen aan maatregelen die door de WHO worden opgelegd. De WHO is een private partij die niet democratisch gekozen is en dus ook niet onder democratische controlemechanismen staat.

Veel mensen denken dat ondertekening van dit verdrag geen directe bedreiging van onze democratie hoeft te zijn omdat Nederland altijd zelf de mate van naleving ervan zal kunnen bepalen. Daar hebben wij echter twijfels bij. Als zwaarwegende risico’s zien wij:

 • Modellen en data zijn niet openbaar beschikbaar
  Het uitroepen van een ‘pandemische dreiging’ door de WHO gebeurt op basis van niet-openbare modellen en niet-transparante data – en kan dus niet onafhankelijk worden getoetst.
 • Invloed van lobby’s en andere belangen
 • Verzwakking van democratie en grondrechten
  Er is nog altijd geen grondige evaluatie met een openbare en multidisciplinaire toetsing gedaan van de maatregelen van de afgelopen twee jaar. De gebruikte modellen zijn nog altijd niet gedeeld, er is gebrek aan transparantie. Dit terwijl inmiddels duidelijk is geworden dat de maatregelen niet proportioneel waren en helaas op langere termijn juist schadelijk bleken.
  Het tekenen van dit WHO-pandemieverdrag zal bij een nieuwe dreiging tot eenduidige vrijheidsbeperkende maatregelen binnen heel Europa kunnen leiden, met de mogelijke inzet van nog ernstiger ondemocratische regels dan tijdens de coronapandemie. Regels die ingaan tegen het menselijke grondrecht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking.

En net op het moment dat landen op het punt staan dit verdrag te ondertekenen, is er in diverse landen wereldwijd een plotse uitbraak van de apenpokken…

Simulatie van bio-terroristische ‘aanval’ met de apenpokken

Maar net zoals er enkele maanden vóór de ‘uitbraak’ van Covid-19 een oefening werd gehouden – Event 201 geheten – waarbij een uitbraak van een coronavirus werd gesimuleerd, is er dit keer ook een oefening gehouden. In maart 2021 werkte het Nuclear Threat Initiative (een organisatie gebaseerd in Washington DC) samen met het Munich Security Conference om een simulatie te houden van een uitbraak van de apenpokken, en het reduceren van die dreiging. Er waren onder de deelnemers 19 experts van Afrika, Amerika, Azië en Europa met decennialange gecombineerde ervaring op gebied van publieke gezondheid, biotechnolgie, internationale veilihgeid en filantropie, waaronder: Chris Elias, President van de afdeling Globale Ontwikkeling bij de Bill & Melinda Gates Foundation; Dr. Beth Cameron van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad; Dr. Draghia-Akli, globaal hoofd van Jonhson&Johnson Global Public Health R&D en Janssen Research & Development; Dr. George Gao, Directeur van de Chinese CDC en Dr. Ryan, uitvoerend directeur van het WHO Health Emergencies Programme. Bekende organisaties dus. Velen ervan waren ook op Event 201 vertegenwoordigd.

De bevindingen werden samengebracht in het rapport Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats: Results from the 2021 Tabletop Exercise Conducted in Partnership with the Munich Security Conference.

Opvallend: in deze oefening van maart 2021 werd een uitbraak van een in een lab gemanipuleerde variant van het apenpokkenvirus gesimuleerd in mei 2022… Het virus was vrij dodelijk (na 7 maand reeds 1,3 miljoen doden) en was zodanig gemanipuleerd dat het vaccin-resistent was… Het bleek uiteindelijk te gaan om een ‘terroristische daad’, net zoals Bill Gates – die geen enkel medisch diploma heeft – reeds in 2020 ‘orakelde’ over ‘pandemie twee’.

“Het idee van een bio-terroristische aanval is zowat het nachtmerrie-scenario, omdat een pathogeen met een hoog sterftecijfer zou genomen worden. Het goede nieuws is – hoe deprimerend dit ook klinkt – dat het meeste werk dat we gaan doen om klaar te zijn voor ‘Pandemie 2’ – ik noem dit [COVID-19] ‘Pandemie 1’ – het meeste werk dat we gaan doen om daar klaar voor te zijn, zijn ook de dingen die we moeten doen om de dreiging van bioterrorisme te minimaliseren.”

Bill Gates, 24 april 2020, CBS Late Show

Wat als een bioterrorist de pokken bracht naar 10 luchthavens, hoe zou de wereld daarop reageren? Er zijn natuurlijke epidemieën en door bioterrorisme veroorzaakte epidemieën, en dat zou véél erger kunnen zijn dan wat we vandaag meemaken.”

Bill Gates, november 2021

Onderstaande figuur uit het rapport laat het tijdsverloop zien van de simulatie. Het “toeval” wil dat de echte ‘apenpokken-uitbraak’ effectief ook in mei 2022 plaatsvond.

In de simulatie leidt de uitbraak tot 3,2 miljard ‘besmettingen’ en 271 miljoen overlijdens, en tot meer maatregelen op gebied van ‘bio-veiligheid’.

‘Miljarden gevallen’ en ‘miljoenen doden’ staat onder meer te lezen in de fake nieuwsuitzending van de simulatie (in bovenstaand twitterbericht). Een fictieve correspondent zegt: “We zien veel minder gevallen in landen waar regeringen vroeg en hard hebben ingegrepen.” Dat “ingrijpen” betekent uiteraard: strenge lockdowns en quarantaine.

Het eindverslag van de simulatie bevat aanbevelingen voor het geval er daadwerkelijk een apenpokkenpandemie uitbreekt. Zo valt onder meer te lezen dat ‘de NTI-MSC-oefening en andere studies overtuigend hebben aangetoond dat een radicaal versterkt mondiaal biosurveillancesysteem nodig is’.

Ook moet de WHO ‘een trapsgewijs, transparant, internationaal waarschuwingssysteem voor de volksgezondheid opzetten met een duidelijke specificatie van de verschillende risiconiveaus, ondersteund door data, om snelle beslissingen op nationaal niveau mogelijk te maken’.

Dit lijkt aan te sluiten bij het aanstaande pandemieverdrag van de WHO.

In de aanbevelingen wordt benadrukt dat regeringen vroeg moeten reageren: “Simpel gezegd moeten de nationale regeringen en hun leiders er de voorkeur aan geven vroegtijdig actie te ondernemen. In de wetenschap dat de pandemiedreiging achterloopt op de praktische realiteit, kunnen nationale leiders niet wachten tot het aantal ziektegevallen of sterfgevallen zich opstapelt alvorens te reageren.”

Simulatie van verspreiding van ‘luipaardpokken’

Vorige week donderdag dan, hielden de G7-gezondheidsministers samen met de WHO een oefening waarin een pokkenuitbraak werd gesimuleerd. De nadruk van de oefening lag op ‘toezicht, reactie en paraatheid’, zo meldde het Duitse blad Bild. De oorsprong van de fictieve ziekte was een beet van een luipaard, waarna de fictieve “luipaardpokken” zich verspreiden. Ze vermeden bewust de term ‘apenpokken’, welicht vanwege de timing.

In de simulatie viel het vooral op dat jongeren het zwaarst worden getroffen en het meest kans hebben om te sterven door die zogenaamde “luipaardpokken”.

Het is duidelijk dat de échte “uitbraak” van de apenpokken zorgvuldig georkestreerd is. Hoe het nu in het echt zal gaan, zal pas in de komende maanden duidelijk worden.

Wijlen John Paul Jackson uit de VS zag vele jaren geleden in een visioen de ondergang van Amerika en het einde der tijden. Hij zag ook twee opeenvolgende ziekteplagen. De eerste (vermeende pandemie) zou slechts zeer mild zijn; maar dit is wat hij over de tweede zag:

“Er komt een andere pandemie. Het is niet morgen, maar het komt. En deze is een serieuze. Deze pandemie… , het probleem is dat de eerste die op komst is niet zo zwaar zal zijn, en dat de mensen de volgende zouden onderschatten; maar de volgende zal zo licht niet zijn. De volgende zal een zeer verbijsterende kwestie zijn, en er zullen veel mensen zijn – ik zag het niet goed, maar op één of andere manier zag het eruit als waterpokkenachtig iets, of zoals een pokken type, waar er zweren op de huid komen…. Ik ben geen dokter, zodus ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ik weet niet hoe die symptomen kunnen genoemd worden, maar er waren zweren op de huid die openbarstten, door deze ziekte.”

Eén ding is zeker: de huidige crisis zal enkel verergeren (toelevering, inflatie,…), en er zal wel weer de nodige angstpropaganda over het virus komen in de media, om de mensen uiteindelijk in de rij te doen staan voor het volgende vaccin (wat je uiteraard niet moet gaan doen, want die vaccins zijn er om uw verdere ondergang te bewerken).

We hebben gelukkig nog wat tijd om voorbereidingen te treffen indien dat nog nodig zou zijn.

We zetten ons schrap en blijven bidden.

Bron: Artsencollectief; Blckbx; Infowars

Plandemie

Ook ziekenhuisgroep AZ Delta in West-Vlaanderen: “Onze cijfers zijn toch iets anders dan er in de media gecommuniceerd is”

In een reportage van 9 november 2021 op de Vlaamse regionale zender Focus WTV, vertelde Karin Decaestecker van AZ Delta over de situatie in de drie ziekenhuizen in Roeselare, Menen en Torhout. Die was iets voorzichtiger in haar bewoordingen dan de hoofden van de ziekenhuizen in de provincie Antwerpen, waar we eerder over berichtten.

Decaestecker van AZ Delta zei:

Wat we nu terug meer zien, is dat het oudere mensen zijn, de gemiddelde leeftijd 77-78 jaar. […] Onze cijfers zijn toch iets anders dan dat er in de media gecommuniceerd is. Ons percentage van vaccinatie is is gelukkig zeer hoog. Maar jammer genoeg zien we dat ondanks die hoge vaccinatiegraad, de mensen die dubbel gevaccineerd zijn, toch nog in het ziekenhuis kunnen belanden.

Met andere woorden: het zijn voornamelijk oudere gevaccineerden die in het ziekenhuis belanden.

Verder valt ook op dat in de andere berichtgevingen rond de situatie in de ziekenhuizen, steevast wordt gemeld dat het personeel aan het wegvallen is, doordat ze ziek zijn, of “besmet” en in quarantaine moeten. Vele verpleegkundigen zijn ook gewoon “op”, vooral door de maandenlange ziekenhuismaatregelen (ontsmetting, handschoenen, gezichtsschermen,…). Nu moeten verpleegkundigen bvb. weer in overalls rondlopen (zoals te zien in AZ Damiaan in Oostende, in de afbeelding). In vrijwel alle reportages wordt gewag gemaakt van “personeelstekort”, waardoor de situatie in de ziekenhuizen “precair” dreigt te worden. Maar de link met de vaccinatie of de zwaar overdreven sanitaire “maatregels” wordt hier niet gelegd.

Bron: Focus WTV

Plandemie

Is ‘Covid’ eigenlijk gewoon de griep? De puzzelstukken ineen gelegd

Foto: Pixabay (publiek domein)

Zeer weinig mensen hebben eigenlijk een notie van de griep. Je hebt bijvoorbeeld twee soorten ‘griep’, waarvan één griep niets met griep te maken heeft. We zullen er even nader op ingaan, en vergelijken met Covid. Dit artikel zal u van uw stoel blazen!

Buikgriep

Lezen we even van op Wikipedia:

Buikgriep (gastro-enteritis) is de verzamelnaam voor klachten die vaak veroorzaakt worden door maag-darmontstekingen. Zoals alle ontstekingen kan een darmontsteking gepaard gaan met en/of veroorzaakt worden door een infectie (darminfectie), maar er kan ook een infectie zonder een ontsteking zijn.

De ziekten worden gekenmerkt door een infectie aan de slijmvliezen van de maag en de darmen. De meest algemene symptomen zijn buikpijn, weinig eetlust, koorts, diarree en braken. Als alleen de maag is aangedaan, wordt gesproken van een gastritis (maagontsteking). Als alleen de darmen zijn betrokken, is er sprake van een enteritis (darmontsteking).

[…]

Buikgriep kan worden veroorzaakt door een besmettelijk virus zoals rotavirus of norovirus, een bacterie zoals Salmonella.

Buikgriep heeft dus in feite niets met ‘de griep’ te maken. De ‘griep’ wordt namelijk veroorzaakt door een influenzavirus.

Griep

Lezen we even vanop Wikipedia:

Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte wat met koorts worden getroffen, maar dan gaat het meestal om een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt tot ernstiger symptomen en heeft een niet te verwaarlozen sterfte tot gevolg.

Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 290.000 tot 650.000 doden.

[…] Griep kan snel op komen zetten. Kenmerkende symptomen van griep zijn koorts, hoofdpijn, hoesten, keelpijn, spierpijn, verstopte neus, gevoel van zwakte en verlies van eetlust

Op gezondheid.nu lezen we:

Griep of Influenza is een acute infectie van de bovenste luchtwegen (neus, keel, longen) en wordt veroorzaakt door het influenzavirus dat jaarlijks opduikt in de winterperiode. Vandaar ook de naam Influenza. Van dit virus bestaan er drie types, A, B en C.

Het A-type is verantwoordelijk voor de meest ernstige infecties. Het griepvirus is bijzonder besmettelijk. Het is vaak al voldoende in contact te komen met een besmet persoon opdat de virussen kunnen doordringen in het neusslijmvlies, de luchtpijp en de bronchi en zich daar uitbreiden. Op enkele weken tijd kan een griepepidemie 5 tot 10% van de bevolking aantasten.

[…]

Veel mensen verwarren een gewone verkoudheid met griep. Het gaat in beide gevallen om een infectie van de bovenste luchtwegen door virussen. Van griep ben je meestal ernstiger ziek dan van een verkoudheid. Koorts en spierpijn treden meestal niet op bij verkoudheid. De symptomen van een verkoudheid verdwijnen in het algemeen ook sneller en complicaties zoals een longontsteking komen zelden voor.

[…]

Het griepvirus wordt vooral overgebracht via de lucht met speekseldruppeltjes die vrijkomen door te hoesten of te niezen. Deze druppeltjes, die zich in de lucht verplaatsen, kunnen iemand rechtstreeks besmetten via de ademhaling.

Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Via de lucht komen virussen ook terecht op allerlei voorwerpen. Iemand kan besmet worden als hij een voorwerp aanraakt (bv. een deurknop, speelgoed) waarop zich virussen bevinden en daarna zijn ogen, neus of mond aanraakt. Het speeksel kan ook overgedragen worden door de handen (door de mond af te schermen tijdens het hoesten) via voorwerpen die erdoor aangeraakt zijn.

Wat zijn nu de kenmerkende symptomen van griep?

 • Koorts en rillerig gevoel
 • Spierpijn, hoofdpijn,
 • vermoeidheid, uitgeput zijn
 • keelpijn
 • hoesten
 • en jawel, ook reuk- en smaakverlies
 • in geval van complicatie: longontsteking

Op Radboudumc.nl lezen we over reukstoornissen:

De meest voorkomende oorzaak van reukverlies is een virale bovenste luchtweginfectie. Na een ogenschijnlijk normale griep is uw reuk dan grotendeels of geheel verdwenen.

En over smaakverlies lezen we op Simpto.nl:

Smaakverlies is een veel voorkomende klacht waarvoor men niet snel naar de dokter gaat. Vaak is de oorzaak meteen duidelijk en van voorbijgaande aard, bijvoorbeeld verbranden van de tong door heet voedsel, verkoudheid of griep.

De puzzelstukken

Een paar opmerkelijke feiten op een rijtje:

 • In oktober 2019 werd Event 201 georganiseerd, een pandemiesimulatie voor de uitbraak van een coronavirus (daar CAPS genoemd) georganiseerd door de Bill & Melinda Gates Foundation, het John Hopkins Centrum voor Gezondheidszekerheid en het World Economic Forum. Ook in die simulatie werd gesproken over griepachtige symptomen.
 • Viroloog Marc Van Ranst gaf in een video van Universiteit Vlaanderen in april 2020 aan dat alle kenmerken van Covid dezelfde zijn als die van de griep (symptomen, verwikkelingen en risicogroepen), als “verschil” vermeldde hij onder meer dat er geen vaccin was voor Covid…
 • Geen enkel zogezegd symptoom van Covid, zoals keelpijn, hoesten, reuk- en smaakverlies, koorts,… is uniek voor Covid. Dit zijn ook allemaal klassieke symptomen van de griep of van een flinke verkoudheid. Covid gedraagt zich ook identiek zoals de griep: het is vooral actief in de wintermaanden en verspreidt zich op precies dezelfde wijze als de griep.
 • Bij de minste keelpijn of hoest, of andere normale verkoudheidssymptomen wordt men aangemaand (door bvb. ‘viroloog’ Steven van Gucht) om zich te laten testen op Covid.
 • Het officiële sterftecijfer (Infection Fatality Rate) voor Covid lag op 0,23%, dat was een pak lager dan de initieel geprojecteerde 3%. Voor mensen jonger dan 70 lag dat zelfs op 0,05%. Dat zijn gelijkaardige cijfers zoals bij de griep.
 • Het stimuleren van het immuusysteem door extra inname van vitamines (vitamine C, D,…) en supplementen zou het ziekteverloop van Covid veel minder erg maken. Dat geldt evenzeer voor de griep.
 • Nog nooit in de geschiedenis moest men “testen” met een PCR-test om “met het zo gevaarlijke coronavirus besmette individuen” te kunnen onderscheiden van mensen die de griep hebben, of een verkoudheid, of zelfs van gezonden personen. Sommigen die positief testten, hadden helemaal geen symptomen en waren kerngezond. Toch moesten die dan voor bepaalde tijd in “quarantaine”.
 • Statistieken op de verslagen van de ‘Influenza Update’ van de WHO laten zien dat de griepepidemie in 2020 een stuk ‘milder’ was dan 2019, en dat die in de winter van 2020/2021 geheel verdwenen leek… Let goed op de titels en de aantallen. ((Bronnen: WHO (1) (2) (3)). In maart 2020 hadden ze nog geen PCR-test, dus werden mensen met symptomen in heel wat landen vaak nog als grieppatiënten bestempeld, terwijl men vanaf halverwege 2020 de PCR-test is beginnen gebruiken, en vanaf dan is de griep “miraculeus” verdwenen uit de samenleving. Nu, na de vaccinatie, is het gebruik van de PCR-test sterk afgenomen.
 • Elk jaar is het in de ziekenhuizen zeer druk tijdens het griepseizoen, zo getuigden diverse zorgkundigen in december 2020. “Ik heb 20 jaar als intensive care-verpleegkundige gewerkt en elke winter was het drama om patiënten geplaatst te krijgen welke ten gevolge van griep onderuit gingen. Het is nu niet anders dan voorheen. Mensen, laat u zich toch niet voorliegen!” Het enige verschil is dat in voorgaande jaren tijdens het griepseizoen de media er met geen woord over repte. Ook oversterfte door de griep is een normaal fenomeen. Nu werd daar door de media zeer sterk op ingezoomd. Iets dat voorgaande jaren eigenlijk normaal was, was nu ineens een rampscenario waar men moord en brand over schreeuwde.
 • De ziekenhuizen kregen geldsommen indien ze patiënten als Covid-patiënten bestempelden en behandelden, en ze kregen riante bedragen indien ze iemand aan de beademing legden, en bovendien kregen ze bonussen voor elke dode die als ‘Covid-geval’ werd bestempeld. Erin Maria Olewski, een zorgkundige die klokkenluider werd, getuigde: “Ik heb opgenomen hoe ze patiënten vermoorden. Ik registreerde de totale en absolute minachting voor menselijk leven, zei ze. Volgens de video onthulde Olzewski hoe patiënten die herhaaldelijk negatief testten voor COVID-19 werden beschreven als “COVID bevestigd” in hun grafieken, wat leidde tot een hogere vergoeding van uitbetalingen door de overheid. In die tijd voorzag het Department of Health and Human Services (HHS) in wat sommigen “perverse stimulansen” noemden, ingesteld door de overheid COVID-19 relief financiering, die aanzienlijk meer compensatie toekende aan ziekenhuizen als patiënten als COVID-19 positief werden geclassificeerd ($13.000) of als ze aan een ventilator werden gelegd ($39.000). Olzewski gaf aan dat deze stimuleringsmaatregelen een dramatische invloed hadden op wat er in Elmhurst gebeurde. “Weet je, $13.000 om COVID-19 geclassificeerde patiënten op te nemen, en ze namen gewoon iedereen op.” Ze beweerde verder dat met de $39.000 stimulans, het ziekenhuis vervolgens opgenomen patiënten “aan een beademing zou leggen waarvan ze wisten dat ze er dood aan zouden gaan”. Bovendien was er “in sommige gevallen” een bonus van “$10.000 voor elke dode”. Met families die werden weggestuurd en niet in staat waren om toezicht te houden, was het “de perfecte storm, en mensen maakten er misbruik van.
 • Wij hebben weet van een persoonlijke kennis die in het ziekenhuis werd opgenomen in maart 2020 met een aandoening aan de voet. Toen hij werd ontslagen uit het ziekenhuis – waar het toen zo kalm was dat het verplegend personeel zich bijna verveelde – stond op zijn formulier dat hij ‘Covid’ had gehad, terwijl hij nooit die diagnose heeft gekregen, noch werd getest.
 • De meesten die in het ziekenhuis belandden waren oudere mensen met onderliggende aandoeningen of comorbiditeiten, wat eveneens het geval is in een normaal griepseizoen. Daarenboven werden (zoals hierboven reed vernoemd) behandelingen toegepast die anders nooit werden toegepast, namelijk intubatie aan de beademingsmachine (een buis wordt in de keelholte gestopt, om lucht in de longen te pompen). Daardoor werden de dodenaantallen kunstmatig opgevoerd, zodat de “pandemie” erg leek. Zie citaat uit de Volkskrant: Dat beademing ook nadelige effecten heeft, is al langer bekend. Ernstig zieke patiënten kunnen zelfs aan de gevolgen ervan overlijden. Aan de ernstigste vorm van beademingsgerelateerde longschade, het acute respiratory distress syndrome, sterft 30 tot 40 procent van de patiënten. ‘Zij hebben ten gevolge van een ziekte of een ongeval al tal van ontstekingen in hun lichaam en als daar een beademingsontsteking bijkomt, ontspoort de zaak en vallen organen uit’, zegt Vaneker. Hij spreekt van ‘de ironie van kunstmatige beademing’: het is een levensreddend middel dat de dood van patiënten kan bespoedigen. Als een long wordt beademd, ontstaat druk van buitenaf op de longblaasjes, legt hij uit, en komen ten gevolge van die stress moleculen vrij. Die hechten aan de Toll 4 receptor, de belangrijkste receptor die is betrokken bij de immuunrespons. Die wordt geactiveerd en maakt ontstekingseiwitten aan, waardoor weer ontstekingscellen worden gevormd. (Bron). Het is bekend dat de griep in geval van complicaties een longontsteking kan veroorzaken. Indien iemand met een longontsteking dan aan zo’n machine wordt gelegd, dan kan de dood in dat geval bespoedigd worden.
 • Laboratoria in de VS konden in geen enkel staal van “voor Covid positief geteste” personen ‘Covid’ terugvinden onder de elektronenmicroscoop, enkel Influenza A en B. Toen de CDC (Centra voor Ziektecontrole) werd gevraagd (door Dr. Derek Knauss) om stalen te sturen met het levende Covid virus, konden ze dit niet doen, omdat ze dit niet hadden.
 • Het Duitse Team van Samuel Eckert en het Isolate Truth Fund looft 1,5 miljoen euro uit voor de wetenschapper die het onomstotelijke bewijs kan leveren dat het Covid-19-virus is geïsoleerd en dus bestaat. Ook zij wezen op het feit dat nog niet één lab ter wereld dit coronavirus heeft weten te isoleren. Indien Covid werkelijk bestond, zou dit geld toch rap te verdienen moeten zijn? Maar tot op heden is er blijkbaar nog geen enkele wetenschapper ingegaan op dit aanbod…
 • De landen met de hoogste vaccinatiegraden (Noord-Amerika en West-Europa) zijn net ook de landen die worden vermeld in het boek van H. G. Wells, The Open Conspiracy – Blueprints for a World Revolution, gepubliceerd in 1928. De populatie van Canada, West-Europa en de VS zal sneller decimeren dan op andere continenten, tot de wereld een beheersbaar niveau van 1 miljard overhoudt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Aziatische rassen, bijzonder geselecteerd omdat zij eeuwenlang gedisciplineerd werden voor het gehoorzamen aan autoriteiten zonder zich vragen te stellen.”

Dit zijn stuk voor stuk ontnuchterende feiten, die wij niet kunnen negeren.

En dan de experimentele Covid-vaccins, die nu werken met nog nooit eerder gebruikte technieken: namelijk d.m.v. mRNA. Sciensano gaf toe dat een deel van de inhoud “geheim” is. Er werden door onafhankelijke onderzoekers zaken in gevonden zoals grafeenoxide, stukjes metaal,… Allerlei zaken die er niet in horen te zitten, en die ook niet op de ingrediëntenlijst staan. Van de zaken waarvan we zogezegd weten dat ze erin zitten, bestaat ook onzekerheid, zoals ook reeds immunologe Dr. Dolores Cahill aanstipte. De sequentie van het mRNA bijvoorbeeld, is ons niet bekend. Ze kunnen daar gelijk welk mRNA in steken, niemand kan dat controleren. En ook het PEG (Polyethyleenglycol) in bvb. de vaccins van Pfizer, is potentieel schadelijk, en kan in bepaalde personen anafylaxie veroorzaken.

Indien nu Covid-19 eigenlijk gewoon de griep is (we zeggen niet persé dat het zo is, maar er zijn toch wel een heel aantal “toevalligheden” die we niet onder de mat kunnen vegen), dan kunnen ze uiteraard de mensen niet injecteren met mRNA van Covid (omdat Covid dan niet bestaat)…

Er zijn dus diverse scenario’s:

Scenario 1: Covid = griep

Doordat mensen weinig notie hebben van wat de griep precies is, wat de mogelijke symptomen allemaal zijn, heeft men het gros van de bevolking om de tuin kunnen leiden met het verhaal over een nieuw virus, dat eigenlijk identiek dezelfde symptomen heeft als de seizoenale griep. De voortdurende door de overheid aangestuurde propaganda in de media heeft de mensen angst ingeboezemd voor dit nieuwe “onbekende” virus, waardoor iedereen braaf de maatregelen opvolgde. Het uiteindelijke streefdoel was een vaccin voor iedereen, want pas nadat het gros van de bevolking dubbel werd geïnjecteerd (zoals in Vlaanderen 90%), werden de maatregelen aanzienlijk versoepeld. Het feit dat de uitbraak van dit virus dan zogezegd begon in Wuhan, waar het Wuhan Institute of Virology zich bevindt, en waar door de VS gesponsord onderzoek op coronavirussen wordt gevoerd, kan dan een afleidingsmanoeuvre zijn.

Het is mogelijk dat het mRNA in het vaccin de informatie bevat voor de aanmaak van een spike-eiwit van een influenzavirus (waarvan heel wat varianten bestaan onder de A, B, en C groepen)… De mogelijkheid is dan opnieuw dat er een niet-neutralisrend antilichaam wordt aangemaakt, waardoor de ziekte – in geval van besmetting met dus de griep – door middel van antilichaam afhankelijke versterking (ADE), wordt verergerd. Maar ook los van dat mRNA is men na vaccinatie vatbaarder voor ziekten, omdat het immuunsysteem onderdrukt is en het eigen lichaam aanvalt, zoals recent uiteengezet in dit artikel. Dat wil zeggen dat het immuunsysteem sowieso verzwakt is en men dus vatbaarder is voor virale infecties, en er dus ook zieker van kan worden.

De aanwezigheid van die niet-neutraliserende antilichamen is essentieel voor die ADE . Dat kan de reden zijn dat men nu beweert dat de antilichamen (waarvan men uiteraard niet zegt dat die averechts werken) reeds na 6 maanden na vaccinatie zijn verdwenen, waardoor er een “boosterinjectie” moet worden gegeven, bij voorkeur dan nét voor het aanbreken van het griepseizoen.

Nu lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht, maar dat komt omdat het griepseizoen nog niet is begonnen. Het griepseizoen begint doorgaans in december met het hoogtepunt rond eind januari – begin februari. Dat gevaccineerden dan massaal ziek zullen worden, zullen ze wijten aan “een variant” van Covid waartegen de vaccins niet beschermen, waarna ze met een zoveelste ‘boosterprik’ zullen komen aandraven.

Indien Covid eigenlijk gewoon de griep is, dan is het ook makkelijk voor de elites om deze zogenaamde ‘pandemie’ te controleren, omdat men influenza perfect kent. Men kan perfect de “golven” voorspellen en doen verschijnen door middel van die PCR-tests, en in de wintermaanden lockdonws invoeren. De paar wereldleiders die dan “besmet werden met Covid” (zoals Donald Trump, Boris Johnson) hadden eigenlijk gewoon de griep.

Wat ook opvalt is dan men nu spreekt over een aanstaand “zwaar griepseizoen”, omdat mensen zogezegd geen immuniteit meer hebben tegen de griep, omdat die doodleuk “een jaartje met vakantie” is geweest. Alle gevaccineerden die nu zwaar ziek zullen worden en/of zullen sterven, zullen nu “besmet zijn met een erge variant van de griep” waartegen ze – zo zal hen wijsgemaakt worden – geen immuniteit meer hebben, terwijl de niet-gevaccineerden verder getest zullen worden en – indien die dan ziek worden – zullen die “Covid hebben” (terwijl beiden gewoon de griep zullen hebben).

Dit levert weer een voordeel op: de elites hebben opnieuw alles onder controle: de gevaccineerden leggen de link van hun zware griep niet met de vaccinatie (want zij zijn nu ‘beschermd’ tegen Covid), terwijl de niet-gevaccineerden dan “Covid” zullen hebben, waardoor zij met de vinger zullen nagewezen worden omdat zij het zorgsysteem onnodig belasten voor diegenen die nu de griep hebben, en aangemaand/gedwongen worden om toch maar hun Covid-vaccin te halen. Dat is tevens de reden waarom politici (waaronder De Croo) spreken over een “pandemie van de niet-gevaccineerden.”

Dit is zo geraffineerd en zo ongelofelijk, dat niemand het dan ook gelooft. Niemand kan zich indenken dat onze leiders, journalisten en tv-virologen zó tegen ons zouden staan liegen. Dat ze de hele wereld zo hebben kunnen belazeren!

Scenario 2: Covid bestaat toch, en is bijna niet te onderscheiden van de griep

In dat geval: herhaling van hierboven, maar griep vervangen door Covid. Covid circuleert dus samen met de griep en de gewone verkoudheidsvirussen, en is er bijna niet van te onderscheiden (en is nu reeds fel afgezwakt). Alle griepgevallen werden (zeker in de winter 2020-21) ook als Covid bestempeld om de cijfers erger te laten lijken. Patiënten met gewone griep kregen een Covid-behandeling. Het vaccin is effectief ontworpen voor Covid, en in geval van een besmetting kan een ADE optreden, waarbij men zwaar ziek kan worden (en eventueel sterven). Doordat gevaccineerden quasi niet meer getest worden, zullen zij die ziek worden, verteld worden dat ze nu een zware griep hebben opgelopen (terwijl ze misschien Covid hebben, met ADE). Een link met het vaccin wordt niet gelegd.

Scenario 3: Het virus waarvoor het vaccin werd ontworpen moet nog worden losgelaten

Dit is uiteraard ook een mogelijkheid. Scenario 1 of 2 geldt dan eveneens voor hier, behalve dan dat het vaccin geen mRNA bevat voor de aanmaak van een spike-eiwit van een reeds circulerend virus. Dit vaccin maakt via mRNA spike-eiwitten aan van een toekomstig (in het lab ontworpen) virus dat nog moet worden losgelaten (en dat misschien géén coronavirus is). Want niemand kan die mRNA sequentie controleren. Indien dat virus wordt losgelaten en zich onder de bevolking verspreidt, zal dat onder gevaccineerden massale sterfte tot gevolg hebben, waardoor er effectief depopulatie optreedt. Dat kan ook een reden zijn waarom overheden er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen ingeënt te krijgen met dat vaccin, zodat er geen significante controlegroep (de niet-gevaccineerden) is, zodat er geen enkele link kan/zal gelegd worden met de vaccinatie. De elites, die niet gevaccineerd zijn (of ingespoten werden met een zoutoplossing) hebben dan ook niets te vrezen bij deze ‘toekomstige pandemie’, omdat zij niet of weinig vatbaar zullen zijn, zodanig dat ze ook hier de volledige controle behouden. Ook andere niet-gevaccineerden hebben dan niets te vrezen. Dit kan ook een verklaring bieden voor de bewering van Bill Gates in april 2020 dat de volgende pandemie wél aandacht zou krijgen, en dat ‘pandemie twee’ een bioterroristische aanval zou inhouden met een ‘pathogeen met een hoog sterftecijfer’.

Dokter M. Yeadon, voormalig vicepresident bij Pfizer, zei in april dit jaar:

“En als je erkent dat onze regeringen betrokken zijn bij een belangrijke verifieerbare leugen, zet dan niet gewoon je computer uit om aan tafel te gaan. Hou op. Kijk uit het raam en denk, ‘waarom liegt mijn regering tegen me over zoiets fundamenteels?’ Omdat het antwoord volgens mij is dat ze je met deze methode zullen vermoorden. Ze gaan jou en je gezin vermoorden.

De eugenetici hebben de hefbomen van de macht in handen en dit is een heel kunstzinnige manier om je in een rij te doen staan en iets niet nader gespecificeerd te krijgen dat je zal schaden. Ik heb geen idee wat het werkelijk zal zijn, maar het zal geen vaccin zijn, want je hebt er geen nodig. En het zal je niet doden aan het einde van de injectie, omdat je dat zou zien. Het zou iets kunnen zijn dat een normale pathologie zal veroorzaken, het zal op verschillende tijdstippen zijn tussen vaccinatie en de gebeurtenis [die het moet verdoezelen], het zal mogelijk worden ontkend omdat er op dat moment iets anders in de wereld aan de hand is, in de context waarvan uw ondergang , of dat van uw kinderen normaal zal lijken. Dat is wat ik zou doen als ik 90 of 95% van de wereldbevolking kwijt wilde raken. En ik denk dat dat is wat ze aan het doen zijn. 

De tijd zal ons leren welk scenario het juiste is… Hoe dan ook is hun duivels plan buitengewoon geraffineerd!

Plandemie

Sciensano geeft op website toe dat vaccinatie eigenlijk niet helpt

Onafhankelijk onderzoeker Sam Brokken heeft op de website van Sciensano, het Belgische orgaan dat de zogenaamde ‘coronacrisis’ monitort, verklaringen gevonden die in feiten aangeven dat vaccinatie niet zal helpen om verlost te worden van de ‘maatregelen’, puur omwille van het simpele feit dat u na vaccinatie nog steeds ‘positief’ kunt testen met een PCR-test bij eventuele verkoudheidssymptomen.

SCIENSANO EN HET CERTIFICAAT
In navolging van mijn eerdere posts over de zinloosheid van het ‘Vaccinatiepaspoort’ krijgt u hier het relaas van Sciensano. Ze bevestigen eindelijk dat gevaccineerden evenzeer een risico blijven.
Quotes:


“Geen enkel vaccin beschermt echter 100%. Personen die gevaccineerd zijn en mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen moeten daarom nog steeds getest worden, bij voorkeur met een PCR-test.”


“Er zijn momenteel beperkte gegevens dat personen die gevaccineerd zijn het virus ook minder zouden overdragen. De bescherming lijkt echter onvolledig, de vaccinatiegraad in de risicogroepen ligt momenteel nog laag en de druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Over het algemeen gelden dan ook dezelfde regels voor gevaccineerde personen als voor ongevaccineerde personen.”


“Asymptomatische gevaccineerde reizigers worden ook verder aan dezelfde voorwaarden (testen en quarantaine) onderworpen als ongevaccineerde reizigers, omwille van het risico op introductie van nieuwe varianten van het SARS-CoV-2 vaccin.”

MIJN BESLUIT: Het CV-Certificaat doelt tot niets, althans toch niet als het op het bestrijden van het virus aankomt. Alles wat binnenkort fout loopt zal desalniettemin in de schoenen van de niet-gevaccineerden worden geschoven.

Bron: Artsenvoorvrijheid.be


Plandemie

Pentagon ontwikkelt onderhuidse chip die ‘Covid-19 detecteert’

Medische onderzoekers bij het Pentagon (het militaire bolwerk van de VS) hebben een soort microchip ontworpen die naar hun eigen zeggen virussen zoals Covid-19 kan detecteren onder uw huid.

De gepensioneerde kolonel Dr. Matt Hepburn, een arts gespecialiseerd in infectieziekten, vertelde ‘60 Minutes‘ (een programma op CBS) dat de microchip een soort ‘controlelichtje’ is voor mensen, maar niet iedere beweging traceert. De technologie werd ontworpen door Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dat opereert onder het Pentagon.

De microchip die voorlopig enkel in Defensie zal worden gebruikt, wordt onder de huid ingebed in een weefselachtige gel en test voortdurend het bloed van de drager op aanwezigheid van virussen zoals Covid-19. Eens een virus gedetecteerd, moet de drager van de microchip onmiddellijk een bloedtest ondergaan. Die moet een klein beetje bloed afnemen en dat in een testmachine stoppen, en binnen enkele minuten wordt een diagnose gesteld, waarna de persoon al dan niet in quarantaine moet gaan bijvoorbeeld.

“Het is een sensor. Dat kleine groene ding hier, stop je onder je huid en wat dit jou vertelt is dat er chemische reacties gebeuren in je lichaam, en dat signaal betekent dat je morgen symptomen zult hebben.”

Dr. Matt Hepburn

De chip werkt zoals een zender, die – indien het een virus tegenkomt – een signaal zendt (wellicht naar een toestel). Dat signaal betekent dat je “morgen” symptomen gaat ontwikkelen, ook al voel je je op het ogenblik van het signaal niet ziek.

Hij voegde eraan toe dat de vroege-detectie-technologie “de infectie in z’n weg kan stoppen.”

Er werd in de aflevering ook nog andere technologie getoond om Covid-19 en andere virussen “te bestrijden”: een dialysemachine die het bloed van een patiënt moet uit het lichaam pompen, filteren en ontgiften en dan terug in het lichaam van de patiënt pompen, totdat het virus verwijderd is uit het lichaam.

Bron: RT

Plandemie

Richard Rothschild patenteerde in 2015 een ‘testsysteem voor Covid-19’; testkits werden reeds in 2017 en 2018 verdeeld onder de landen

In 2015 werd een ‘Testmethode voor COVID-19’ gepatenteerd door Richard Rothschild, bij de Nederlandse overheid. En twee jaar later begon men met de verspreiding van testkist voor Covid-19. Moet er nog zand zijn?

Degenen die de Rothschild-dynastie kennen, begrijpen dat zij de wereld al eeuwenlang beheersen. Zij bezitten de centrale banken in bijna elke natie ter wereld, waardoor ze de economie, politiek en vele aspecten van de samenleving manipuleren.  De Rothschilds staan historisch bekend om het organiseren van o.a. oorlogen, waardoor ze hun macht vergroten.

Een Rothschild die een testmethode patenteert voor COVID-19, is daarom op zijn zachtst gezegd… opmerkelijk.

Honderden miljoenen COVID-19 test kits verspreid in 2017 and 2018

We weten dat de nieuwe ziekte COVID-19 in China opdook tegen het einde van 2019. Daarom kreeg ze de naam COVID-19 wat een acroniem is voor Corona Virus Disease 2019. De gegevens van de World Integrated Trade Solution laten echter iets verbazingwekkends zien:

In 2017 en 2018 – twee jaar voor het ontstaan van COVID-19 – werden honderden miljoenen testkits voor COVID-19 wereldwijd gedistributeerd.

covid 19 test kits export worldwide

Deze verbijsterende gegevens werden ontdekt op 5 september 2020, en iemand plaatste het op social media. De volgende dag ging het viraal over de hele wereld. De dag daarop veranderde de WITS de oorspronkelijke aanduiding ‘COVID-19’ opeens in de algemene term ‘Medical Test Kits’.

In handel is dat echter niet toegestaan. Je moet altijd specifiek zijn.

Ze vergaten echter één detail te verwijderen: de productcode voor deze ‘Medical Test Kits’ is 300215, wat betekent: ‘COVID-19 Test Kits’.

covid19 product code

Hun cover-up kwam te laat: deze informatie werd ontdekt en mede door StopWorldControl.com wordt het nu wereldwijd onthuld. Je kunt een PDF downloaden waarop je de oorspronkelijke data van de WITS kunt zien.

Een argument om deze gegevens te ontkennen, is dat het label COVID-19 pas in 2020 is toegevoegd. Dat is echter een onbewezen theorie, die haaks staat op de feiten.

Bovendien zijn deze COVID-19 Test Kits de beroemde PCR-tests die inderdaad over de hele wereld worden gebruikt voor COVID-19. 

Zelfs als het waar is dat ze met het label hebben geknoeid (wat hoogst onwaarschijnlijk is, aangezien dat uiterst onprofessioneel zou zijn) dan nog verandert het niets aan het feit dat twee jaar voor de pandemie plotseling alle landen in de wereld honderden miljoenen PCR-tests voor COVID-19 begonnen te importeren en exporteren. De kern van de zaak verandert dus niet.

Het COVID-19 ‘project’ is gepland tot… 2025

De wereldbank laat zien dat COVID-19 een project is dat gepland staat om door te gaan tot… eind maart 2025! De bedoeling is dus om er nog VIJF JAAR mee door te gaan. (2C)

covid program 2025

Bron: Stop World Control

Plandemie

Is griep op miraculeuze wijze quasi uitgestorven?

Reeds vorig najaar berichtten we dat de griep op wonderbare wijze verdwenen was in het zuidelijk halfrond, waar het toen lente was. Maar ook bij ons lijkt er nu van griep helemaal geen sprake meer te zijn. De kaart gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie toont dat in heel de wereld griep bijna niet meer voorkomt, terwijl dat pakweg 3 jaar geleden een heel ander verhaal was. Mirakel? Of enkel wat geschuif in de statistiekjes?

Zuidelijk halfrond

De situatie in oktober 2018:

Dit was de situatie in het zuidelijk halfrond deze zomer:

Noordelijk halfrond

Voorjaar 2018 (kaart 2 maart):

Voorjaar 2021 (kaart 26 februari):

Het is duidelijk dat in het voorjaar van 2018 de meeste landen een grieppercentage hadden van meer dan 21% van de daarop geteste bevolking met griepachtige symptomen. In West-Europa (waaronder België en Nederland) was dat zelfs ruim 30%. Je hebt uiteraard jaren waar griep wat meer woedt dan andere jaren, maar 2020-2021 zou griep ineens miraculeus verdwenen zijn, en zou er enkel nog maar sprake zijn van ‘covid’, aangetoond door zogenaamde PCR-tests?

Wie een beetje verstand heeft, ziet wat er werkelijk aan de hand is!

Bron: WHO
Plandemie

Microsoft vroeg in 2019 een patent aan voor cryptovalutasysteem gekoppeld aan lichaamssensor, met als publicatienummer WO2020060606

“En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.” – Apoc. 13,15-17

De hele lockdown en de dramatische gevolgen betreffende het COVID-19 virus begint toch meer en meer niet zó toevallig te lijken. De economische depressie die eraan zit te komen, zal ongetwijfeld gebruikt worden om een nieuw financieel systeem op poten te zetten, waarbij cash geld wordt verbannen “uit angst voor besmetting via papiergeld”, en omdat het waardeloos zal zijn geworden door massaal bijdrukken onder het mom van ‘overheidssteun’. En laat het nu net Microsoft zijn die vorig jaar een patent aanvroeg voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan een sensor die de lichaamsactiviteit meet. 

Zetten we even alles wat we weten op een rijtje:

 • 2019: Microsoft, waar Bill Gates tot dan toe nog in het bestuur zetelt, vraagt een patent aan voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan een lichaamssensor (hoogstwaarschijnlijk een soort chip). Een cryptovaluta is een digitale munteenheid zoals Bitcoin. Opvallend: het patent heeft publicatienummer WO/2020/060606 of eenvoudiger: 2020 / 6 6 6. Microsoft houd zich al jaren bezig met allerlei projecten met implanteerbare microchips, onder andere voor sterilisatie van vrouwen, een digitale identiteitskaart, enz…
 • 2019: Bill Gates, multimiljardair en pro-abortus-, pro-contraceptie- en pro-klimaatfilantroop (wiens hoogste diploma een middelbaar diploma is) voorspelde wel heel toevallig in een Netflix documentaire dat een dodelijk virus zich vanuit een versmarkt in China over de hele wereld zou kunnen verspreiden.
 • December 2019: het dodelijke COVID-19 virus breekt uit in Wuhan, China, volgens de berichtgeving is het virus afkomstig van een versmarkt.
 • Begin 2020: het virus begint zich te verspreiden over de hele wereld en overal worden landen in lockdown gebracht.
 • Vanaf eind februari 2020: De economie komt tot een stilstand, en stort in. Beurzen crashen. Werkloosheid schiet de hoogte in. Het dieptepunt van de beurscrash komt eind maart. Cash geld wordt meer en meer verbannen uit vrees voor besmetting, en winkels vragen klanten om te betalen met de kaart, om aldus besmetting te vermijden (hoewel men met de vinger ook de pincode moet intoetsen, en iedereen diezelfde toetsen aanraakt).
 • 13 maart 2020: Bill Gates kondigt aan dat hij uit het bestuur van Microsoft stapt, om zich volledig aan zijn filantropie te wijden (klimaatverandering, vaccins, globale gezondheidszorg (lees: abortus en anticonceptie), en educatie).
 • 19 maart 2020: Bill Gates kondigt aan dat hij het coronavirus wil bestrijden met implanteerbare microchips met digitale certificaten, om zo te weten wie immuun is tegen de ziekte en wie het vaccin heeft gekregen (dat er nog moet komen).
 • April 2020: de financiële crisis verergert, ondanks de maatregelen (lees: lapmiddelen) van de overheden.

Feit is ook dat er reeds diverse experimenten zijn met implanteerbare microchips (beter bekend als RFID-chips), die als “portefeuille” dienen voor cryptogeld zoals Bitcoin.

Verder was het ook Nicholas Rockefeller (van de bekende Rockefellerfamilie van bankiers) die in 2006 zei dat in de toekomst alle geld zich in RFID-chips zal bevinden, en dat er geen cash geld meer zal zijn.

Lees meer hierover op Eindtijdklok/financieel.