Vaccinatie

Nieuwe (gewijzigde) Covid-19-boosterprik is in het geheel niet getest

Binnenkort zal de overheid opnieuw brieven sturen naar de bevolking om ze uit te nodigen voor de zoveelste Covid-19-boosterprik. De prik zou aangepast zijn aan de huidig circulerende ‘varianten’. Maar wat men daar niet bij vertelt is dat deze ‘aangepaste prik’ in het geheel niet is getest, net zoals Dr. Mike Yeadon, voormalig Vicepresident van Pfizer, had voorspeld in 2021.

Dr. Joseph Mercola schrijft:

Op 15 augustus 2022 werd het VK het eerste land dat de nieuwe bivalente COVID-booster van Moderna goedkeurde, die zowel het originele brouwsel als mRNA bevat om Omicron-varianten te viseren. De booster is ook ter goedkeuring voorgelegd aan autoriteiten in Australië, Canada en de EU, en er is alle reden om te vermoeden dat deze ook zal worden ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration.

De goedkeuring van de nieuwe booster komt precies op de hielen van wijdverbreide klachten over een gebrek aan vraag naar de vaccins. Moderna moest onlangs 30 miljoen doses van zijn oorspronkelijke COVID-prik weggooien, omdat er geen vraag naar was. “We hebben een groot vraagprobleem”, zei Stéphane Bancel, CEO van Moderna, in mei 2022 tijdens een paneldiscussie op de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Evenzo hebben apotheken, staten en federale instanties in de VS 82,1 miljoen COVID-19 vaccindosissen in de prullenbak gegooid, en om dezelfde reden.

De bivalente booster van Moderna zou “een sterke immuunrespons bieden tegen de Omicron BA.1-variant en de originele Wuhan-stam uit 2020”, die voor de goede orde is uitgestorven en nergens meer in omloop is. BA.1 wordt nu ook zelden gevonden. De onderstaande grafiek5,6 van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention toont de infectieverhoudingen van veel voorkomende varianten. Zoals je kunt zien, worden in de VS infecties nu veroorzaakt door de varianten BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 van Omicron. Deze booster bevat dus twee stammen die niet eens meer relevant zijn.

De situatie is precies hetzelfde in Europa, waar Omicron BA.2, BA.4 en BA.5 de huidige “zorgwekkende varianten” zijn. BA.1 is niet eens een ‘interessante variant’, wat de volgende lagere categorie is. Het staat op de lijst met ‘gedeëscaleerde varianten’, die is gebaseerd op een variant die aan een of meer van de volgende criteria voldoet:8 “(1) de variant circuleert niet meer, (2) de variant circuleert al lange tijd zonder enige impact op de algehele epidemiologische situatie, (3) wetenschappelijk bewijs toont aan dat de variant niet geassocieerd is met enige betreffende eigenschappen.” Kortom, BA.1 is ook in Europa niet van belang, omdat het niet in omloop is en/of omdat het geen ernstige ziekte veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor de originele Wuhan-stam, die al lang niet meer bestaat.

Coronavirussen muteren over het algemeen zeer snel en de mRNA-prikken zijn gebaseerd op een oppervlakte-eiwit (het spike-eiwit), dat het snelst muterende deel van het gehele virus is. Wat gebeurt er als je vaccineert tegen een snel muterend virus? Je moedigt het aan om nog sneller te muteren en immuun-ontwijkende eigenschappen te ontwikkelen. Dit is waar we getuige van zijn geweest sinds het begin van de COVID-prikcampagne, en op dit moment is er geen hoop om het virus ooit in te halen. Erger nog, hoewel varianten tot nu toe zijn geëvolueerd tot mildere stammen, winnen ze in feite het vermogen om antilichamen te ontwijken en zouden ze in theorie van koers kunnen veranderen om meer pathogeen te worden. Dit is met name het geval wanneer een vaccin ‘lek’ is, wat betekent dat het infectie niet volledig voorkomt (wat geen van de COVID-shots doet). Net zoals wanneer je een antibioticum te veel gebruikt dat de bacteriën niet uitroeit, waardoor antibioticaresistente bacteriën kunnen gedijen, kan overmatig gebruik van een lekkend vaccin een virus onder druk zetten om dodelijker te worden.

BA.4 en BA.5 zijn tot nu toe het meest resistent, waarbij BA.5 het immuunsysteem omzeilt, zelfs van mensen met natuurlijke immuniteit.12 Gelukkig lijkt het bij de meeste mensen geen ernstige ziekte te veroorzaken. De conclusie hier is dat als natuurlijke immuniteit had mogen plaatsvinden zonder deze prikken, de pandemie voorbij zou zijn en dat herinfecties bijna onbestaande zouden zijn. In plaats daarvan bevinden we ons nu in een pandemie van gevaccineerden, waarbij de overgrote meerderheid van ernstige COVID-infecties optreedt onder degenen die zijn geprikt. We weten dat Pfizer op de hoogte was van deze mogelijkheid, aangezien “vaccin-geassocieerde verhoogde ziekte (VAED)” wordt vermeld als een “belangrijk potentieel risico” in Tabel 5 op pagina 11 van een document genaamd “5.3.6 Cumulatieve analyse van post-autorisatie Rapporten van ongewenste voorvallen.” Dit document maakte deel uit van de door de FOIA vereiste en gerechtelijk bevolen batch vrijgegeven door de FDA op 1 april 2022.

In Duitsland moeten burgers nu elke drie maanden een booster krijgen om te kwalificeren als ‘volledig gevaccineerd’19, aangezien de snel afnemende immuniteit een geaccepteerd feit is geworden, en dat is waarschijnlijk waar we allemaal naar op weg zijn. Duitsers die niet al hun boosters hebben ontvangen, worden dit najaar onderworpen aan maskermandaten en andere COVID-beperkingen. Dit ondanks diepe kritiek van bedrijven die de status van hun klanten moeten bevestigen.

Deze nieuwe boosters zijn in het geheel niet getest

Dr. Mercola wijst erop dat deze nieuwe gewijzigde injecties in het geheel niet getest werden (terwijl deze waar de bevolking reeds mee werd geïnjecteerd nog tot 2023 experimenteel zijn, en dus nog getest worden!):

Het is belangrijk om te beseffen dat deze “next-gen” boosters geen aanvullende veiligheidstests zullen ondergaan. Ze worden uitgerold onder een nieuwe fast-track-standaard waarbij ingrediënten kunnen worden verwisseld zonder aanvullende tests. Dit is het standaardprotocol voor seizoensgriepvaccins. We gebruiken nu echter een geheel nieuw type en in wezen ongeteste technologie. Het is niet te zeggen of variaties in het spike-mRNA dat wordt geïnjecteerd, enorm verschillende bijwerkingen kunnen veroorzaken. Ze kunnen mogelijk verschillende toxiciteiten hebben, maar dat wordt niet onderzocht. Onthoud ook dat de “werkzaamheid” waarnaar ze verwijzen alleen is gebaseerd op metingen van antilichaamconcentraties, wat ons eigenlijk niets zegt over het vermogen om infectie, ernst van ziekte of overlijden te voorkomen. Waarom? Omdat antilichamen slechts een deel van je immuunrespons vormen, en ze zijn niet eens de belangrijkste. Het is veel waarschijnlijker dat je aangeboren immuunsysteem – je eerste verdedigingslinie – een virus vernietigt voordat je adaptieve immuunsysteem zelfs maar de kans krijgt om te reageren en antilichamen aan te maken. Het is belangrijk om te begrijpen dat geen enkel vaccin uw aangeboren immuunrespons verbetert. Het enige dat vaccins ooit kunnen doen, is uw adaptieve humorale immuunsysteem aanspreken en antilichamen aanmaken. Je aangeboren immuunsysteem heeft T-cellen die virussen direct kunnen doden. Als u een krachtige T-celrespons heeft, bent u beschermd, zelfs als uw antilichamen laag zijn. Antilichamen zijn dus geen noodzakelijke maatstaf voor immuniteit. Antilichaamconcentraties zijn wat een ‘surrogaatuitkomst’ wordt genoemd. Het is een vervanging voor de werkelijke klinische uitkomst. Maar het is op geen enkele manier gelijkwaardig, hoe graag de machthebbers het ook willen. Antilichaamconcentraties kunnen hoog zijn, maar in de echte wereld kunnen meer mensen in het ziekenhuis belanden en sterven – hetzij door de infectie of door de injectie. Kortom, een hoge antilichaamconcentratie is geen garantie voor effectiviteit – en het vertelt ons absoluut niets over veiligheid.

Dit is precies waar Dr. Mike Yeadon, ex-VP van Pfizer, ons voor waarschuwde in april 2021:

En hier is het echte enge deel, wereldwijde regelgevende instanties voor geneesmiddelen zoals de FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administration), het Japanse geneesmiddelenagentschap, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), zijn bijeengekomen en hebben aangekondigd: “…Aangezien aanvullende vaccins zo vergelijkbaar zullen worden beschouwd als degenen die we al hebben goedgekeurd voor toelating tot gebruik in noodgevallen, zullen we de farmaceutische bedrijven niet verplichten om klinische veiligheidsstudies uit te voeren.

En Dr. Yeadon ging verder. Hij zei dat het dan zeer makkelijk wordt om een injectie te maken die dodelijk kan zijn:

Als u een kenmerk wil introduceren dat schadelijk en zelfs dodelijk kan zijn, en u kunt het zelfs afstemmen op ‘laten we het in een gen stoppen dat leverbeschadiging zal veroorzaken over een periode van negen maanden’, of, uw nieren zal doen falen, maar niet voordat je dit soort organisme tegenkomt [dat zou heel goed mogelijk zijn]. Biotechnologie biedt u, eerlijk gezegd, grenzeloze manieren om miljarden mensen te verwonden of te doden.

En Dr. Yeadon kan het, met zijn jarenlange expertise in de farma-industrie, weten! En hij kon geen andere mogelijkheid dan massale depopulatie bedenken:

En aangezien ik geen goedaardige verklaring kan bedenken voor één van de stappen: varianten, aanvullende vaccins, geen regelgevende studies… is het niet alleen dat ik geen goedaardige verklaring kan bedenken. De beschreven stappen en het beschreven scenario, en de noodzakelijke oplossing voor dit valse probleem zal toelaten wat ik zojuist heb beschreven: onbekende en onnodige gensequenties die zonder reden in de armen van potentieel miljarden mensen worden geïnjecteerd.

Ik maak me grote zorgen … dat pad zal worden gebruikt voor massale ontvolking, omdat ik geen goedaardige verklaring kan bedenken.

Dr. Mike Yeadon was zeer duidelijk: de reden dat de overheid iedereen voorliegt, is omdat ze iedereen willen vermoorden.

“En als je erkent dat onze regeringen betrokken zijn bij een belangrijke verifieerbare leugen, zet dan niet gewoon je computer uit om aan tafel te gaan. Hou op. Kijk uit het raam en denk, ‘waarom liegt mijn regering tegen me over zoiets fundamenteels?’ Omdat het antwoord volgens mij is dat ze je met deze methode zullen vermoorden. Ze gaan jou en je gezin vermoorden.

De eugenetici hebben de hefbomen van de macht in handen en dit is een heel kunstzinnige manier om je in een rij te doen staan en iets niet nader gespecificeerd te krijgen dat je zal schaden. Ik heb geen idee wat het werkelijk zal zijn, maar het zal geen vaccin zijn, want je hebt er geen nodig. En het zal je niet doden aan het einde van de injectie, omdat je dat zou zien. Het zou iets kunnen zijn dat een normale pathologie zal veroorzaken, het zal op verschillende tijdstippen zijn tussen vaccinatie en de gebeurtenis [die het moet verdoezelen], het zal mogelijk worden ontkend omdat er op dat moment iets anders in de wereld aan de hand is, in de context waarvan uw ondergang , of dat van uw kinderen normaal zal lijken. Dat is wat ik zou doen als ik 90 of 95% van de wereldbevolking kwijt wilde raken. En ik denk dat dat is wat ze aan het doen zijn.

Dr. Yeadon zei dat hij het niet zeker is dat ze deze manier zullen gebruiken, maar hij kon geen andere logische reden bedenken voor deze vaccinatie, en het is voor wereldleiders ook makkelijker, omdat er geen bloedvergieten aan te pas komt.

Mensen kunnen niet omgaan met dit niveau van kwaad, maar de Sovjets, Hitler en Mao laten zien dat het mogelijk is.

Het is me volkomen duidelijk geworden, zelfs als ik met intelligente mensen, vrienden, kennissen praat … en ze kunnen zien dat ik ze iets belangrijks vertel, maar ze komen op het punt waarop ik zeg: ‘je regering liegt tegen je op een manier die zou kunnen leiden tot uw dood en die van uw kinderen,’ en ze kunnen er niet mee beginnen. En ik denk dat misschien 10% van hen begrijpt wat ik zei, en 90% van hen begrijpt het niet omdat het te moeilijk is.

En mijn zorg is dat we dit gaan gaan verliezen, omdat mensen niet zullen omgaan met de mogelijkheid dat iemand zo kwaadaardig is…

Bron: Infowars

Vaccinatie

Luguber: balsemer in de VS vindt bizarre ‘eiwitproppen en -draden’ in aders van de lichamen van overleden Covid-gevaccineerden

OPGELET: Niet voor gevoelige lezers (wie hier niet tegen kan: niet verder lezen).

Mike Adams van Natural News toonde in de Alex Jones Show live enkele stalen met zogenaamde ‘proteïnedraden of proppen’ uit de aderen van overleden Covid-gevaccineerden, bekomen via een balsemer die daarmee naar buiten durft komen. Op Naturalnews werden veel meer gedetailleerde foto’s gepost. Het zijn géén bloedproppen of aderen (want ze zijn geelachtig tot wit en bevonden zich in de aderen), de structuren zijn rubberachtig en rekbaar en bevatten soms stukjes die lijken op grafeenoxide. Adams vermoedt dat het lichaam door het vaccin (via het geïnjecteerde mRNA dat zich eventueel inbedt in ons DNA) geïnstrueerd wordt om deze eiwitstructuren aan te maken. Sommige structuren zijn zo dik als een vinger en verstoppen dan ook volledig de ader of arterie, met necrose of de dood tot gevolg. Een gruwelijke realiteit die naast de vele andere vaccinatieletsels (bloedproppen, orgaanfalen,…) mee verklaring biedt voor de nu in de media gehypte ‘Plotse Volwassen Sterftesyndroom’ (SADS: Sudden Adult Death Syndrome; een zogenaamd “syndroom” waarbij het overlijden plots is en de oorzaak zogezegd “niet kan worden aangetoond”).

Artikel van 8 juni in Mail Online: “Gezonde jonge mensen sterven plots en onverwacht van een mysterieus syndroom.”

Gisteren verscheen Mike Adams van Natural News op de Alex Jones Show waar hij live met een microscoop aan het publiek bizarre draadachtige klonters toonde aan de kijkers. Daarna publiceerde Natural News exclusief een reeks labo microscopiefoto’s van die bizarre ‘klonters’ die nu routinematig worden gevonden in volwassen personen die “plots stierven”, gewoonlijk x aantal maanden nadat ze hun experimentele covid-vaccinaties ontvingen. Dit zijn in geen geval normale bloedproppen of klonters. Deze zogenaamde ‘klonters’ zijn extreem groot, lang, complex en bevatten herhalende structurele elementen die duidelijk geconstrueerd waren in het bloed van de slachtoffers die stierven van deze proppen. Ze werden gehaald uit patiënten binnen enkele uren na overlijden. Ze zijn niet het resultaat van post-mortem bloedstolling; het zijn structuren die gevonden worden in bloedvaten en arteriën tijdens het uitspoelen van de aderen tijdens de balseming. Het is zeker géén gestold bloed.

Adams wenst Dr. Jane Ruby – die vaak in de Stew Peters Show verschijnt – te bedanken die hen in contact bracht met de balsemer Richard Hirschman die hen voorzag van deze proppen of klonters. Hirschman die op een gegeven moment zijn uitleg kwam doen in de Alex Jones Show, vertelde dat om het lichaam te balsemen (en op te baren), het bloed wordt gedraineerd en de bloedbaan wordt schoongemaakt. Het is op dat moment dat die bizarre draden en proppen tevoorschijn komen uit de aderen van de covid-gevaccineerde overledene. Hirschman zegt dat hij dit vóór de covid-vaccinatie van start ging nog nooit had gezien.

Dr. Hirschman aan het woord.

Deze structuren vertonen de volgende schokkende eigenschappen:

 • Ze zijn taai, vezelig en veerkrachtig en vertonen materiaaleigenschappen die vergelijkbaar zijn met kleine elastiekjes.
 • Ze bestaan uit vele strengen van kleine, vezelige strengen.
 • Deze vezelachtige strengen (zie de allerlaatste fotoset hieronder) vertonen herhalende patronen van schubachtig ontwerp, alsof het lichaam is geprogrammeerd om een nieuwe organen te bouwen.
 • Er zijn vreemde kristallijne structuren gevonden op deze stolsels, die transparant zijn en bestand zijn tegen normale gramkleuringstechnieken.

Context door Mike Adams:

 • Ik heb deze “bloedstolsel” -monsters ontvangen van een gerenommeerde balsemer (Richard Hirschman) die actief is op het gebied van balsemen en die heeft bevestigd dat dit geen bloedvaten of andere weefsels zijn. Het zijn structuren die tijdens balsemprocedures uit de bloedvaten zijn geëvacueerd.
 • Ik heb deze monsters gekleurd met behulp van standaard gramkleuringstechnieken die worden gebruikt voor microbiologie om het structurele contrast tijdens microscopie te verbeteren. Een van de onderstaande monsters – het meer gelige monster – was alleen gekleurd met jodium, geen violetkleurige vlekken.
 • De monsters werden vervolgens gewassen met ethylalcohol en bereid op objectglaasjes met behulp van standaard weefselmonsterbereiding voor microscopie. De microscoopvergroting varieert van 20x tot 1500x, afhankelijk van onderstaande foto. Vergrotingen worden bij elke fotoset aangegeven.
 • Ik blijf in het bezit van deze monsters en kan deze foto’s desgewenst reproduceren. Elke bekwame laboratoriummicroscopie-operator zou deze foto’s kunnen reproduceren met dezelfde stalen.
 • Mijn beschrijvingen hieronder zijn slechts mijn eigen waarnemingen en zijn niet bedoeld om zekerheid te geven over de stoffen die worden geïdentificeerd. Als ik het bijvoorbeeld heb over ‘biocircuits’ of ‘nanodraden’, kan ik niet bevestigen dat dit structuren zijn die daadwerkelijk zijn ontworpen voor biocircuits. Ze lijken alleen op structuren die op een dergelijk doel lijken te wijzen, maar verder onderzoek zou nodig zijn om deze waarnemingen te bevestigen

Bijkomende opmerking: de foto’s tonen in dit geval gedroogd weefsel. De foto’s zijn hier te bekijken.

Set 5 toont een staal dat gekleurd werd met Iodine, en waarop precies grafeenoxide te zien is. We tonen de foto’s met vergroting 20x; 100x en 500x.

Set 7 laat precies een soort nanodraad zien, met schubben erop… (neen, het is géén haar):

20x vergroting
100x vergroting
200x vergroting
1000x vergroting

Dit zijn geen bloedcellen of geklonterd bloed: dit zijn proteïnestructuren. Deze structuren die circuleren in het bloed en na verloop van tijd groter worden, worden duidelijk gemaakt door de lichaamscellen zelf. In de cellen in het lichaam maken het mRNA, tRNA met daaraan een aminozuur) en de ribosmomen een eiwit of proteïne aan. De info op het mRNA geeft de info voor het te vormen proteïne. We weten niet wat er in de vaccins zat; welke info op de ingespoten mRNA of DNA (in geval van adenovirusvectorvaccins) stond. Dat kan iets totaal anders geweest zijn dan het zogenaamde “spike-eiwit”. Dat mRNA kan natuurlijk ook gemuteerd zijn. We weten het niet.

Adams vreest dat misschien alle covid-gevaccineerden deze structuren kunnen aanmaken of aan het aanmaken zijn. Wij zijn daar niet zeker van: het kan slechts een % van de gevaccineerden zijn die een vaccin kregen van een bepaalde partij.

Maar het is op z’n minst zorgwekkend te noemen. Gevaccineerden kunnen met tal van problemen te maken krijgen, die niet noodzakelijk (door artsen etc.) gelinkt worden aan het vaccin, maar wel te wijten zijn aan en falend immuunsysteem door dat vaccin: kanker, orgaanfalen, hepatitis (bij kinderen vooral opvallend); enz…. maar ook andere problemen zoals bloedproppen en nu ook eiwitproppen/draden… Enkel God weet wat dat vaccin nog allemaal kan uitrichten. Maar wij zijn ervan overtuigd dat mirakels de wereld nog niet uit zijn, en dat God ook mensen kan genezen van de akelige gevolgen van dit smerig vaccin, voor diegenen die nederig en berouwvol tot Hem naderen.

Een arts in de VS noemde het een gigantische humanitaire ramp; maar het is geen ramp maar een gruwelijk wereldwijd experiment waarbij Joseph Mengele verbleekt in het niet.

En nog iets opvallend: Deagel.com, een Amerikaanse militaire inlichtingenwebsite, “voorspelde” in 2017 dat de populatie van de VS tegen 2025 (dus binnen 3 jaar) met 78% (bijna 80 of 4/5) zou gereduceerd zijn, van 316 miljoen inwoners naar slechts 69 miljoen… De optie “voorspelling” werd in april 2021 verwijderd, daags voordat het experimenteel Covid-vaccin beschikbaar werd voor alle 16 plussers in de VS.

Bron: Infowars

Vaccinatie

Toename in hartproblemen door Covid-19-vaccinatie; bijna 40.000 vaccinatiedoden gemeld in Europa

Klinische pathologen hebben samen met forensische pathologen aan de Yale Universiteit van Michigan een wetenschappelijke paper in een medisch tijdschrift gepubliceerd waarin ze bevestigen dat de tweede dosis van het experimentele Covid-19-vaccin verantwoordelijk was voor de dood van twee tieners. In november vorig jaar berichtte Free West Media dat er op één maand tijd zeker 69 topsporters of atleten problemen kregen met hun hart. En de reguliere (propaganda) media doet er ondertussen alles aan om enerzijds hartaandoeningen door het vaccin te minimaliseren, en anderzijds het te normaliseren door andere oorzaken te noemen, zoals een stijgende energiefactuur.

De gerenommeerde cardioloog Dr. Peter McCullough waarschuwde dat “ouders en kinderen moeten weten dat er meer sterfgevallen zullen zijn”.

De autopsieën van de twee jongens, wiens namen en woonplaatsen geheim werden gehouden, werden bestudeerd in een publicatie in het medisch tijdschrift Archhives of Pathology & Laboratory Medicine. De twee tienerjongens werden respectievelijk 3 en 4 dagen na de tweede dosis van het Pfizer-BioNTech Covid-vaccin dood teruggevonden in hun bed. Onderzoekers vonden dat de fatale myocarditis diagnose niet typisch was, en meer leek op toxische cardiomyopathie. “De microscopische onderzoeken toonden kenmerken aan die lijken op catecholamine-geïnduceerde letsels, niet typsiche myocarditis pathologie.” De onderzoekers gaven aan dat een cytokinestorm mee een rol heeft gespeeld.

Hartspierontstekingen zijn in stijgende trend bij jonge atleten of topsporters. In één maand tijd stuikten zeker 69 atleten in mekaar na de Covid-19-vaccinatie. Sommigen hebben beperkingen voor het leven, anderen stierven. De media doen er alles aan om te ontkennen dat topsporters problemen krijgen, maar de individuele nieuwsberichtgevingen omtrent de gevallen kan men niet ontkennen. Zo zei Jérémy Cardy, een Franse toptenisser, in september vorig jaar dat hij spijt heeft van zijn vaccinatie, omdat hij nu een reeks gezondheidsproblemen heeft.

Ook in België kregen jonge renners hartproblemen na de vaccinatie.

Ook bij jongeren en kinderen zijn er meer en meer hartproblemen. Hieronder een geval van een 6-jarige jongen, Milo Edberg, uit Minnesota, die myocarditis kreeg na zijn Pfizer-vaccin.

Zo zijn er talloze kinderen en jongeren, maar alles wordt in de media doodgezwegen, om dat verdomde vaccin maar te blijven verdedigen en promoten!

In april hadden ze in de VS over een periode van 4 maanden reeds evenveel gemelde doden als de voorbije 13 jaar.

De grafiek van aan vaccinatie gelinkte en aan het Amerikaanse VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System -Vaccinatiebijwerking rapporteringssysteem) gemelde doden ziet er momenteel zo uit:

De vaccinatiedoden in de VS op jaarbasis vanaf 1990.

In september vorig jaar kwam een klokkenluiderverpleegster nog naar buiten met haar openbaring dat ze in het ziekenhuis onder druk worden gezet om vaccinatiebijwerkingen en -doden niet aan VAERS te rapporteren….

Ondertussen werden in de VS aan VAERS reeds 23.615 officiële doden gemeld, dat is meer dan het dubbele van alle andere vaccinatiedoden gecombineerd sinds het jaar 1990 (9524)!

Een volledig overzicht van de gegevens kan gevonden worden op Vaersanalysis.info.

Bij de Europese officiële database van de vaccinatiebijwerkingen EudraVigilance, werden voor het vaccin van Pfizer intussen meer dan 57.541 hartaandoeningen gemeld, inclusief ruim 2500 overlijdens. In totaal reeds 17.578 doden door het vaccin. Voor Moderna staat de teller reeds op 11.008 doden. En dit zijn slechts de ‘officiële cijfers’… De werkelijke aantallen zijn natuurlijk een pak groter.

In een normale situatie was de vaccinatie door het zo hoog aantal bijwerkingen allang stilgelegd, maar nu gaat het maar door, onder een vloed van propaganda door de overheid, in samenwerking met de media. Ondertussen is men in België begonnen met het ‘boosteren’ van de jongeren!

Om de enorme toename in hartaandoeningen door de Covid-vaccinatie bij gewone mensen te verdoezelen, suggereert men sinds eind vorig jaar in de reguliere propagandamedia een hele reeks andere oorzaken, zoals klimaatverandering, ‘pandemische angst’, lockdowns, de stijgende energiefactuur, het weer, teveel vrijheid, en nog een aantal andere bizarre redenen. Het krijgen van een hartaandoening wordt door de reguliere media op die manier genormaliseerd. Maar dat je van het Covid-vaccin iets aan je hart zou krijgen, dat is zéér zeldzaam, zoniet onbestaande! Verder wordt nog de leugen verspreid dat de kans dat je iets aan je hart krijgt door Covid veel groter zou zijn, dan door de vaccinatie, om toch maar weer nog eens het vaccin te promoten!

Bron: Infowars, Naturalnews, Vaccineimpact

Vaccinatie

Wetenschappelijke publicatie op Global Research van 21/11: ‘Hoe hoger vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte’

Een nieuwe Duitse studie door Prof. Dr. Rolf Steyer en Dr. Gregor Kappler die gepubliceerd werd op Global Research, toont duidelijk het verband tussen de vaccinatiegraad en de oversterfte.

In de inleiding van het artikel zeggen de wetenschappers:

De correlatie tussen de oversterfte in de deelstaten (in Duitsland, nvdr.) en hun vaccinatiegraad, gewogen met het relatieve aantal inwoners van de deelstaat, bedraagt 0,31. Dit aantal is verrassend hoog en zou negatief zijn als vaccinatie de sterfte zou verminderen. Voor de beschouwde periode (week 36 tot en met week 40, 2021) geldt: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte. Met het oog op de komende beleidsmaatregelen om het virus terug te dringen, is dit cijfer zorgwekkend en behoeft nadere toelichting bij het nemen van verdere beleidsmaatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Ze haalden hun data van STatist Federaal Bureau en het Koch Instituut en produceerden volgende grafiek:

Hier zie je de sterftegraad per Duitse deelstaat en de vaccinatiegraad (beiden in %). De grootte van de punten toont de grootte van de relatieve populatie in de betreffende staat.

De onderzoekers interpreteerden hun resultaat als volgt:

De correlatie is +0,31, is verbazingwekkend hoog en vooral in een onverwachte richting. Eigenlijk zou deze negatief moeten zijn, zodat men zou kunnen zeggen: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager de oversterfte. Het tegenovergestelde is echter het geval en dit moet dringend worden verduidelijkt. Oversterfte kan in alle 16 deelstaten worden waargenomen. Het aantal door de RKI gerapporteerde Covid-sterfgevallen in de beschouwde periode vertegenwoordigt consequent slechts een relatief klein deel van de sterfte en kan vooral de kritische feiten niet verklaren: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte.

De meest directe verklaring is: 1. Volledige vaccinatie verhoogt de kans op overlijden.

De wetenschappers gaven nog twee andere mogelijke verklaringen voor die oversterfte. Van verklaring nummer 2 gaven ze zelf toe dat die niet zeer plausibel is.

2. Hoe hoger het aandeel ouderen, hoe hoger de vaccinatiegraad en de oversterfte. Daarom correleren vaccinatiegraad en oversterfte ook. (Deze verklaring is echter niet erg aannemelijk, aangezien het aandeel ouderen dan tussen 2016-2020 enerzijds en 2021 anderzijds aanzienlijk zou zijn veranderd.)

3. Hogere vaccinatiepercentages worden bereikt door verhoogde stress en angst in de betreffende deelstaat en dit laatste leidt tot meer sterfgevallen.

Ook verklaring nummer 3 lijkt ons niet erg aannemelijk. Maar wetenschappers zijn nu eenmaal verplicht om diverse mogelijke verklaringen te bieden (hoe onwaarschijnlijk die ook zijn), want anders zouden ze wel eens als “antivaxxer” kunnen bestempeld worden.

Bron: Global Research

Vaccinatie

WHO: “Tijd om verplichte vaccinatie in Europa te overwegen”

De uitvoerend directeur van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voor Europa heeft gisteren gezegd aan Sky News dat het “tijd is om verplichte Covid-19-vaccinatie te overwegen voor heel Europa”. Wat stond er ook alweer in fase 5 (november ’21 – maart ’22) van de tijdslijn van de Grote Reset? “Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.”

Robb Butler vertelde woensdag aan Sky News dat het tijd was “om die conversatie te houden van zowel een individueel als populatie-gebaseerd perspectief.” Hij noemde het “een gezond debat om te houden.”

De WHO kondigde begin november aan dat Europa “in het epicentrum” van de Covid-p(l)andemie was, en dat er komende winter zo’n 2 miljoen mensen zouden kunnen sterven. Europa heeft echter één van ’s werelds hoogste vaccinatiegraden, zo blijkt uit de gegevens van Our World in Data.

Frankrijk, Duitsland en het VK hebben een vaccinatiegraad van 60-70%; Nederland, België, Italië en Ierland een vaccinatiegraad van 70-80% en Spanje en IJsland een vaccinatiegraad van 80-90%.

Dit zijn de landen waar 70-80% van de bevolking zeker één dosis heeft gekregen:

Enkel Spanje en China, Chili doen het nog beter met 80-90%.

In heel Europa is in totaal “slechts” 57% van de bevolking ‘volledig gevaccineerd.’ Het zijn vooral de Oostblok-landen die wat achter lopen. Ze willen dat aantaal uiteraard omhoog krijgen naar 100%.

Het vaccin is reeds verplicht voor de hele bevolking in Oostenrijk, Indonesië, Micronesië en Turkmenistan. Vooral opvallend voor Oostenrijk: de vaccinatie werd verplicht gesteld door kanselier Schallenberg, die niet door de bevolking werd verkozen; hij is namelijk de plaatsvervanger van kanselier Sebastian Kurz die is moeten aftreden omwille van vermeende schandalen. Weigering van vaccinatie in Oostenrijk (verplicht tegen 1 februari) kan leiden tot zware boetes of zelfs gevangenisstraf.

Bron: RT

Vaccinatie

Spaans Ministerie van Volksgezondheid geeft toe dat geen enkel lab in het land beschikt over het geïsoleerd SARS-CoV-2 virus

In een reactie op een verzoek op grond van de Transparantiewet (2013), erkende het ministerie van Volksgezondheid in Spanje dat “het geen SARS-CoV-2-cultuur heeft” noch een “register van laboratoria met kweek- en isolatiecapaciteit voor testen. ” Het antwoord legde ook alle verantwoordelijkheid voor diagnoses en behandelingen bij gezondheidswerkers en erkende dat “tests op zich meestal niet voldoende zijn om de ziekte te bepalen.”

Op 30 september meldde El Diestro: “die ‘tests’ die zijn gebruikt om beslissingen te rechtvaardigen die zijn genomen over opsluitingen, sluitingen, isolaties, behandelingen van patiënten, vaccinatie en dictatoriale maatregelen die gericht zijn op het beëindigen van de vrijheden van iedereen, ‘zijn meestal niet voldoende om de ziekte te bepalen’, aldus het ministerie van Volksgezondheid.”

In mei 2021 publiceerde The Exposé een artikel met de titel ‘Honderden FOI’s onthullen dat gezondheids-/wetenschappelijke instellingen over de hele wereld geen bewijs hebben van COVID-19-isolatie/-zuivering, waar dan ook, ooit‘. Op dat moment was de status van verzoeken aan de Spaanse autoriteiten als volgt:

Op 15 februari 2021 diende Kepa Ormazabal een verzoek om vrijheid van informatie in met betrekking tot isolatie of zuivering van het fantoom-“virus” bij het Baskenland (Spanje) kantoor van de President en het Ministerie van Volksgezondheid en alle afhankelijke instellingen. Maanden later schreef Kepa: “Volgens de wet hebben ze 30 dagen om te reageren; 60 als de vraag bijzonder complex is. Het is vandaag 2 mei en ik heb niets van ze gehoord.”

Op 30 maart 2021 diende Kepa Ormazabal opnieuw een FOI-verzoek in om het fantoom “virus” opnieuw te isoleren/zuiveren bij het Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Hogere Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek). Maanden later schrijft Kepa: “Nogmaals, ze hebben niet gereageerd en daarom weigeren ze met hun stilzwijgen toegang tot de informatie die ze mogelijk hebben met betrekking tot mijn vraag.”

“De CSIC en de Baskische regering zijn openbare instellingen en moeten zich daarom houden aan de wet van transparantie, goed bestuur en toegang tot openbare informatie. Artikel 20.4 van deze wet bepaalt dat, indien er na 30 dagen geen reactie van het openbaar bestuur is, dit stilzwijgen moet worden begrepen in die zin dat het verzoek om toegang tot de gevraagde openbare informatie is afgewezen.”

Sinds ons vorige artikel, op 22 juli 2021, hebben La Asociación Liberum (Liberum Association); Biólogos por la Verdad (Biologen voor de Waarheid); en een individueel persoon een verzoek ingediend bij het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid om openbare informatie over het SARS-CoV-2-virus. In het verzoek werd onder meer gevraagd om een monstercultuur van het virus die onafhankelijk getest kon worden.

De autoriteiten ontvingen het verzoek op 10 augustus en volgens de Transparantiewet had het Ministerie van Volksgezondheid een maand om te reageren. Zij gaven hun reactie, inclusief de bovenstaande verklaringen, op 8 september 2021, die HIER (Spaans) te vinden is.

Dit is een belangrijk fragment uit de verklaring van het Ministerie van Volksgezondheid:

“Het ministerie van Volksgezondheid heeft geen SARS-CoV-2-cultuur om te testen, en het heeft geen register van laboratoria met kweek- en isolatiecapaciteit om te testen.

Met betrekking tot de diagnostische tests van SARS-COV-2, en in het algemeen, met kwesties in verband met de SARS-Cov-2-pandemie, werkt het ministerie van Volksgezondheid met de bovengenoemde documenten, die worden bijgewerkt volgens de epidemiologische behoefte, om een beslissing mogelijk te maken met betrekking tot de beheersing van de pandemie, en de verspreiding van informatie aan derden die deze in hun specifieke omgeving kunnen gebruiken. In die zin blijven de meest conceptuele en definitiekwesties meer in academische en onderwijsomgevingen, waarbij het ministerie van Volksgezondheid een meer secundaire rol speelt en niet in zijn macht handelt over deze kwesties.

Ten slotte is de evaluatie van patiënten met betrekking tot hun gezondheidstoestand, of het nu COVID-19 is of een andere ziekte of pathologie, de verantwoordelijkheid van de referentiegezondheidswerkers. De tests op zichzelf zijn meestal niet voldoende om de ziekte vast te stellen, en vereisen een deskundige evaluatie van de persoon die is getest.

Dus samengevat: geen enkel lab heeft het zogenaamde SARS CoV-2-virus geïsoleerd. Als men het virus niet heeft geïsoleerd, en dus het genoom ervan niet heeft, hoe kan men dan testen op dat virus en er een vaccin tegen maken?

Moet er nog zand zijn?

Bron: The Exposé

Vaccinatie

Richting 0 immuniteit: rapport suggereert dat volledig gevaccineerden langzaam immuniteit verliezen en op langere termijn een aandoening krijgen die lijkt op AIDS (verworven immunodeficiëntiesyndroom )

Een explosief rapport gepubliceerd door de Britse website ‘The Exposé’ heeft als titel: “Een vergelijking van officiële regeringsrapporten suggereert dat de volledig gevaccineerden Acquired Immunodeficiency Syndrome ontwikkelen.” Omdat dit wordt veroorzaakt door de covid-injecties, noemt Mike Adams van Natural News het ‘geïnjecteerd immunodeficiëntiesyndroom’ of ‘IIDS’.

The Exposé legt uit, na een gedetailleerde analyse van de UK PHE Vaccine Surveillance data:

De laatste cijfers van het UK PHE Vaccine Surveillance Report over Covid-gevallen laten zien dat dubbel gevaccineerde 40-70-jarigen 40% van hun immuunsysteem hebben verloren in vergelijking met niet-gevaccineerde mensen. Hun immuunsysteem verslechtert met ongeveer 5% per week (tussen 2,7% en 8,7%). Als dit zo doorgaat, zullen 30-50-jarigen tegen Kerstmis 100% aantasting van het immuunsysteem hebben, geen virale verdediging meer hebben en zullen alle dubbel gevaccineerde mensen boven de 30 hun immuunsysteem in maart volgend jaar hebben verloren.

Volgens de trend die door de huidige data wordt weergegeven, voegt The Exposé eraan toe:

Iedereen boven de 30 zal binnen 6 maanden 100% van zijn volledige immuunvermogen (tegen virussen en bepaalde vormen van kanker) hebben verloren. 30-50-jarigen zullen het vóór Kerstmis kwijt zijn. Deze mensen zullen dan effectief een volledig verworven immunodeficiëntiesyndroom hebben en de NHS (Nationale Gezondheidsdienst (in het VK), of anders gezegd: het gezondheidssysteem) vernietigen.

Boostershots versnellen de vernietiging van het immuunsysteem verder, wat verklaart waarom 90% van de ziekenhuisopnames in ten minste één van de Amerikaanse ziekenhuizen onder gevaccineerde personen waren, volgens een nieuwe klokkenluider die naar voren is getreden via The Highwire.

De dalende immuunrespons onder vaccinslachtoffers betekent dat het aantal sterfgevallen door kanker – en door veelvoorkomende infecties zoals winterverkoudheid en griep – de komende zes maanden omhoog zal schieten. Het is tenslotte een volledig functionerend immuunsysteem dat kanker onder controle houdt en voorkomt dat veelvoorkomende wildtype ziekteverwekkers schade aanrichten in het hele lichaam.

De immuunfunctie wordt ondersteund en versterkt door vitamine D, zink en andere essentiële voedingsstoffen, en dat is precies waarom de pro-genocidemedia en zogenaamde “wetenschappelijke” tijdschriften voeding (evenals ivermectine) aanvallen. Een tekort aan voedingsstoffen schaadt de immuunfunctie, daarom worden mensen met een vitamine D-tekort veel vaker ziek dan anderen. En nu vaccins de immuunfunctie letterlijk met de week vernietigen, hebben we de opzettelijke afname van de menselijke immuunfunctie gecombineerd met voedingstekorten en kunstmatige beperkingen op medische interventies die levens kunnen redden.

De enige plausibele verklaring voor dit alles is dat de vaccins inderdaad een depopulatiemiddel zijn, en dat ze functioneren door het immuunsysteem van een slachtoffer te vernietigen, waardoor ze worden gedood door kanker of gewone infecties. Onlangs nog stierf de “volledig gevaccineerde” ex Minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Colin Powell (zogezegd) aan Covid.

Zoals AIDS-patiënten heel goed weten, kunnen personen die lijden aan een sterk onderdrukte immuunfunctie worden gedood door een lichte winterverkoudheid of grieppathogenen die normaal gesproken geen enkel risico vormen voor een gezond persoon.

Het kwaadaardige genie in dit ontvolkingsplan is dat door vaccins veroorzaakte sterfgevallen door immuunvernietiging nooit aan het vaccin zelf zullen worden toegeschreven. Degenen die aan kanker overlijden nadat vaccins hun immuunsysteem hebben vernietigd, worden geregistreerd als sterfgevallen door “kanker”, niet als sterfgevallen door vaccins. En degenen die sterven aan gewone verkoudheden of influenzastammen zullen worden beschreven als zijnde geïnfecteerd met “supergriep” -stammen die natuurlijk – zo zal men zeggen – veroorzaakt zullen zijn door de niet-gevaccineerden.

Om het nog erger te maken, worden verpleegsters en ziekenhuismedewerkers met natuurlijke immuniteit nu ontslagen van hun baan omdat ze weigeren spike-eiwitinjecties te nemen. Dit veroorzaakt ernstige personeelstekorten in sommige gebieden (zoals New York), en we zijn nog niet eens in het griepseizoen. Zodra de vitamine D-spiegels dalen tijdens de donkere, koude maanden december, januari en februari, is het zeer waarschijnlijk dat ziekenhuizen in een personeelscrisis geraken op precies hetzelfde moment dat de golf van immuungecompromitteerde vaccinslachtoffers begint.

De reden waarom ze willen dat 100% van het publiek wordt gevaccineerd, is dat er geen controlegroep is om te vergelijken met de gevaccineerden. Zolang er een controlegroep van niet-gevaxte mensen bestaat, kan de sterfte die gepaard gaat met vaccininjecties niet onder het tapijt worden geveegd. In feite is er, zoals Alex Berenson nu meldt, een oversterfte na vaccinatie in Schotland en in heel Duitsland (en elders ook).

Bron: Naturalnews

Vaccinatie

Sciensano geeft aan vzw Hippocrates toe dat inhoud van Covid-19-vaccin “deels geheim” is

Foto: pixabay (publiek domein).

In een brief van Sciensano (de Belgische “federale wetenschappelijke instelling en het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid van België”, die zich momenteel bezighoudt met het bijhouden van de ‘corona-‘ en ‘vaccinatiecijfers, en waarvan veearts ‘viroloog’ Steven van Gucht de spreekbuis voor Vlaanderen is) aan vzw Hippocrates, een samenwerking van artsen en zorgverleners die zich kritisch opstellen tegenover de coronamaatregelen en de Covid-19-vaccins, geven ze toe dat de inhoud van het Covid-19-vaccin “deels geheim” is.

In een video die op de website van vzw Hippocrates werd gepubliceerd naar aanleiding van de vaccinatie van de jongeren, wordt de brief geciteerd die de vzw van Sciensano ontving omtrent de Covid-19-vaccinatie. Daarin staat:

Wat de precieze samenstelling van het vaccin betreft, zie ik niet in hoe deze informatie – die zeer technisch en deels geheim is – de ‘geïnformeerde’ toestemming van de patiënt zou kunnen bevorderen. Het lijkt me dat jullie op de eerste rij staan om de literatuur over de gezondheid van de patiënt te promoten en vorm en inhoud geven aan diens geïnformeerde toestemming, hen terugsturen naar een wetenschappelijke website lijkt me niet overeen te stemmen met de medische deontologie.

Sciensano geeft daarmee dus expliciet toe dat

 • er dingen in het vaccin zitten die niet op de officieel vrijgegeven ingrediëntenlijst staan;
 • het effectief gaat om een experiment (want er wordt gesproken over geïnformeerde toestemming);
 • men de patiënt niet moet verwijzen naar wetenschappelijke websites waar meer informatie te vinden is over dat vaccin.

Verder heeft de Orde van Geneesheren op 23 juni 2021 een nieuwe deontologische regel gepubliceerd, die stelt dat alle artsen de mensen moeten overtuigen om zich te laten vaccineren!

De vzw Hippocrates, die uiteraard tegen dit vaccin is, heeft inmiddels ook Alexander De Croo in gebreke gesteld, vanwege zijn harde taal richting de niet-gevaccineerden.

Bron: vzw Hippocrates

Vaccinatie

Amerikaanse klokkenluider zegt dat vaccinatiedoden als ‘niet gevaccineerde coronadoden’ worden geregistreerd; vaccins zitten volgens collega ‘vol shit’

Volgens klokkenluiders van het Amerikaans ministerie van Volksgezondheid (Department of Health and Human Services) is er een federale samenzwering om wijdverbreid letsel en overlijden veroorzaakt door de experimentele Covid-19-vaccins te onderdrukken. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben een reeks misleidende codeerregels opgesteld die ziekenhuizen moeten volgen. Deze regels stellen artsen in staat om ernstige ziekte en overlijden bij recent gevaccineerde personen verkeerd te classificeren, in plaats daarvan te coderen als een niet-gevaccineerd covid-geval of een niet-gevaccineerd covid-overlijden.

In de afgelopen acht maanden zijn meer dan 600.000 medische noodgevallen en meer dan 14.000 sterfgevallen gedocumenteerd door het Vaccin Adverse Events Reporting System (VAERS). De meeste van deze verwondingen treden op binnen de eerste twee weken na vaccinatie. De CDC-regels classificeren bijna al deze problemen als niet-gevaccineerde Covid-gevallen en sterfgevallen, omdat een patiënt pas veertien dagen na de tweede dosis als “volledig gevaccineerd” wordt beschouwd volgens de CDC-regels. Door ziekenhuisgegevens op deze manier te verdoezelen, kan de CDC valselijk de gegevens gebruiken als propaganda om te beweren dat de niet-gevaccineerden een gezondheidscrisis veroorzaken, terwijl het medische systeem feitelijk wordt ontworpen om alle sterfgevallen en verwondingen veroorzaakt door de vaccins te verdoezelen.

Nu komt een federale klokkenluider van het ministerie van Volksgezondheid naar voren met nieuw getuigenismateriaal over deze samenzwering. Jodi O’Malley, een geregistreerde verpleegster bij HHS, nam contact op met Project Veritas om te laten zien hoe het experimentele Covid-vaccin “niet doet waarvoor het bedoeld is”. (Dit gaat ervan uit dat de bedoelingen achter het vaccin in de eerste plaats goed waren.)

In het interview zegt O’Malley dat de overheid geen vaccinatiedata verzamelt, en aarzelt om het vrij te geven. “Hoe kunnen we dan zeggen dat dit veilig is en goedgekeurd voor gebruik?” Verder worden opnamen besproken van dokters in haar door de overheid gerunde faciliteit, die toegeven dat de vaccins “vol shit” zitten.

O’Malley nam haar gesprekken op in de DHHS spoedafdeling met Dr. Maria Gonzales, Dr. Dale McGee en geregistreerde verpleegster Deanna Paris.

O’Malley vertelde Gonzales: “Dus hoe komt het dat we na 18 maanden geen onderzoek hebben gehad? Vind je dat niet raar?”

Gonzales antwoordde: “Ja- het is verdacht.”

O’Malley zei: “Het is super raar.”

McGee verklaarde: “Het is niet dat het niet is gedaan. Het is niet gepubliceerd, daarom.”

Gonzales zei: “Het is waarschijnlijk niet gedaan omdat de regering niet wil laten zien dat het verdomde vaccin vol shit zit.”

In een ander gesprek zei Paris: “Het is jammer dat ze [de regering] mensen [met COVID] niet behandelen zoals ze zouden moeten. Ik denk dat ze willen dat mensen doodgaan.”

O’Malley vroeg: “Hoeveel heb je er gezien die hier zijn ingeënt?”

Paris antwoordde: “Die ziek werden van de bijwerkingen? Heel veel.”

O’Malley zei: “Veel!”

Paris verklaarde: “Heb jij het ook gezien?”

O’Malley voegde toe: “Ja, en ik heb zoiets van, wie schrijft de VAERS-rapporten?”

Paris zei: “Niemand, want het duurt meer dan een half uur om dat verdomde ding te schrijven.”

Met veel risico voor zichzelf, besloot O’Malley eindelijk naar voren te komen nadat een collega van haar die niet wilde worden geprikt daartoe werd gedwongen, ook al druiste het rechtstreeks in tegen haar oprechte religieuze overtuigingen. Deze persoon werd ongeveer twee weken nadat ze een prik had gekregen ernstig ziek en was in de 18 maanden voorafgaand aan haar werk als niet-gevaccineerd persoon op de IC nooit één keer ziek geworden. Pas nadat deze persoon de injectie onder dwang had genomen, werd ze ziek en stierf ze uiteindelijk.

O’Malley zegt dat ze een plicht heeft om naar buiten te komen met deze informatie. God staat op de eerste plaats, boven de mens. En ze vertrouwt op God, dat Hij voor haar zal zorgen, ondanks gevolgen die ze zou kunnen ondervinden.

“Dit is boosaardigheid op het hoogste niveau.” “En alles wat we gedaan hebben tot nu toe is onwetenschappelijk.”

VIDEO op BRIGHTEON

Bron: Naturalnews (1), (2)

Vaccinatie

Mooi getuigenis van een zorgkundige uit Nederland over ‘onvoorwaardelijke zorg’

Een getuigenis van zorgkundige Colinda uit Nederland:

Ik heb me, bewust, nooit op sociale media uitgesproken over de discussie rondom het onderwerp ‘wel/niet vaccineren’. Ik deel mijn mening wanneer die gevraagd wordt, maar merk dat ik ook vaak mijn woorden inslik richting collega’s, artsen en mensen in mijn omgeving. Wanneer er over gesproken wordt wil ik dingen delen, maar ben vaak bang voor de reacties die daarop komen. Toch raakt het me meer dan ik zou willen…

Ik scrol wat op Facebook als ik langs een artikel kom wat refereert naar ongevaccineerde verpleegkundigen. Wanneer ik de reacties onder dit artikel lees, merk ik dat een mix aan emoties omhoog komt. Gevoelens van verbazing en teleurstelling overheersen. Mensen die schrijven dat ze geen ongevaccineerde verpleegkundige aan hun bed willen. Die nooit een ongevaccineerde verpleegkundige voor hun vader/moeder/broer/zus/oom/tante zouden laten zorgen. Dat ongevaccineerde verpleegkundigen dom zijn, egoïstisch en een gevaar voor de samenleving. Want ze weten toch hoe gevaarlijk het virus is en zouden beter moeten weten.

Ik vaccineer me niet. Is dat omdat ik te makkelijk denk over COVID? Of beweer dat het niet bestaat? Absoluut niet! De afgelopen maanden/jaren heb ook ik op de longafdeling gezien wat voor gevolgen COVID met zich meebrengt. Pijn, benauwdheid, mensen die totaal uitgeput raakten van dit virus. Ik heb gezien dat het levens kapot kan maken en gezinnen uit elkaar kan trekken wanneer iemand overlijdt. Jonge, vitale collega’s die nog maanden te maken hebben (gehad) met de nasleep van hun besmetting.

Een onderbuikgevoel, samen met de benodigde research, maakt dat ik ervoor kies om me toch niet te vaccineren. Ik heb ervoor gekozen om hiernaar te luisteren, net zoals ik naar een ‘niet pluis gevoel’ bij een patiënt luister. Een, niet totaal plaatsbaar, gevoel volgen. Voor veel mensen is dit misschien een te zwak argument om de vaccinatie niet te nemen. En dat begrijp ik ook. Echter hoop ik op begrip en acceptatie, zoals ik dat voor een ander ook heb. Soms heerst er een gevoel van angst als ik kijk naar de toekomst. Heb ik over een jaar nog wel een baan of wordt de vaccinatie verplicht? Wat als ik niet meer in het ziekenhuis mag werken? Kom ik ergens anders dan nog wel aan het werk, want: niet gevaccineerd.

Mocht ik het virus nog een keer krijgen, dan hoop ik dat mijn eigen afweersysteem sterk genoeg is om het te verslaan. Net als vorig jaar december, toen ik weinig klachten had en geen blijvende gevolgen hieraan overhield. Maar ik hoop ook dat wanneer dit niet gebeurd, er onvoorwaardelijke zorg voor me klaarstaat. Zonder oordeel. Net zoals ik onvoorwaardelijk zorg voor die patiënt met longkanker die zijn hele leven gerookt heeft. Die, na herhaaldelijk advies van de arts, blijft roken. Voor de patiënt met maagproblemen omdat hij liters alcohol per dag drinkt. De patiënt met huidkanker die wekelijks onder de zonnebank ligt. Het maakt me oprecht niet uit wat de reden is dat je ziek bent, ik zal de zorg zonder oordeel aan je geven.
Zullen we allemaal een beetje liever zijn naar en voor elkaar?
Ervoor waken dat we niet kamp ‘pro-vaccinatie’ en kamp ‘anti-vaccinatie’ worden? Elkaar niet aankijken/aanvallen op de keuze die je hierin maakt? Elkaar vrij laten en accepteren? In een samenleving waar al zoveel verdeeldheid is en beetje meer eenheid vormen?

En weet, lieve mensen van de Facebook-comments, dat jij me misschien niet aan je bed wilt, maar op het moment dat je me toch nodig hebt dat ik er voor je zal zijn. Voor jou of je geliefde wil zorgen. Gevaccineerd of ongevaccineerd. Zonder oordeel. Onvoorwaardelijk.

Colinda van G.

Bron: Zorgmedewerkersverenigd.nl