Vaccinatie

Wetenschappelijke publicatie op Global Research van 21/11: ‘Hoe hoger vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte’

Een nieuwe Duitse studie door Prof. Dr. Rolf Steyer en Dr. Gregor Kappler die gepubliceerd werd op Global Research, toont duidelijk het verband tussen de vaccinatiegraad en de oversterfte.

In de inleiding van het artikel zeggen de wetenschappers:

De correlatie tussen de oversterfte in de deelstaten (in Duitsland, nvdr.) en hun vaccinatiegraad, gewogen met het relatieve aantal inwoners van de deelstaat, bedraagt 0,31. Dit aantal is verrassend hoog en zou negatief zijn als vaccinatie de sterfte zou verminderen. Voor de beschouwde periode (week 36 tot en met week 40, 2021) geldt: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte. Met het oog op de komende beleidsmaatregelen om het virus terug te dringen, is dit cijfer zorgwekkend en behoeft nadere toelichting bij het nemen van verdere beleidsmaatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Ze haalden hun data van STatist Federaal Bureau en het Koch Instituut en produceerden volgende grafiek:

Hier zie je de sterftegraad per Duitse deelstaat en de vaccinatiegraad (beiden in %). De grootte van de punten toont de grootte van de relatieve populatie in de betreffende staat.

De onderzoekers interpreteerden hun resultaat als volgt:

De correlatie is +0,31, is verbazingwekkend hoog en vooral in een onverwachte richting. Eigenlijk zou deze negatief moeten zijn, zodat men zou kunnen zeggen: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager de oversterfte. Het tegenovergestelde is echter het geval en dit moet dringend worden verduidelijkt. Oversterfte kan in alle 16 deelstaten worden waargenomen. Het aantal door de RKI gerapporteerde Covid-sterfgevallen in de beschouwde periode vertegenwoordigt consequent slechts een relatief klein deel van de sterfte en kan vooral de kritische feiten niet verklaren: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte.

De meest directe verklaring is: 1. Volledige vaccinatie verhoogt de kans op overlijden.

De wetenschappers gaven nog twee andere mogelijke verklaringen voor die oversterfte. Van verklaring nummer 2 gaven ze zelf toe dat die niet zeer plausibel is.

2. Hoe hoger het aandeel ouderen, hoe hoger de vaccinatiegraad en de oversterfte. Daarom correleren vaccinatiegraad en oversterfte ook. (Deze verklaring is echter niet erg aannemelijk, aangezien het aandeel ouderen dan tussen 2016-2020 enerzijds en 2021 anderzijds aanzienlijk zou zijn veranderd.)

3. Hogere vaccinatiepercentages worden bereikt door verhoogde stress en angst in de betreffende deelstaat en dit laatste leidt tot meer sterfgevallen.

Ook verklaring nummer 3 lijkt ons niet erg aannemelijk. Maar wetenschappers zijn nu eenmaal verplicht om diverse mogelijke verklaringen te bieden (hoe onwaarschijnlijk die ook zijn), want anders zouden ze wel eens als “antivaxxer” kunnen bestempeld worden.

Bron: Global Research

Vaccinatie

WHO: “Tijd om verplichte vaccinatie in Europa te overwegen”

De uitvoerend directeur van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voor Europa heeft gisteren gezegd aan Sky News dat het “tijd is om verplichte Covid-19-vaccinatie te overwegen voor heel Europa”. Wat stond er ook alweer in fase 5 (november ’21 – maart ’22) van de tijdslijn van de Grote Reset? “Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.”

Robb Butler vertelde woensdag aan Sky News dat het tijd was “om die conversatie te houden van zowel een individueel als populatie-gebaseerd perspectief.” Hij noemde het “een gezond debat om te houden.”

De WHO kondigde begin november aan dat Europa “in het epicentrum” van de Covid-p(l)andemie was, en dat er komende winter zo’n 2 miljoen mensen zouden kunnen sterven. Europa heeft echter één van ’s werelds hoogste vaccinatiegraden, zo blijkt uit de gegevens van Our World in Data.

Frankrijk, Duitsland en het VK hebben een vaccinatiegraad van 60-70%; Nederland, België, Italië en Ierland een vaccinatiegraad van 70-80% en Spanje en IJsland een vaccinatiegraad van 80-90%.

Dit zijn de landen waar 70-80% van de bevolking zeker één dosis heeft gekregen:

Enkel Spanje en China, Chili doen het nog beter met 80-90%.

In heel Europa is in totaal “slechts” 57% van de bevolking ‘volledig gevaccineerd.’ Het zijn vooral de Oostblok-landen die wat achter lopen. Ze willen dat aantaal uiteraard omhoog krijgen naar 100%.

Het vaccin is reeds verplicht voor de hele bevolking in Oostenrijk, Indonesië, Micronesië en Turkmenistan. Vooral opvallend voor Oostenrijk: de vaccinatie werd verplicht gesteld door kanselier Schallenberg, die niet door de bevolking werd verkozen; hij is namelijk de plaatsvervanger van kanselier Sebastian Kurz die is moeten aftreden omwille van vermeende schandalen. Weigering van vaccinatie in Oostenrijk (verplicht tegen 1 februari) kan leiden tot zware boetes of zelfs gevangenisstraf.

Bron: RT

Vaccinatie

Spaans Ministerie van Volksgezondheid geeft toe dat geen enkel lab in het land beschikt over het geïsoleerd SARS-CoV-2 virus

In een reactie op een verzoek op grond van de Transparantiewet (2013), erkende het ministerie van Volksgezondheid in Spanje dat “het geen SARS-CoV-2-cultuur heeft” noch een “register van laboratoria met kweek- en isolatiecapaciteit voor testen. ” Het antwoord legde ook alle verantwoordelijkheid voor diagnoses en behandelingen bij gezondheidswerkers en erkende dat “tests op zich meestal niet voldoende zijn om de ziekte te bepalen.”

Op 30 september meldde El Diestro: “die ‘tests’ die zijn gebruikt om beslissingen te rechtvaardigen die zijn genomen over opsluitingen, sluitingen, isolaties, behandelingen van patiënten, vaccinatie en dictatoriale maatregelen die gericht zijn op het beëindigen van de vrijheden van iedereen, ‘zijn meestal niet voldoende om de ziekte te bepalen’, aldus het ministerie van Volksgezondheid.”

In mei 2021 publiceerde The Exposé een artikel met de titel ‘Honderden FOI’s onthullen dat gezondheids-/wetenschappelijke instellingen over de hele wereld geen bewijs hebben van COVID-19-isolatie/-zuivering, waar dan ook, ooit‘. Op dat moment was de status van verzoeken aan de Spaanse autoriteiten als volgt:

Op 15 februari 2021 diende Kepa Ormazabal een verzoek om vrijheid van informatie in met betrekking tot isolatie of zuivering van het fantoom-“virus” bij het Baskenland (Spanje) kantoor van de President en het Ministerie van Volksgezondheid en alle afhankelijke instellingen. Maanden later schreef Kepa: “Volgens de wet hebben ze 30 dagen om te reageren; 60 als de vraag bijzonder complex is. Het is vandaag 2 mei en ik heb niets van ze gehoord.”

Op 30 maart 2021 diende Kepa Ormazabal opnieuw een FOI-verzoek in om het fantoom “virus” opnieuw te isoleren/zuiveren bij het Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Hogere Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek). Maanden later schrijft Kepa: “Nogmaals, ze hebben niet gereageerd en daarom weigeren ze met hun stilzwijgen toegang tot de informatie die ze mogelijk hebben met betrekking tot mijn vraag.”

“De CSIC en de Baskische regering zijn openbare instellingen en moeten zich daarom houden aan de wet van transparantie, goed bestuur en toegang tot openbare informatie. Artikel 20.4 van deze wet bepaalt dat, indien er na 30 dagen geen reactie van het openbaar bestuur is, dit stilzwijgen moet worden begrepen in die zin dat het verzoek om toegang tot de gevraagde openbare informatie is afgewezen.”

Sinds ons vorige artikel, op 22 juli 2021, hebben La Asociación Liberum (Liberum Association); Biólogos por la Verdad (Biologen voor de Waarheid); en een individueel persoon een verzoek ingediend bij het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid om openbare informatie over het SARS-CoV-2-virus. In het verzoek werd onder meer gevraagd om een monstercultuur van het virus die onafhankelijk getest kon worden.

De autoriteiten ontvingen het verzoek op 10 augustus en volgens de Transparantiewet had het Ministerie van Volksgezondheid een maand om te reageren. Zij gaven hun reactie, inclusief de bovenstaande verklaringen, op 8 september 2021, die HIER (Spaans) te vinden is.

Dit is een belangrijk fragment uit de verklaring van het Ministerie van Volksgezondheid:

“Het ministerie van Volksgezondheid heeft geen SARS-CoV-2-cultuur om te testen, en het heeft geen register van laboratoria met kweek- en isolatiecapaciteit om te testen.

Met betrekking tot de diagnostische tests van SARS-COV-2, en in het algemeen, met kwesties in verband met de SARS-Cov-2-pandemie, werkt het ministerie van Volksgezondheid met de bovengenoemde documenten, die worden bijgewerkt volgens de epidemiologische behoefte, om een beslissing mogelijk te maken met betrekking tot de beheersing van de pandemie, en de verspreiding van informatie aan derden die deze in hun specifieke omgeving kunnen gebruiken. In die zin blijven de meest conceptuele en definitiekwesties meer in academische en onderwijsomgevingen, waarbij het ministerie van Volksgezondheid een meer secundaire rol speelt en niet in zijn macht handelt over deze kwesties.

Ten slotte is de evaluatie van patiënten met betrekking tot hun gezondheidstoestand, of het nu COVID-19 is of een andere ziekte of pathologie, de verantwoordelijkheid van de referentiegezondheidswerkers. De tests op zichzelf zijn meestal niet voldoende om de ziekte vast te stellen, en vereisen een deskundige evaluatie van de persoon die is getest.

Dus samengevat: geen enkel lab heeft het zogenaamde SARS CoV-2-virus geïsoleerd. Als men het virus niet heeft geïsoleerd, en dus het genoom ervan niet heeft, hoe kan men dan testen op dat virus en er een vaccin tegen maken?

Moet er nog zand zijn?

Bron: The Exposé

Vaccinatie

Richting 0 immuniteit: rapport suggereert dat volledig gevaccineerden langzaam immuniteit verliezen en op langere termijn een aandoening krijgen die lijkt op AIDS (verworven immunodeficiëntiesyndroom )

Een explosief rapport gepubliceerd door de Britse website ‘The Exposé’ heeft als titel: “Een vergelijking van officiële regeringsrapporten suggereert dat de volledig gevaccineerden Acquired Immunodeficiency Syndrome ontwikkelen.” Omdat dit wordt veroorzaakt door de covid-injecties, noemt Mike Adams van Natural News het ‘geïnjecteerd immunodeficiëntiesyndroom’ of ‘IIDS’.

The Exposé legt uit, na een gedetailleerde analyse van de UK PHE Vaccine Surveillance data:

De laatste cijfers van het UK PHE Vaccine Surveillance Report over Covid-gevallen laten zien dat dubbel gevaccineerde 40-70-jarigen 40% van hun immuunsysteem hebben verloren in vergelijking met niet-gevaccineerde mensen. Hun immuunsysteem verslechtert met ongeveer 5% per week (tussen 2,7% en 8,7%). Als dit zo doorgaat, zullen 30-50-jarigen tegen Kerstmis 100% aantasting van het immuunsysteem hebben, geen virale verdediging meer hebben en zullen alle dubbel gevaccineerde mensen boven de 30 hun immuunsysteem in maart volgend jaar hebben verloren.

Volgens de trend die door de huidige data wordt weergegeven, voegt The Exposé eraan toe:

Iedereen boven de 30 zal binnen 6 maanden 100% van zijn volledige immuunvermogen (tegen virussen en bepaalde vormen van kanker) hebben verloren. 30-50-jarigen zullen het vóór Kerstmis kwijt zijn. Deze mensen zullen dan effectief een volledig verworven immunodeficiëntiesyndroom hebben en de NHS (Nationale Gezondheidsdienst (in het VK), of anders gezegd: het gezondheidssysteem) vernietigen.

Boostershots versnellen de vernietiging van het immuunsysteem verder, wat verklaart waarom 90% van de ziekenhuisopnames in ten minste één van de Amerikaanse ziekenhuizen onder gevaccineerde personen waren, volgens een nieuwe klokkenluider die naar voren is getreden via The Highwire.

De dalende immuunrespons onder vaccinslachtoffers betekent dat het aantal sterfgevallen door kanker – en door veelvoorkomende infecties zoals winterverkoudheid en griep – de komende zes maanden omhoog zal schieten. Het is tenslotte een volledig functionerend immuunsysteem dat kanker onder controle houdt en voorkomt dat veelvoorkomende wildtype ziekteverwekkers schade aanrichten in het hele lichaam.

De immuunfunctie wordt ondersteund en versterkt door vitamine D, zink en andere essentiële voedingsstoffen, en dat is precies waarom de pro-genocidemedia en zogenaamde “wetenschappelijke” tijdschriften voeding (evenals ivermectine) aanvallen. Een tekort aan voedingsstoffen schaadt de immuunfunctie, daarom worden mensen met een vitamine D-tekort veel vaker ziek dan anderen. En nu vaccins de immuunfunctie letterlijk met de week vernietigen, hebben we de opzettelijke afname van de menselijke immuunfunctie gecombineerd met voedingstekorten en kunstmatige beperkingen op medische interventies die levens kunnen redden.

De enige plausibele verklaring voor dit alles is dat de vaccins inderdaad een depopulatiemiddel zijn, en dat ze functioneren door het immuunsysteem van een slachtoffer te vernietigen, waardoor ze worden gedood door kanker of gewone infecties. Onlangs nog stierf de “volledig gevaccineerde” ex Minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Colin Powell (zogezegd) aan Covid.

Zoals AIDS-patiënten heel goed weten, kunnen personen die lijden aan een sterk onderdrukte immuunfunctie worden gedood door een lichte winterverkoudheid of grieppathogenen die normaal gesproken geen enkel risico vormen voor een gezond persoon.

Het kwaadaardige genie in dit ontvolkingsplan is dat door vaccins veroorzaakte sterfgevallen door immuunvernietiging nooit aan het vaccin zelf zullen worden toegeschreven. Degenen die aan kanker overlijden nadat vaccins hun immuunsysteem hebben vernietigd, worden geregistreerd als sterfgevallen door “kanker”, niet als sterfgevallen door vaccins. En degenen die sterven aan gewone verkoudheden of influenzastammen zullen worden beschreven als zijnde geïnfecteerd met “supergriep” -stammen die natuurlijk – zo zal men zeggen – veroorzaakt zullen zijn door de niet-gevaccineerden.

Om het nog erger te maken, worden verpleegsters en ziekenhuismedewerkers met natuurlijke immuniteit nu ontslagen van hun baan omdat ze weigeren spike-eiwitinjecties te nemen. Dit veroorzaakt ernstige personeelstekorten in sommige gebieden (zoals New York), en we zijn nog niet eens in het griepseizoen. Zodra de vitamine D-spiegels dalen tijdens de donkere, koude maanden december, januari en februari, is het zeer waarschijnlijk dat ziekenhuizen in een personeelscrisis geraken op precies hetzelfde moment dat de golf van immuungecompromitteerde vaccinslachtoffers begint.

De reden waarom ze willen dat 100% van het publiek wordt gevaccineerd, is dat er geen controlegroep is om te vergelijken met de gevaccineerden. Zolang er een controlegroep van niet-gevaxte mensen bestaat, kan de sterfte die gepaard gaat met vaccininjecties niet onder het tapijt worden geveegd. In feite is er, zoals Alex Berenson nu meldt, een oversterfte na vaccinatie in Schotland en in heel Duitsland (en elders ook).

Bron: Naturalnews

Vaccinatie

Sciensano geeft aan vzw Hippocrates toe dat inhoud van Covid-19-vaccin “deels geheim” is

Foto: pixabay (publiek domein).

In een brief van Sciensano (de Belgische “federale wetenschappelijke instelling en het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid van België”, die zich momenteel bezighoudt met het bijhouden van de ‘corona-‘ en ‘vaccinatiecijfers, en waarvan veearts ‘viroloog’ Steven van Gucht de spreekbuis voor Vlaanderen is) aan vzw Hippocrates, een samenwerking van artsen en zorgverleners die zich kritisch opstellen tegenover de coronamaatregelen en de Covid-19-vaccins, geven ze toe dat de inhoud van het Covid-19-vaccin “deels geheim” is.

In een video die op de website van vzw Hippocrates werd gepubliceerd naar aanleiding van de vaccinatie van de jongeren, wordt de brief geciteerd die de vzw van Sciensano ontving omtrent de Covid-19-vaccinatie. Daarin staat:

Wat de precieze samenstelling van het vaccin betreft, zie ik niet in hoe deze informatie – die zeer technisch en deels geheim is – de ‘geïnformeerde’ toestemming van de patiënt zou kunnen bevorderen. Het lijkt me dat jullie op de eerste rij staan om de literatuur over de gezondheid van de patiënt te promoten en vorm en inhoud geven aan diens geïnformeerde toestemming, hen terugsturen naar een wetenschappelijke website lijkt me niet overeen te stemmen met de medische deontologie.

Sciensano geeft daarmee dus expliciet toe dat

  • er dingen in het vaccin zitten die niet op de officieel vrijgegeven ingrediëntenlijst staan;
  • het effectief gaat om een experiment (want er wordt gesproken over geïnformeerde toestemming);
  • men de patiënt niet moet verwijzen naar wetenschappelijke websites waar meer informatie te vinden is over dat vaccin.

Verder heeft de Orde van Geneesheren op 23 juni 2021 een nieuwe deontologische regel gepubliceerd, die stelt dat alle artsen de mensen moeten overtuigen om zich te laten vaccineren!

De vzw Hippocrates, die uiteraard tegen dit vaccin is, heeft inmiddels ook Alexander De Croo in gebreke gesteld, vanwege zijn harde taal richting de niet-gevaccineerden.

Bron: vzw Hippocrates

Vaccinatie

Amerikaanse klokkenluider zegt dat vaccinatiedoden als ‘niet gevaccineerde coronadoden’ worden geregistreerd; vaccins zitten volgens collega ‘vol shit’

Volgens klokkenluiders van het Amerikaans ministerie van Volksgezondheid (Department of Health and Human Services) is er een federale samenzwering om wijdverbreid letsel en overlijden veroorzaakt door de experimentele Covid-19-vaccins te onderdrukken. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben een reeks misleidende codeerregels opgesteld die ziekenhuizen moeten volgen. Deze regels stellen artsen in staat om ernstige ziekte en overlijden bij recent gevaccineerde personen verkeerd te classificeren, in plaats daarvan te coderen als een niet-gevaccineerd covid-geval of een niet-gevaccineerd covid-overlijden.

In de afgelopen acht maanden zijn meer dan 600.000 medische noodgevallen en meer dan 14.000 sterfgevallen gedocumenteerd door het Vaccin Adverse Events Reporting System (VAERS). De meeste van deze verwondingen treden op binnen de eerste twee weken na vaccinatie. De CDC-regels classificeren bijna al deze problemen als niet-gevaccineerde Covid-gevallen en sterfgevallen, omdat een patiënt pas veertien dagen na de tweede dosis als “volledig gevaccineerd” wordt beschouwd volgens de CDC-regels. Door ziekenhuisgegevens op deze manier te verdoezelen, kan de CDC valselijk de gegevens gebruiken als propaganda om te beweren dat de niet-gevaccineerden een gezondheidscrisis veroorzaken, terwijl het medische systeem feitelijk wordt ontworpen om alle sterfgevallen en verwondingen veroorzaakt door de vaccins te verdoezelen.

Nu komt een federale klokkenluider van het ministerie van Volksgezondheid naar voren met nieuw getuigenismateriaal over deze samenzwering. Jodi O’Malley, een geregistreerde verpleegster bij HHS, nam contact op met Project Veritas om te laten zien hoe het experimentele Covid-vaccin “niet doet waarvoor het bedoeld is”. (Dit gaat ervan uit dat de bedoelingen achter het vaccin in de eerste plaats goed waren.)

In het interview zegt O’Malley dat de overheid geen vaccinatiedata verzamelt, en aarzelt om het vrij te geven. “Hoe kunnen we dan zeggen dat dit veilig is en goedgekeurd voor gebruik?” Verder worden opnamen besproken van dokters in haar door de overheid gerunde faciliteit, die toegeven dat de vaccins “vol shit” zitten.

O’Malley nam haar gesprekken op in de DHHS spoedafdeling met Dr. Maria Gonzales, Dr. Dale McGee en geregistreerde verpleegster Deanna Paris.

O’Malley vertelde Gonzales: “Dus hoe komt het dat we na 18 maanden geen onderzoek hebben gehad? Vind je dat niet raar?”

Gonzales antwoordde: “Ja- het is verdacht.”

O’Malley zei: “Het is super raar.”

McGee verklaarde: “Het is niet dat het niet is gedaan. Het is niet gepubliceerd, daarom.”

Gonzales zei: “Het is waarschijnlijk niet gedaan omdat de regering niet wil laten zien dat het verdomde vaccin vol shit zit.”

In een ander gesprek zei Paris: “Het is jammer dat ze [de regering] mensen [met COVID] niet behandelen zoals ze zouden moeten. Ik denk dat ze willen dat mensen doodgaan.”

O’Malley vroeg: “Hoeveel heb je er gezien die hier zijn ingeënt?”

Paris antwoordde: “Die ziek werden van de bijwerkingen? Heel veel.”

O’Malley zei: “Veel!”

Paris verklaarde: “Heb jij het ook gezien?”

O’Malley voegde toe: “Ja, en ik heb zoiets van, wie schrijft de VAERS-rapporten?”

Paris zei: “Niemand, want het duurt meer dan een half uur om dat verdomde ding te schrijven.”

Met veel risico voor zichzelf, besloot O’Malley eindelijk naar voren te komen nadat een collega van haar die niet wilde worden geprikt daartoe werd gedwongen, ook al druiste het rechtstreeks in tegen haar oprechte religieuze overtuigingen. Deze persoon werd ongeveer twee weken nadat ze een prik had gekregen ernstig ziek en was in de 18 maanden voorafgaand aan haar werk als niet-gevaccineerd persoon op de IC nooit één keer ziek geworden. Pas nadat deze persoon de injectie onder dwang had genomen, werd ze ziek en stierf ze uiteindelijk.

O’Malley zegt dat ze een plicht heeft om naar buiten te komen met deze informatie. God staat op de eerste plaats, boven de mens. En ze vertrouwt op God, dat Hij voor haar zal zorgen, ondanks gevolgen die ze zou kunnen ondervinden.

“Dit is boosaardigheid op het hoogste niveau.” “En alles wat we gedaan hebben tot nu toe is onwetenschappelijk.”

VIDEO op BRIGHTEON

Bron: Naturalnews (1), (2)

Vaccinatie

Mooi getuigenis van een zorgkundige uit Nederland over ‘onvoorwaardelijke zorg’

Een getuigenis van zorgkundige Colinda uit Nederland:

Ik heb me, bewust, nooit op sociale media uitgesproken over de discussie rondom het onderwerp ‘wel/niet vaccineren’. Ik deel mijn mening wanneer die gevraagd wordt, maar merk dat ik ook vaak mijn woorden inslik richting collega’s, artsen en mensen in mijn omgeving. Wanneer er over gesproken wordt wil ik dingen delen, maar ben vaak bang voor de reacties die daarop komen. Toch raakt het me meer dan ik zou willen…

Ik scrol wat op Facebook als ik langs een artikel kom wat refereert naar ongevaccineerde verpleegkundigen. Wanneer ik de reacties onder dit artikel lees, merk ik dat een mix aan emoties omhoog komt. Gevoelens van verbazing en teleurstelling overheersen. Mensen die schrijven dat ze geen ongevaccineerde verpleegkundige aan hun bed willen. Die nooit een ongevaccineerde verpleegkundige voor hun vader/moeder/broer/zus/oom/tante zouden laten zorgen. Dat ongevaccineerde verpleegkundigen dom zijn, egoïstisch en een gevaar voor de samenleving. Want ze weten toch hoe gevaarlijk het virus is en zouden beter moeten weten.

Ik vaccineer me niet. Is dat omdat ik te makkelijk denk over COVID? Of beweer dat het niet bestaat? Absoluut niet! De afgelopen maanden/jaren heb ook ik op de longafdeling gezien wat voor gevolgen COVID met zich meebrengt. Pijn, benauwdheid, mensen die totaal uitgeput raakten van dit virus. Ik heb gezien dat het levens kapot kan maken en gezinnen uit elkaar kan trekken wanneer iemand overlijdt. Jonge, vitale collega’s die nog maanden te maken hebben (gehad) met de nasleep van hun besmetting.

Een onderbuikgevoel, samen met de benodigde research, maakt dat ik ervoor kies om me toch niet te vaccineren. Ik heb ervoor gekozen om hiernaar te luisteren, net zoals ik naar een ‘niet pluis gevoel’ bij een patiënt luister. Een, niet totaal plaatsbaar, gevoel volgen. Voor veel mensen is dit misschien een te zwak argument om de vaccinatie niet te nemen. En dat begrijp ik ook. Echter hoop ik op begrip en acceptatie, zoals ik dat voor een ander ook heb. Soms heerst er een gevoel van angst als ik kijk naar de toekomst. Heb ik over een jaar nog wel een baan of wordt de vaccinatie verplicht? Wat als ik niet meer in het ziekenhuis mag werken? Kom ik ergens anders dan nog wel aan het werk, want: niet gevaccineerd.

Mocht ik het virus nog een keer krijgen, dan hoop ik dat mijn eigen afweersysteem sterk genoeg is om het te verslaan. Net als vorig jaar december, toen ik weinig klachten had en geen blijvende gevolgen hieraan overhield. Maar ik hoop ook dat wanneer dit niet gebeurd, er onvoorwaardelijke zorg voor me klaarstaat. Zonder oordeel. Net zoals ik onvoorwaardelijk zorg voor die patiënt met longkanker die zijn hele leven gerookt heeft. Die, na herhaaldelijk advies van de arts, blijft roken. Voor de patiënt met maagproblemen omdat hij liters alcohol per dag drinkt. De patiënt met huidkanker die wekelijks onder de zonnebank ligt. Het maakt me oprecht niet uit wat de reden is dat je ziek bent, ik zal de zorg zonder oordeel aan je geven.
Zullen we allemaal een beetje liever zijn naar en voor elkaar?
Ervoor waken dat we niet kamp ‘pro-vaccinatie’ en kamp ‘anti-vaccinatie’ worden? Elkaar niet aankijken/aanvallen op de keuze die je hierin maakt? Elkaar vrij laten en accepteren? In een samenleving waar al zoveel verdeeldheid is en beetje meer eenheid vormen?

En weet, lieve mensen van de Facebook-comments, dat jij me misschien niet aan je bed wilt, maar op het moment dat je me toch nodig hebt dat ik er voor je zal zijn. Voor jou of je geliefde wil zorgen. Gevaccineerd of ongevaccineerd. Zonder oordeel. Onvoorwaardelijk.

Colinda van G.

Bron: Zorgmedewerkersverenigd.nl

Vaccinatie

Verpleegkundige M.: “Ik ben de leugens beu; 75% van de coronapatiënten zijn dubbel gevaccineerd”

Telefonische getuigenis van een verpleegkundige (M.) die anoniem wenst te blijven wegens dreigend ontslag, via Artsen voor Vrijheid:

“Ik ben zelf gevaccineerd en dat was een bewuste keuze. Ik ben echter al die leugens daar rond beu. Het zouden allemaal niet-gevaccineerden zijn die in het ziekenhuis belanden? Laat me niet lachen. Bij ons in het ziekenhuis liggen niet veel coronapatiënten. Ik ga geen cijfers noemen, want dan is het makkelijk traceerbaar over welk ziekenhuis ik het heb, en dan zal er uitgezocht worden wie zijn mond durfde opendoen, en ik ben mijn werk nog niet beu. 75 procent van de coronapatiënten die momenteel bij ons opgenomen zijn, zijn dubbel gevaccineerden. …

Een vriendin en ex-collega van me hier in het ziekenhuis, is nu werkzaam in een groter hospitaal, waar ook meer coronapatiënten opgenomen zijn. Daar is de situatie vergelijkbaar. Van andere hospitalen heb ik geen weet, …

Veel patiënten zijn ook boos en teleurgesteld. Zij dachten dat ze door hun vaccin beschermd waren, en komen dan nog in het ziekenhuis terecht omwille van corona. Al hebben de meesten ook wel onderliggende aandoeningen, en hadden ze wellicht niet in het ziekenhuis terechtgekomen als ze voor de rest gezond waren. Het zijn ook voornamelijk oudere mensen die we zien.

Dat is denk ik niet onlogisch. Zij werden eerder gevaccineerd. In het nieuws lezen we nu dat de werking van de vaccins na een aantal maanden sterk afneemt. Zij waren wellicht enkele maanden geleden nog wel beschermd, maar nu niet meer. Sinds deze zomer zien we wel een opvallende toename van patiënten met trombose, hersentrombose, bloedingen en hartspierontstekingen. Enig verband met het vaccin mag echter niet gemaakt worden.

Patiënten zoeken vaak verbanden met het vaccin, maar als verpleegkundige mag je niet meegaan in dat verhaal. Doe je dat toch, dan loop je de kans je job te verliezen.

Dit zorgt voor heel veel wantrouwen tussen collega’s ook. Niemand durft nog te zeggen wat hij denkt, niemand weet van elkaar wat er gezegd wordt, wat er gaande is.

Als IC-afdelingen de stroom van coronapatiënten straks niet meer aankunnen, zal dat volgens mij niet de schuld van de niet-gevaccineerden zijn, maar wel door een personeelstekort.

Als je ziet hoeveel mensen in de zorgsector er al de brui aan gegeven hebben. Sommigen omdat ze de druk om zich te moeten laten vaccineren niet aankunnen, anderen omdat ze het kotsbeu zijn mee te moeten gaan in een verhaal dat niet de werkelijkheid is, nog anderen omdat de sfeer helemaal verknoeid is door het wantrouwen.”

Bron: Artsen voor Vrijheid

Vaccinatie

Update van Vlaamse verpleegkundige: “Heel de zomervakantie is het nog nooit zo druk geweest op de verschillende afdelingen. Er wordt opvallend veel bloed gegeven gerelateerd aan inwendige bloedingen en auto-immuun bloedziektes”

Nieuw ingezonden getuigenis van Catharina Van der Hart [pseudoniem], verpleegkundige op een geriatrische afdeling in een ziekenhuis in Vlaanderen. Wij hebben reeds verschillende persoonlijke ontmoetingen gehad met deze verpleegkundige. In deze update vertelt ze over de actuele situatie in haar ziekenhuis:

Gevaccineerden moeten niet meer worden getest bij opname via spoed in ons ziekenhuis. De niet- gevaccineerden natuurlijk wel. Ze krijgen de heel “betrouwbare stok” in hun neus geduwd! Want het verhaal bij de overheid en de officiële media gaat dat het de niet-gevaccineerden zijn die de “pandemie” aan de gang houden. Dit klopt gewoon niet! We weten allemaal nochtans heel goed dat de gevaccineerden het virus even goed nog kunnen doorgeven want het “vaccin” geeft geen absolute immuniteit doch enkel een bepaalde zeer tijdelijke bescherming. Dan hoor je van die verhalen van volledig gevaccineerden die na enkele dagen toch worden getest en blijken dan ook positief te zijn.

De opnames van covid-patiënten zijn heel beperkt. Een gemiddelde van 1 à 2 per week wordt momenteel opgenomen. Of het dan echt gaat over een covid-patiënt is nog maar de vraag! Het kan net zo goed een griep zijn want de PCR-test maakt geen onderscheid. Ik ben benieuwd of de griep dus nog een jaartje vakantie gaat nemen. Ik stel mij dan de vraag: van alle covid-positieven, hoeveel van die gevallen waren uiteindelijk griep? U vooral niet teveel vragen stellen als verpleegster is de boodschap. Ze maken ons allemaal wijs dat de varianten kunnen ontstaan als gevolg van de niet-gevaccineerden. Maar uit steeds meer studies blijkt dat de Delta-varianten vooral voorkomen bij dubbel gevaccineerden. Zijn ze niet het gevolg van vaccineren in volle pandemie met een vaccin dat onvoldoende bescherming biedt? Hoe gevaarlijk zullen de varianten zijn voor al de gevaccineerden? Waar is hun bewijs dat het de schuld is van de niet- gevaccineerden? Ik wil deze studies heel graag eens doornemen.

Heel de zomervakantie is het nog nooit zo druk geweest op de verschillende afdelingen. De zomervakanties zijn meestal periodes dat het soms echt heel kalm is en dat heel veel mensen overuren kunnen opnemen. Er zijn enorm veel mensen gestorven bij mij op de afdeling. Er wordt opvallend veel bloed gegeven gerelateerd aan inwendige bloedingen en auto-immuun bloedziektes. Er komen ook regelmatig jonge mensen binnen met een “tia” (voorbijgaande beroerte-verschijnselen) zonder onderliggend lijden. Weerom: Vooral geen vragen stellen is de boodschap. Auto-immuunziektes beginnen we meer en meer in de dossiers te lezen. Maar mogelijke oorzakelijk verbanden worden nooit gelegd. “Want het vaccin is een wondermiddel en zal de mensheid redden!!” Meedraaien in zo een leugenachtig systeem als verpleegkundige is verschrikkelijk voor mij.

Catharina

Van een andere verpleegkundige in Vlaanderen waar wij mee in contact staan, weten wij dat zij regelmatig moet inspringen voor collega’s wiens vriend/echtgenoot thuis zit met hartproblemen en niet alleen mag blijven…

Oorzakelijke verbanden worden nooit gelegd, maar die zijn er wel, en er is er maar één: de Covid-19-injectie!

Dit is de werkelijke situatie in (wellicht de meeste) ziekenhuizen in september, zoals u in de reguliere media NIET zult lezen. Hoe zal de toestand zijn binnen enkele maanden?

Vaccinatie

EudraVigilance meldt reeds ruim 23.000 doden en 2 miljoen letsels door de Covid-19-vaccinatie

Tot en met 28 augustus zijn er door de Covid-19-vaccinaties reeds 23.252 sterfgevallen gemeld, en 2.189.537 vaccinatieletsels of zogenaamde bijwerkingen, die kunnen gaan van een opgezwollen arm tot doofheid, blindheid, verlamming, hartspierontsteking, trombosen etc…

Dit zijn slechts de officiële cijfers. Het is naar verluidt zeer moeilijk om een bijwijerking of overlijden aan te geven, en veel gevallen worden gewoon onder de mat geveegd. De werkelijke cijfers zijn dus nog stuk hoger. Verder omvat EudraVigilance enkel de EU-landen in Europa; de niet EU-landen zijn niet opgenomen in deze databank.

Bij een gezond politiek beleid was deze vaccinatie ten eerste nooit van start gegaan omdat ze experimenteel is, maar indien ze niet experimenteel was, zou ze al lang stilgelegd zijn vanwege de hoge aantallen doden en bijwerkingen. Maar de vaccinatietrein raast daarentegen onverminderd verder!

Bron: Artsenvoorvrijheid.be