Het script: de pandemie-simulaties

Er werden diverse simulaties gehouden of geschreven over deze zogenaamde ‘coronapandemie’:

Event 201 in oktober 2019

Spars Pandemic in oktober 2017

Lockstep in 2010

Deze simulaties tonen dat er een agenda zit achter de huidige ‘coronacrisis’ en dat dit niet zomaar toevallig gebeurt.