Profetie

De hele lockdown en de dramatische gevolgen betreffende het COVID-19 virus is allemaal zo toevallig niet. Er wordt een agenda doorgedrukt: de agenda van de Grote Reset, gepropageerd door o.a. Klaus Schwab van het World Economic Forum. De economische crisis en de cyberpandemie die eraan zit te komen, zal ongetwijfeld gebruikt worden om een nieuw financieel systeem op poten te zetten. In juni 2021 deed de EU, in het kader van de post-corona-herstelstrategie, een toekomstige ‘Europese Digitale Identiteitsportefeuille’ uit de doeken. De Digitale Identiteitsportefeuille is een app voor op de smartphone, waarin elektronische vormen van identificatie (wellicht: biometrische) en andere officiële documenten zoals rijbewijs, voorschriften en diploma’s kunnen in opgeslagen worden. De portefeuille zou ook een e-wallet omvatten, en dus een betaalmiddel worden. Reeds wordt overal gesproken over de invoer van de digitale Ruble, de digitale Yuan, en de digitale Euro. Dit zullen cryptomunten zijn.

En laat het nu net Microsoft zijn die in 2020 jaar een patent aanvroeg voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan een sensor die de lichaamsactiviteit meet. Dat systeem kreeg het nummer WO/2020/060606. Dat doet ons toch wel erg denken aan een citaat uit de Bijbel:

“En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.” – Apoc. 13,15-17

Over de wereldwijde vaccinatie en de samenzwering van de wereldleiders

Nog nooit eerder is er op zo’n korte tijd op zo’n wereldwijde schaal gevaccineerd geweest als nu, bij de coronavaccinatie. Deze wereldwijde vaccinatie werd echter vele jaren geleden een aantal keer voorzegd in de profetische boodschappen van God aan een zienster in Ierland. Deze boodschappen, die gericht zijn tot alle christelijke denominaties en uiteindelijk alle mensen, werden gebundeld tot wat bekend staat als het ‘Boek der Waarheid’.

Ziehier enkele citaten:

Mijn kinderen, word wakker en strijd! Dit is een daadwerkelijke oorlog verschillend van elke oorlog die op aarde plaatsvond. Het is een oorlog tegen jullie, eenieder van Mijn kinderen. Jullie zijn het doel. Het probleem is dat jullie de vijand niet kunnen zien. Omdat zij lafaards zijn in hart en nieren hebben ze de moed niet om zichzelf bekend te maken.

Zelf geobsedeerd ontmoeten zij elkaar in het geheim binnen jullie eigen gemeenschap en ze hebben zich verspreid in alle lagen van de bevolking. Jullie zullen hen niet enkel in de wandelgangen van jullie regering terugvinden maar ook in jullie rechtssysteem, de politiemacht, het bedrijfsleven, onderwijssystemen en het leger.

Laat deze mensen jullie nooit voorschrijven hoe jullie moeten bidden. Kijk toe hoe zij zullen proberen jullie leven te besturen en begin nu met jullie voor te bereiden voor wat komen gaat.

Bid in de eerste plaats in groepen. Bid voor deze mensen die vurige vereerders van Satan zijn. Het gebed zal helpen om sommige van deze rampen af te wenden. Pas op voor de gruwelijkheden die zij door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede! Van land tot land maken zij heimelijke afspraken om zoveel mogelijk mensen te controleren.

Vrees niet want Ik zal Mijn volgelingen, die tot Mij bidden, beschermen. Bid ook voor de moedige zielen onder jullie die besloten hebben om de waarheid te verspreiden.

Jezus Christus, Boek der Waarheid, 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de vrijmetselaarsgroeperingen, om de wereldvaluta over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing.

Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in, die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen om op een nooit eerder geziene schaal lijden te veroorzaken. Vermijd om het even welke plotseling aangekondigde wereldwijde vaccinatie, want deze zal jullie doden!

Hun verdorven intriges zouden al die onschuldige zielen, die er geen idee van hebben hoe machtig zij zijn, schokken.Gedreven door machtswellust, rijkdom en een verlangen om goddelijk te zijn in alles wat zij doen, geloven zij dat ze onoverwinnelijk zijn.

Zij controleren banken, overheden en zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van de terreur in het Midden-Oosten. Zij controleren een groot deel van de wereldmedia en de waarheid over hun verdorvenheid wordt verborgen achter zogenaamde humanitaire organisaties.

Jammer genoeg weten maar zeer weinig kinderen van God van hun plannen af.

Jezus Christus, Boek der Waarheid, 7 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën te Fatima voorzegd, beginnen zich nu te manifesteren in de wereld. De ene-wereldregeringen, in het leven geroepen in die naties die onvermoeibaar samenwerken, hebben hun werk bijna voltooid en het zal weldra de wereld voorgehouden worden.

In het kielzog daarvan zal de nieuwe ene-wereldreligie komen, een gruwel in de ogen van Mijn Vader. Mijn Kerk werd verpest door interne vijanden, die wolven in schaapskleren zijn. Zij misleiden iedereen met wie zij in contact komen.

Bovendien zal er de invoering van een wereldwijde vaccinatie komen, die jullie zal doden als jullie deze aanvaarden.

Dit is een tijd waarin enkel het gebed – en veel daarvan – de impact van deze verschrikkelijke verdorvenheid, teweeggebracht door een elitegroep van mensen met macht, kan verzachten. Zij zijn werkzaam in elk deel van jullie regeringen, en diegenen die elke dag zij aan zij met hen samenwerken, weten wat zij aan het doen zijn.

Zij zijn zo sluw dat zij elke verdorven daad zullen voorstellen als een goede zaak, een grote dienst aan de mensheid. Zij zullen alles doen wat zij kunnen om alles wat met God te maken heeft, te ontheiligen.

Jezus Christus, Boek der Waarheid, 13 oktober 2012

De enige remedie tegen dit alles is uiteindelijk bekering en gebed. Enkel God kan dit enorme kwaad stoppen, en enkel God kan ons hiervoor beschermen, door ons te tekenen met zijn Zegel van bescherming. Lees er meer over op deze website.